Mikakunin de Shinkoukei

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Comedy , Romance , Supernatural .

Chương mới nhất: 6 - Đang tiến hànhĐại khái phần manga của anime cùng tên, thánh nào chưa coi thì xin mời nhé. Cơ bản là em hàng Kobeni Yonomori đến 16 tuổi thì tự nhiên boy lạnh lùng Hakuya Mitsumine cùng em gái Mashiro xuất hiện. Rồi té ra boy đó là hôn thê, còn con em là em rể.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Mikakunin de Shinkoukei 59 20.09.2017 Mikakunin de Shinkoukei 58 20.09.2017 Mikakunin de Shinkoukei 57 20.09.2017 Mikakunin de Shinkoukei 56 20.09.2017 Mikakunin de Shinkoukei 55 20.09.2017 Mikakunin de Shinkoukei 54 20.09.2017 Mikakunin de Shinkoukei 53 20.09.2017 Mikakunin de Shinkoukei 52 20.09.2017 Mikakunin de Shinkoukei 51 25.03.2017 Mikakunin de Shinkoukei 50 22.03.2017 Mikakunin de Shinkoukei 49 22.03.2017 Mikakunin de Shinkoukei 48 12.01.2017 Mikakunin de Shinkoukei 47 12.01.2017 Mikakunin de Shinkoukei 46 12.01.2017 Mikakunin de Shinkoukei 45 12.01.2017 Mikakunin de Shinkoukei 44 1.01.2017 Mikakunin de Shinkoukei 43 31.12.2016 Mikakunin de Shinkoukei 42 31.12.2016 Mikakunin de Shinkoukei 41 31.12.2016 Mikakunin de Shinkoukei 40 28.12.2016 Mikakunin de Shinkoukei 39 28.12.2016 Mikakunin de Shinkoukei 38 24.12.2016 Mikakunin de Shinkoukei 37 24.12.2016 Mikakunin de Shinkoukei 36 24.12.2016 Mikakunin de Shinkoukei 35 24.12.2016 Mikakunin de Shinkoukei 34 17.12.2016 Mikakunin de Shinkoukei 33 17.12.2016 Mikakunin de Shinkoukei 32 17.12.2016 Mikakunin de Shinkoukei 31 12.12.2016 Mikakunin de Shinkoukei 30 7.12.2016 Mikakunin de Shinkoukei 29 7.12.2016 Mikakunin de Shinkoukei 28 7.12.2016 Mikakunin de Shinkoukei 27 7.12.2016 Mikakunin de Shinkoukei 26 7.12.2016 Mikakunin de Shinkoukei 25 7.12.2016 Mikakunin de Shinkoukei 24 7.12.2016 Mikakunin de Shinkoukei 23 7.12.2016 Mikakunin de Shinkoukei 22 7.12.2016 Mikakunin de Shinkoukei 21 7.12.2016 Mikakunin de Shinkoukei 20 7.12.2016 Mikakunin de Shinkoukei 19 7.12.2016 Mikakunin de Shinkoukei 18 7.12.2016 Mikakunin de Shinkoukei 17 7.12.2016 Mikakunin de Shinkoukei 16 7.12.2016 Mikakunin de Shinkoukei 15 7.12.2016 Mikakunin de Shinkoukei 14 7.12.2016 Mikakunin de Shinkoukei 13 7.12.2016 Mikakunin de Shinkoukei 12 7.12.2016 Mikakunin de Shinkoukei 11 7.12.2016 Mikakunin de Shinkoukei 10 7.12.2016 Mikakunin de Shinkoukei 9 7.12.2016 Mikakunin de Shinkoukei 8 7.12.2016 Mikakunin de Shinkoukei 7 7.12.2016 Mikakunin de Shinkoukei 6 7.12.2016 Mikakunin de Shinkoukei 6 Bullet Burn Team 7.01.2018 Mikakunin de Shinkoukei 5 7.12.2016 Mikakunin de Shinkoukei 4 7.12.2016 Mikakunin de Shinkoukei 3 7.12.2016 Mikakunin de Shinkoukei 2 7.12.2016 Mikakunin de Shinkoukei 1 7.12.2016