Mercenary Maruhan

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Historical , Manhwa , Shounen , Tragedy .

Chương mới nhất: 77 - Đang tiến hànhLính đánh thuê Maruhan … người đàn ông đã đi lang thang trong bóng tối trong thời điểm diệt vong của nhân loại! Trong thời cổ đại của siêu lục địa, nơi không có biên giới nào tồn tại giữa phương Đông và phương Tây – cuộc đua của Beasts Demonic bắt đầu một cuộc xâm lược chống lại loài người, phá vỡ hiệp ước không xâm lược lẫn nhau! Và khi nhân loại có đường để tìm nơi ẩn náu, một số tập hợp để hình thành quân đội cuối cùng cho một nỗ lực để giết vua Rhode, Đội trưởng Beasts Demonic … Những câu chuyện dữ dội của một lính đánh thuê bắt đầu nhất định có!Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Mercenary Maruhan 77 vechai.info 25.09.2015 Mercenary Maruhan 76 vechai.info 25.09.2015 Mercenary Maruhan 75 vechai.info 25.09.2015 Mercenary Maruhan 74 vechai.info 25.08.2015 Mercenary Maruhan 73 vechai.info 27.06.2015 Mercenary Maruhan 72 20.06.2015 Mercenary Maruhan 71 20.06.2015 Mercenary Maruhan 70 20.06.2015 Mercenary Maruhan 69 20.06.2015 Mercenary Maruhan 68 20.06.2015 Mercenary Maruhan 67 20.06.2015 Mercenary Maruhan 66 20.06.2015 Mercenary Maruhan 65 20.06.2015 Mercenary Maruhan 64 20.06.2015 Mercenary Maruhan 63 20.06.2015 Mercenary Maruhan 62 20.06.2015 Mercenary Maruhan 61 20.06.2015 Mercenary Maruhan 60 20.06.2015 Mercenary Maruhan 59 20.06.2015 Mercenary Maruhan 58 20.06.2015 Mercenary Maruhan 57 20.06.2015 Mercenary Maruhan 56 20.06.2015 Mercenary Maruhan 55 20.06.2015 Mercenary Maruhan 54 20.06.2015 Mercenary Maruhan 53 20.06.2015 Mercenary Maruhan 52 20.06.2015 Mercenary Maruhan 51 20.06.2015 Mercenary Maruhan 50 20.06.2015 Mercenary Maruhan 49 20.06.2015 Mercenary Maruhan 48 20.06.2015 Mercenary Maruhan 47 20.06.2015 Mercenary Maruhan 46 20.06.2015 Mercenary Maruhan 45 20.06.2015 Mercenary Maruhan 44 20.06.2015 Mercenary Maruhan 43 20.06.2015 Mercenary Maruhan 42 20.06.2015 Mercenary Maruhan 41 20.06.2015 Mercenary Maruhan 40 20.06.2015 Mercenary Maruhan 39 20.06.2015 Mercenary Maruhan 38 20.06.2015 Mercenary Maruhan 37 20.06.2015 Mercenary Maruhan 36 20.06.2015 Mercenary Maruhan 35 20.06.2015 Mercenary Maruhan 34 20.06.2015 Mercenary Maruhan 33 20.06.2015 Mercenary Maruhan 32 20.06.2015 Mercenary Maruhan 31 vechai.info 2.03.2015 Mercenary Maruhan 30 vechai.info 2.03.2015 Mercenary Maruhan 29 vechai.info 2.03.2015 Mercenary Maruhan 28 vechai.info 2.03.2015 Mercenary Maruhan 27 vechai.info 2.03.2015 Mercenary Maruhan 26 vechai.info 2.03.2015 Mercenary Maruhan 25 vechai.info 2.03.2015 Mercenary Maruhan 24 vechai.info 2.03.2015 Mercenary Maruhan 23 vechai.info 2.03.2015 Mercenary Maruhan 22 vechai.info 2.03.2015 Mercenary Maruhan 21 vechai.info 2.03.2015 Mercenary Maruhan 20 vechai.info 28.02.2015 Mercenary Maruhan 19 vechai.info 28.02.2015 Mercenary Maruhan 18 vechai.info 28.02.2015 Mercenary Maruhan 17 vechai.info 28.02.2015 Mercenary Maruhan 16 vechai.info 28.02.2015 Mercenary Maruhan 15 vechai.info 28.02.2015 Mercenary Maruhan 14 vechai.info 28.02.2015 Mercenary Maruhan 13 vechai.info 28.02.2015 Mercenary Maruhan 12 vechai.info 28.02.2015 Mercenary Maruhan 11 vechai.info 28.02.2015 Mercenary Maruhan 10 vechai.info 28.02.2015 Mercenary Maruhan 9 vechai.info 28.02.2015 Mercenary Maruhan 8 vechai.info 28.02.2015 Mercenary Maruhan 7 vechai.info 28.02.2015 Mercenary Maruhan 6 vechai.info 28.02.2015 Mercenary Maruhan 5 vechai.info 28.02.2015 Mercenary Maruhan 4 vechai.info 28.02.2015 Mercenary Maruhan 3 vechai.info 28.02.2015 Mercenary Maruhan 2 vechai.info 28.02.2015 Mercenary Maruhan 1 vechai.info 28.02.2015