Miền đất hứa

Tên khác: 約束のネバーランド; Yakusoku no Neverland ; The promised neverland

Tác giả: , .

Thể loại: Drama , Mystery , Psychological , Shounen , Supernatural , Tragedy .

Chương mới nhất: 74 - Đang tiến hànhEmma cùng các bạn của mình đang tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc ở trại trẻ mồ côi với chỗ ở ấm cúng, thức ăn ngon, những khoảnh khắc cùng nhau vui đùa, những bài kiểm tra khó nhằn và người mẹ (bảo mẫu) dịu dàng. Tuy nhiên, vào 1 đêm nọ, bí mật kinh hoàng đằng sau cuộc sống màu hồng ấy được Emma khám phá ra….

*Truyện đang được tiến hành và sẽ up lên trong thời gian sớm nhất.

Ghé thăm fb để cập nhật truyện sớm nhất và thăm hỏi động viên mình nhé =))

www.facebook.com/huyenminhteamTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Miền đất hứa 74 11.07.2018 Miền đất hứa 73 11.07.2018 Miền đất hứa 72 11.07.2018 Miền đất hứa 71 11.07.2018 Miền đất hứa 70 11.07.2018 Miền đất hứa 69 11.07.2018 Miền đất hứa 68 11.07.2018 Miền đất hứa 67 11.07.2018 Miền đất hứa 66 11.07.2018 Miền đất hứa 65 11.07.2018 Miền đất hứa 64 Mega Team 21.01.2018 Miền đất hứa 63 Mega Team 21.01.2018 Miền đất hứa 62 Mega Team 21.01.2018 Miền đất hứa 61 Mega Team 21.01.2018 Miền đất hứa 60 Mega Team 21.01.2018 Miền đất hứa 59 Mega Team 21.01.2018 Miền đất hứa 58 Huyễn Minh 14.01.2018 Miền đất hứa 57 Huyễn Minh 14.01.2018 Miền đất hứa 56 Huyễn Minh 14.01.2018 Miền đất hứa 55 Huyễn Minh 14.01.2018 Miền đất hứa 54 Huyễn Minh 14.01.2018 Miền đất hứa 53 Huyễn Minh 14.01.2018 Miền đất hứa 52 Huyễn Minh 14.01.2018 Miền đất hứa 51 Huyễn Minh 14.01.2018 Miền đất hứa 50 Huyễn Minh 13.08.2017 Miền đất hứa 49 Mega Team 31.07.2017 Miền đất hứa 48 Mega Team 31.07.2017 Miền đất hứa 47 Mega Team 31.07.2017 Miền đất hứa 46 Mega Team 31.07.2017 Miền đất hứa 45 Huyễn Minh 12.07.2017 Miền đất hứa 44 Huyễn Minh 11.07.2017 Miền đất hứa 43 Huyễn Minh 10.07.2017 Miền đất hứa 42 Huyễn Minh 8.07.2017 Miền đất hứa 41 Huyễn Minh 25.06.2017 Miền đất hứa 40 Huyễn Minh 24.06.2017 Miền đất hứa 39 Huyễn Minh 24.06.2017 Miền đất hứa 38 Thần Bí Team + Huyễn Minh Team 19.05.2017 Miền đất hứa 37 Thần Bí Team + Huyễn Minh Team 13.05.2017 Miền đất hứa 36.5 Thần Bí Team + Huyễn Minh Team 28.04.2017 Miền đất hứa 36 Thần Bí Team + Huyễn Minh Team 27.04.2017 Miền đất hứa 35.5 Thần Bí Team + Huyễn Minh Team 23.04.2017 Miền đất hứa 35 Thần Bí Team + Huyễn Minh Team 22.04.2017 Miền đất hứa 34 Thần Bí Team + Huyễn Minh Team 21.04.2017 Miền đất hứa 33 Thần Bí Team + Huyễn Minh Team 18.04.2017 Miền đất hứa 32 Thần Bí Team + Huyễn Minh Team 2.04.2017 Miền đất hứa 31 Thần Bí Team + Huyễn Minh Team 2.04.2017 Miền đất hứa 30 Thần Bí Team + Huyễn Minh Team 2.04.2017 Miền đất hứa 29 Thần Bí Team + Huyễn Minh Team 12.03.2017 Miền đất hứa 28 Thần Bí Team + Huyễn Minh Team 12.03.2017 Miền đất hứa 27 Thần Bí Team + Huyễn Minh Team 12.03.2017 Miền đất hứa 26.5 Thần Bí Team + Huyễn Minh Team 12.03.2017 Miền đất hứa 26 Thần Bí Team + Huyễn Minh Team 8.03.2017 Miền đất hứa 25 Thần Bí Team + Huyễn Minh Team 17.02.2017 Miền đất hứa 24 Thần Bí Team + Huyễn Minh Team 13.02.2017 Miền đất hứa 23 Thần Bí Team + Huyễn Minh Team 11.02.2017 Miền đất hứa 22 Thần Bí Team + Huyễn Minh Team 11.02.2017 Miền đất hứa 21 Thần Bí Team + Huyễn Minh Team 11.02.2017 Miền đất hứa 20.5 Thần Bí Team + Huyễn Minh Team 11.02.2017 Miền đất hứa 20 Thần Bí Team + Huyễn Minh Team 11.02.2017 Miền đất hứa 19.5 Thần Bí Team + Huyễn Minh Team 11.02.2017 Miền đất hứa 19 Thần Bí Team + Huyễn Minh Team 11.02.2017 Miền đất hứa 18 Thần Bí Team + Huyễn Minh Team 11.02.2017 Miền đất hứa 17 Thần Bí Team + Huyễn Minh Team 11.02.2017 Miền đất hứa 16 Thần Bí Team + Huyễn Minh Team 11.02.2017 Miền đất hứa 15 Thần Bí Team + Huyễn Minh Team 11.02.2017 Miền đất hứa 14 Thần Bí Team + Huyễn Minh Team 11.02.2017 Miền đất hứa 13 Thần Bí Team + Huyễn Minh Team 11.02.2017 Miền đất hứa 12 Thần Bí Team + Huyễn Minh Team 11.02.2017 Miền đất hứa 11 Thần Bí Team + Huyễn Minh Team 11.02.2017 Miền đất hứa 10 Thần Bí Team + Huyễn Minh Team 11.02.2017 Miền đất hứa 9 Thần Bí Team + Huyễn Minh Team 11.02.2017 Miền đất hứa 8 Thần Bí Team + Huyễn Minh Team 11.02.2017 Miền đất hứa 7 Thần Bí Team + Huyễn Minh Team 11.02.2017 Miền đất hứa 6 Thần Bí Team + Huyễn Minh Team 11.02.2017 Miền đất hứa 5 Thần Bí Team + Huyễn Minh Team 11.02.2017 Miền đất hứa 4 Thần Bí Team + Huyễn Minh Team 11.02.2017 Miền đất hứa 3 Thần Bí Team + Huyễn Minh Team 11.02.2017 Miền đất hứa 2 Thần Bí Team + Huyễn Minh Team 11.02.2017 Miền đất hứa 1 Thần Bí Team + Huyễn Minh Team 11.02.2017