MIA: Lost in Operation

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Horror .

Chương mới nhất: 21 - Đang tiến hành11 chiến sĩ đang trên đường làm nhiệm vụ, họ đến một hầm trú và….không còn người nào sống sót trở lại!