Medaka Box

Tên khác:

Tác giả: , .

Thể loại: Action , Comedy , Martial Arts , School Life , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 166 - Đang tiến hànhNàng là Kurokami Medaka, chủ tịch hội học sinh ngay từ năm đầu bậc Cao trung học viện Hakoniwa! Quyến rũ, nổi bật, tài năng và thích vướng vào những rắc rối không ai muốn đến từ chiếc hộp kiến nghị Medaka Box! Tiềm ẩn trong nàng là “một con quỷ” đáng sợ mà có lẽ người biết rõ nhất là chàng Hitoyoshi Zenkichi, người bạn thời thơ ấu của Medaka! Hi vọng các bạn sẽ hài lòng với những màn võ thuật đẹp mắt cũng những pha ecchi, hài hước xoay quanh đôi bạn này và hội học sinh học viện Hakoniwa!

 Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Medaka Box 166 23.07.2019 Medaka Box 165 27.05.2019 Medaka Box 163 16.05.2019 Medaka Box 162 16.05.2019 Medaka Box 161 13.10.2018 Medaka Box 160 Knights In The Night Team 9.10.2018 Medaka Box 160 9.10.2018 Medaka Box 159 Knights In The Night Team 25.01.2018 Medaka Box 159 25.01.2018 Medaka Box 158 Knights In The Night Team 23.12.2017 Medaka Box 157 Knights In The Night Team 23.09.2017 Medaka Box 156 Knights In The Night Team 12.09.2017 Medaka Box 155 Knights In The Night Team 2.09.2017 Medaka Box 154 BL Team 18.05.2016 Medaka Box 153 BL Team 13.03.2016 Medaka Box 152 BL Team 28.02.2016 Medaka Box 151 BL Team 6.02.2016 Medaka Box 150 BL Team 15.01.2016 Medaka Box 149 BL Team 11.01.2016 Medaka Box 148 BL Team 1.01.2016 Medaka Box 147 BL Team 1.01.2016 Medaka Box 146 BL Team 1.01.2016 Medaka Box 145 BL Team 23.12.2015 Medaka Box 144 BL Team 15.12.2015 Medaka Box 143 BL Team 10.12.2015 Medaka Box 142 BL Team 30.11.2015 Medaka Box 141 BL Team 29.11.2015 Medaka Box 140 BL Team 24.11.2015 Medaka Box 139 BL Team 24.11.2015 Medaka Box 138 BL Team 24.11.2015 Medaka Box 137 BL Team 24.11.2015 Medaka Box 136 BL Team 24.11.2015 Medaka Box 135 BL Team 24.11.2015 Medaka Box 134 BL Team 24.11.2015 Medaka Box 133 BL Team 24.11.2015 Medaka Box 132 BL Team 24.11.2015 Medaka Box 131 BL Team 24.11.2015 Medaka Box 130 BL Team 24.11.2015 Medaka Box 129 BL Team 15.11.2015 Medaka Box 128.5 BL Team 15.11.2015 Medaka Box 128 BL Team 8.11.2015 Medaka Box 127 BL Team 31.10.2015 Medaka Box 126 BL Team 25.10.2015 Medaka Box 125 BL Team 3.10.2015 Medaka Box 124 BL Team 26.09.2015 Medaka Box 123 BL Team 17.09.2015 Medaka Box 122 BL Team 7.07.2015 Medaka Box 121 BL Team 31.05.2015 Medaka Box 120 BL Team 3.05.2015 Medaka Box 119 19.04.2015 Medaka Box 118 BL Team 5.04.2015 Medaka Box 117 BL Team 1.04.2015 Medaka Box 116 BL Team 23.11.2014 Medaka Box 115 BL Team 2.11.2014 Medaka Box 114 BL Team 5.10.2014 Medaka Box 113 BL Team 5.10.2014 Medaka Box 112 BL Team 5.10.2014 Medaka Box 111 BL Team 15.09.2014 Medaka Box 110 BL Team 7.09.2014 Medaka Box 109 BL Team 1.09.2014 Medaka Box 108 hamtruyen.com 1.09.2014 Medaka Box 107 hamtruyen.com 26.04.2014 Medaka Box 106 hamtruyen.com 15.04.2014 Medaka Box 105 hamtruyen.com 13.04.2014 Medaka Box 104 hamtruyen.com 11.04.2014 Medaka Box 103 hamtruyen.com 6.04.2014 Medaka Box 102 hamtruyen.com 1.04.2014 Medaka Box 101 hamtruyen.com 28.09.2014 Medaka Box 100 hamtruyen.com 28.09.2014 Medaka Box 99 hamtruyen.com 28.09.2014 Medaka Box 98 hamtruyen.com 28.09.2014 Medaka Box 97 hamtruyen.com 28.09.2014 Medaka Box 96 hamtruyen.com 28.09.2014 Medaka Box 95 hamtruyen.com 28.09.2014 Medaka Box 94 