Mayonaka no X Giten

Tên khác: 半夜的X仪式;夜中のX儀典; Mayonaka no Cross Method; Mayonaka no X Giten (Method); Mayonaka no X Method; Midnight Cross Method

Tác giả: .

Thể loại: Drama , Gender Bender , Supernatural , Tragedy .

Chương mới nhất: 22 - Đang tiến hành“Tôi muốn thành con gái!” “Ok-Tôi sẽ cho anh toại nguyện, nhưng đừng hối hận đấy nhé!” ps: Hãy vào đọc truyện đi, đừng để lời giới thiệu trên đánh lừa, tất cả không chỉ có vậy thôi đâuTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Mayonaka no X Giten 22 12.12.2018 Mayonaka no X Giten 21 12.12.2018 Mayonaka no X Giten 20 12.12.2018 Mayonaka no X Giten 19 9.09.2017 Mayonaka no X Giten 18 17.07.2017 Mayonaka no X Giten 17 [E]-L-[H] 24.09.2016 Mayonaka no X Giten 16 [E]-L-[H] 24.09.2016 Mayonaka no X Giten 15 [E]-L-[H] 24.09.2016 Mayonaka no X Giten 14 [E]-L-[H] 20.01.2016 Mayonaka no X Giten 13 [E]-L-[H] 23.12.2015 Mayonaka no X Giten 12 [E]-L-[H] 23.11.2015 Mayonaka no X Giten 11 [E]-L-[H] 18.10.2015 Mayonaka no X Giten 10 [E]-L-[H] 10.10.2015 Mayonaka no X Giten 9 [E]-L-[H] 31.08.2015 Mayonaka no X Giten 8 [E]-L-[H] 19.07.2015 Mayonaka no X Giten 7 [E]-L-[H] 12.06.2015 Mayonaka no X Giten 6 [E]-L-[H] 11.04.2015 Mayonaka no X Giten 5 [E]-L-[H] 5.03.2015 Mayonaka no X Giten 4 [E]-L-[H] 28.12.2014 Mayonaka no X Giten 3 [E]-L-[H] 23.11.2014 Mayonaka no X Giten 2 [E]-L-[H] 23.11.2014 Mayonaka no X Giten 1 [E]-L-[H] 23.11.2014