Mermaid Saga

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Adventure , Drama , Horror , Romance , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 26 - Đang tiến hànhCâu truyện kể về hành trình của Yuta và Mana. Yuta là một ngư dân đã bất tử từ 500 năm trước còn Mana là một cô gái trẻ vừa mới trở nên bất tử. Họ cùng nhau lên đường tìm kiếm người cá để hỏi cách hóa giải lời nguyền bất tử. Liệu trường sinh bất lão có phải điều hạnh phúc trong khi những người sống quanh ta già rồi chết đi theo lẽ tự nhiên?

 


Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Mermaid Saga 26 xcomicvn 17.10.2013 Mermaid Saga 25 xcomicvn 17.10.2013 Mermaid Saga 24 xcomicvn 17.10.2013 Mermaid Saga 23 xcomicvn 17.10.2013 Mermaid Saga 22 xcomicvn 17.10.2013 Mermaid Saga 21 xcomicvn 17.10.2013 Mermaid Saga 20 xcomicvn 17.10.2013 Mermaid Saga 19 xcomicvn 17.10.2013 Mermaid Saga 18 xcomicvn 17.10.2013 Mermaid Saga 17 xcomicvn 17.10.2013 Mermaid Saga 16 xcomicvn 17.10.2013 Mermaid Saga 15 xcomicvn 17.10.2013 Mermaid Saga 14 xcomicvn 17.10.2013 Mermaid Saga 13 xcomicvn 17.10.2013 Mermaid Saga 12 xcomicvn 17.10.2013 Mermaid Saga 11 xcomicvn 17.10.2013 Mermaid Saga 10 xcomicvn 17.10.2013 Mermaid Saga 9 xcomicvn 17.10.2013 Mermaid Saga 8 xcomicvn 17.10.2013 Mermaid Saga 7 xcomicvn 17.10.2013 Mermaid Saga 6 xcomicvn 17.10.2013 Mermaid Saga 5 xcomicvn 17.10.2013 Mermaid Saga 4 xcomicvn 17.10.2013 Mermaid Saga 3 xcomicvn 17.10.2013 Mermaid Saga 2 xcomicvn 17.10.2013 Mermaid Saga 1 xcomicvn 17.10.2013