MIXiM★11

Tên khác: MiXiM♀12

Tác giả: .

Thể loại: Action , Comedy , Romance , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 128 - Đang tiến hànhMatsuri Ichimatsu, Haruno Koume, và Sanguubashi Takezou là những người bạn thân của nhau. Họ có những điểm rất khác biệt, nhưng nhìn chung họ là những người có nhiều ưu điểm. Mặc dù như vậy, nhưng họ lại không được phái nữ chú ý tới bởi vì bản thân họ trước khi “tới trái đất” đã bị lời nguyền độc đoán. Sao Bắc Cực đã chiếu sáng báo hiệu vòng quay số phận của họ đã bắt đầu. Liệu họ có được mối tình như họ hằng mong muốn?
Hãy cùng phiêu lưu vào thế giới của Anzai để có những giây phút hồi hộp cũng như những tràng cười thoải mái nhé.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng MIXiM★11 128 vechai.info 19.12.2015 MIXiM★11 127 vechai.info 19.12.2015 MIXiM★11 126 vechai.info 19.12.2015 MIXiM★11 125 vechai.info 19.12.2015 MIXiM★11 124 vechai.info 19.12.2015 MIXiM★11 123 vechai.info 19.12.2015 MIXiM★11 122 vechai.info 19.12.2015 MIXiM★11 121 vechai.info 19.12.2015 MIXiM★11 120 vechai.info 19.12.2015 MIXiM★11 119 vechai.info 19.12.2015 MIXiM★11 118 vechai.info 19.12.2015 MIXiM★11 117 vechai.info 19.12.2015 MIXiM★11 116 vechai.info 19.12.2015 MIXiM★11 115 vechai.info 19.12.2015 MIXiM★11 114 vechai.info 19.12.2015 MIXiM★11 113 vechai.info 19.12.2015 MIXiM★11 112 vechai.info 19.12.2015 MIXiM★11 111 vechai.info 19.12.2015 MIXiM★11 110 vechai.info 19.12.2015 MIXiM★11 109 vechai.info 19.12.2015 MIXiM★11 108 vechai.info 19.12.2015 MIXiM★11 107 vechai.info 19.12.2015 MIXiM★11 106 vechai.info 19.12.2015 MIXiM★11 105 vechai.info 19.12.2015 MIXiM★11 104 vechai.info 19.12.2015 MIXiM★11 103 vechai.info 19.12.2015 MIXiM★11 102 vechai.info 19.12.2015 MIXiM★11 101 vechai.info 18.12.2015 MIXiM★11 100 vechai.info 18.12.2015 MIXiM★11 99 vechai.info 18.12.2015 MIXiM★11 98 vechai.info 18.12.2015 MIXiM★11 97 vechai.info 18.12.2015 MIXiM★11 96 vechai.info 18.12.2015 MIXiM★11 95 vechai.info 18.12.2015 MIXiM★11 94 vechai.info 18.12.2015 MIXiM★11 93 vechai.info 18.12.2015 MIXiM★11 92 vechai.info 18.12.2015 MIXiM★11 91 vechai.info 18.12.2015 MIXiM★11 90 vechai.info 18.12.2015 MIXiM★11 89 vechai.info 18.12.2015 MIXiM★11 88 vechai.info 18.12.2015 MIXiM★11 87 vechai.info 18.12.2015 MIXiM★11 86 vechai.info 18.12.2015 MIXiM★11 85 vechai.info 18.12.2015 MIXiM★11 84 vechai.info 18.12.2015 MIXiM★11 83 vechai.info 18.12.2015 MIXiM★11 82 vechai.info 18.12.2015 MIXiM★11 81 vechai.info 5.12.2015 MIXiM★11 80 vechai.info 5.12.2015 MIXiM★11 