Mieru Hito

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 18 - Đang tiến hànhMyoujin là một sứ giả linh hồn . Không giống những người khác, Anh ta có thể thấy hồn ma, những hồn ma sống giữa hai thế giới âm dương . Nhưng anh ta có sức mạnh đặc biệt khi buộc 1 tấm vải vào tay : có thể chạm vào hồn ma . Okegawa Himeno là học sinh trung học 16 tuổi sống ở Tokyo . Nhưng giờ cô sống cùng nhà với Myoujin. Đúng hơn là anh ta là chủ nhà . Sau khi suýt chết cô ấy nhìn thấy được hồn ma và gặp được người hàng xóm của cô ấy.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Mieru Hito 18 19.06.2015 Mieru Hito 17 19.06.2015 Mieru Hito 16 19.06.2015 Mieru Hito 15 19.06.2015 Mieru Hito 14 19.06.2015 Mieru Hito 13 19.06.2015 Mieru Hito 12 19.06.2015 Mieru Hito 11 19.06.2015 Mieru Hito 10 19.06.2015 Mieru Hito 9 19.06.2015 Mieru Hito 8 19.06.2015 Mieru Hito 7 19.06.2015 Mieru Hito 6 19.06.2015 Mieru Hito 5 19.06.2015 Mieru Hito 4 19.06.2015 Mieru Hito 3 19.06.2015 Mieru Hito 2 19.06.2015 Mieru Hito 1 19.06.2015