Mạt Thế Phàm Nhân

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Horror , Manhua , Martial Arts .

Chương mới nhất: 30 - Đang tiến hànhChâu Thiên Trần là nhân loại cuối cùng còn sống sót trong đại dịch Zombie. Do bị một Zombie giết chết, Thiên Trần trùng sinh quay trở lại thời trung học 10 năm trước, thời điểm mà đại dịch bắt đầu. Nhớ lại những người thân, bạn bè của mình bị giết chết, Cậu đã thề rằng sẽ tiêu diệt hết lũ Zombie và bảo vệ bạn bè của mình.