hamtruyen.com 28.09.2014 Medaka Box 93 hamtruyen.com 28.09.2014 Medaka Box 92 hamtruyen.com 28.09.2014 Medaka Box 91 hamtruyen.com 28.09.2014 Medaka Box 90 hamtruyen.com 28.09.2014 Medaka Box 89 hamtruyen.com 28.09.2014 Medaka Box 88 hamtruyen.com 28.09.2014 Medaka Box 87 hamtruyen.com 28.09.2014 Medaka Box 86 hamtruyen.com 28.09.2014 Medaka Box 85 hamtruyen.com 28.09.2014 Medaka Box 84 hamtruyen.com 28.09.2014 Medaka Box 83 hamtruyen.com 28.09.2014 Medaka Box 82 hamtruyen.com 28.09.2014 Medaka Box 81 hamtruyen.com 28.09.2014 Medaka Box 80 hamtruyen.com 28.09.2014 Medaka Box 79 hamtruyen.com 28.09.2014 Medaka Box 78.5 hamtruyen.com 28.09.2014 Medaka Box 78 hamtruyen.com 28.09.2014 Medaka Box 77 hamtruyen.com 28.09.2014 Medaka Box 76 hamtruyen.com 28.09.2014 Medaka Box 75 hamtruyen.com 28.09.2014 Medaka Box 74 hamtruyen.com 28.09.2014 Medaka Box 73 The Cats 28.09.2014 Medaka Box 72 The Cats 28.09.2014 Medaka Box 71 The Cats 28.09.2014 Medaka Box 70 The Cats 28.09.2014 Medaka Box 69 The Cats 28.09.2014 Medaka Box 68 The Cats 28.09.2014 Medaka Box 67 The Cats 28.09.2014 Medaka Box 66 The Cats 28.09.2014 Medaka Box 65 The Cats 28.09.2014 Medaka Box 64 The Cats 28.09.2014 Medaka Box 63 The Cats 28.09.2014 Medaka Box 62 The Cats 28.09.2014 Medaka Box 61 The Cats 28.09.2014 Medaka Box 60 The Cats 28.09.2014 Medaka Box 59 The Cats 28.09.2014 Medaka Box 58 The Cats 28.09.2014 Medaka Box 57 The Cats 28.09.2014 Medaka Box 56 The Cats 28.09.2014 Medaka Box 55 The Cats 28.09.2014 Medaka Box 54 The Cats 28.09.2014 Medaka Box 53 The Cats 28.09.2014 Medaka Box 52 The Cats 28.09.2014 Medaka Box 51 The Cats 28.09.2014 Medaka Box 50 The Cats 28.09.2014 Medaka Box 49 The Cats 28.09.2014 Medaka Box 48 The Cats 28.09.2014 Medaka Box 47 The Cats 28.09.2014 Medaka Box 46 The Cats 28.09.2014 Medaka Box 45 The Cats 28.09.2014 Medaka Box 44 The Cats 28.09.2014 Medaka Box 43 The Cats 28.09.2014 Medaka Box 42 T3nshi Group 28.09.2014 Medaka Box 41 T3nshi Group 28.09.2014 Medaka Box 40 T3nshi Group 28.09.2014 Medaka Box 39 T3nshi Group 28.09.2014 Medaka Box 38 T3nshi Group 28.09.2014 Medaka Box 37 T3nshi Group 28.09.2014 Medaka Box 36 T3nshi Group 28.09.2014 Medaka Box 35 T3nshi Group 28.09.2014 Medaka Box 34 T3nshi Group 28.09.2014 Medaka Box 33 T3nshi Group 28.09.2014 Medaka Box 32 T3nshi Group 28.09.2014 Medaka Box 31 T3nshi Group 28.09.2014 Medaka Box 30 T3nshi Group 28.09.2014 Medaka Box 29 T3nshi Group 28.09.2014 Medaka Box 28 T3nshi Group 28.09.2014 Medaka Box 27 T3nshi Group 28.09.2014 Medaka Box 26 T3nshi Group 28.09.2014 Medaka Box 25 T3nshi Group 28.09.2014 Medaka Box 24 A & R 28.09.2014 Medaka Box 23 A & R 28.09.2014 Medaka Box 22 A & R 28.09.2014 Medaka Box 21 A & R 28.09.2014 Medaka Box 20 A & R 28.09.2014 Medaka Box 19 A & R 28.09.2014 Medaka Box 18 A & R 28.09.2014 Medaka Box 17 A & R 28.09.2014 Medaka Box 16 A & R 28.09.2014 Medaka Box 15 A & R 28.09.2014 Medaka Box 14 A & R 28.09.2014 Medaka Box 13 A & R 28.09.2014 Medaka Box 12 A & R 28.09.2014 Medaka Box 11 A & R 28.09.2014 Medaka Box 10 A & R 28.09.2014 Medaka Box 9 A & R 28.09.2014 Medaka Box 8 A & R 28.09.2014 Medaka Box 7 A & R 28.09.2014 Medaka Box 6 A & R 28.09.2014 Medaka Box 5 A & R 28.09.2014 Medaka Box 4 A & R 28.09.2014 Medaka Box 3 A & R 28.09.2014 Medaka Box 2 A & R 28.09.2014 Medaka Box 1 A & R 28.09.2014 Medaka Box 0 A & R 28.09.2014