Michelin Star

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Comedy , Romance , Slice of Life , Webtoon .

Chương mới nhất: 39 - Đang tiến hànhChỉ một số ít các nhà hàng có vinh dự được trao tặng sao Michelin. Liệu chàng đầu bếp mà chúng ta sắp nói tới có đủ can đảm và kỹ năng để vượt qua tất cả những trở ngại? Sự cạnh tranh và mơ mộng liệu sẽ là ngại hoặc hay chất xúc tác để giúp nhân vật của chúng ta trở thành đầu bếp đầu tiên được trao tặng sao Michelin tại Hàn Quốc?Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Michelin Star 39 25.08.2015 Michelin Star 38 23.08.2015 Michelin Star 37 22.08.2015 Michelin Star 36 21.07.2015 Michelin Star 35 18.07.2015 Michelin Star 34 17.07.2015 Michelin Star 33 16.07.2015 Michelin Star 32 16.07.2015 Michelin Star 31 9.07.2015 Michelin Star 30 1.07.2015 Michelin Star 30 Kamikaze 9.07.2015 Michelin Star 29 25.06.2015 Michelin Star 28 20.06.2015 Michelin Star 27 11.06.2015 Michelin Star 26 11.06.2015 Michelin Star 24 18.05.2015 Michelin Star 23 17.05.2015 Michelin Star 22 17.05.2015 Michelin Star 21 17.05.2015 Michelin Star 20 17.05.2015 Michelin Star 19 17.05.2015 Michelin Star 18 17.05.2015 Michelin Star 17 17.05.2015 Michelin Star 16 17.05.2015 Michelin Star 15 17.05.2015 Michelin Star 14 17.05.2015 Michelin Star 13 17.05.2015 Michelin Star 12 17.05.2015 Michelin Star 11 17.05.2015 Michelin Star 10 17.05.2015 Michelin Star 9 17.05.2015 Michelin Star 8 17.05.2015 Michelin Star 7 17.05.2015 Michelin Star 6 17.05.2015 Michelin Star 5 17.05.2015 Michelin Star 4 17.05.2015 Michelin Star 3 17.05.2015 Michelin Star 2 17.05.2015 Michelin Star 1 17.05.2015