79 vechai.info 5.12.2015 MIXiM★11 78 vechai.info 5.12.2015 MIXiM★11 77 vechai.info 5.12.2015 MIXiM★11 76 vechai.info 5.12.2015 MIXiM★11 75 vechai.info 5.12.2015 MIXiM★11 74 vechai.info 12.11.2015 MIXiM★11 73 vechai.info 21.08.2015 MIXiM★11 72 vechai.info 6.08.2015 MIXiM★11 71 vechai.info 6.08.2015 MIXiM★11 70 vechai.info 6.08.2015 MIXiM★11 69 vechai.info 6.08.2015 MIXiM★11 68 vechai.info 6.08.2015 MIXiM★11 67 vechai.info 6.08.2015 MIXiM★11 66 vechai.info 6.08.2015 MIXiM★11 65 vechai.info 6.08.2015 MIXiM★11 64 vechai.info 6.08.2015 MIXiM★11 63 vechai.info 6.08.2015 MIXiM★11 62 vechai.info 6.08.2015 MIXiM★11 61 vechai.info 6.08.2015 MIXiM★11 60 Vince Butler 17.10.2013 MIXiM★11 59 Vince Butler 17.10.2013 MIXiM★11 58 Vince Butler 17.10.2013 MIXiM★11 57 Vince Butler 17.10.2013 MIXiM★11 56 Vince Butler 17.10.2013 MIXiM★11 55 Vince Butler 17.10.2013 MIXiM★11 54 Vince Butler 17.10.2013 MIXiM★11 53 Vince Butler 17.10.2013 MIXiM★11 52 Vince Butler 17.10.2013 MIXiM★11 51 Vince Butler 17.10.2013 MIXiM★11 50 Vince Butler 17.10.2013 MIXiM★11 49 Vince Butler 17.10.2013 MIXiM★11 48 Hachiko Hayate 17.10.2013 MIXiM★11 47 Hachiko Hayate 17.10.2013 MIXiM★11 46 Hachiko Hayate 17.10.2013 MIXiM★11 45 Hachiko Hayate 17.10.2013 MIXiM★11 44 Hachiko Hayate 17.10.2013 MIXiM★11 43 Hachiko Hayate 17.10.2013 MIXiM★11 42 Hachiko Hayate 17.10.2013 MIXiM★11 41 Hachiko Hayate 17.10.2013 MIXiM★11 40 Hachiko Hayate 17.10.2013 MIXiM★11 39 Hachiko Hayate 17.10.2013 MIXiM★11 38 Hachiko Hayate 17.10.2013 MIXiM★11 37 Hachiko Hayate 17.10.2013 MIXiM★11 36 Hachiko Hayate 17.10.2013 MIXiM★11 35 Hachiko Hayate 17.10.2013 MIXiM★11 34 Hachiko Hayate 17.10.2013 MIXiM★11 33 Hachiko Hayate 17.10.2013 MIXiM★11 32 Hachiko Hayate 17.10.2013 MIXiM★11 31 Hachiko Hayate 17.10.2013 MIXiM★11 30 Hachiko Hayate 17.10.2013 MIXiM★11 29 Hachiko Hayate 17.10.2013 MIXiM★11 28 Hachiko Hayate 17.10.2013 MIXiM★11 27 Hachiko Hayate 17.10.2013 MIXiM★11 26 Hachiko Hayate 17.10.2013 MIXiM★11 25 Hachiko Hayate 17.10.2013 MIXiM★11 24 Hachiko Hayate 17.10.2013 MIXiM★11 23 Hachiko Hayate 17.10.2013 MIXiM★11 22 Hachiko Hayate 17.10.2013 MIXiM★11 21 Hachiko Hayate 17.10.2013 MIXiM★11 20 Hachiko Hayate 17.10.2013 MIXiM★11 19 Hachiko Hayate 17.10.2013 MIXiM★11 18 Hachiko Hayate 17.10.2013 MIXiM★11 17 Hachiko Hayate 17.10.2013 MIXiM★11 16 Hachiko Hayate 17.10.2013 MIXiM★11 15 Hachiko Hayate 17.10.2013 MIXiM★11 14 Hachiko Hayate 17.10.2013 MIXiM★11 13 Hachiko Hayate 17.10.2013 MIXiM★11 12 Hachiko Hayate 17.10.2013 MIXiM★11 11 Hachiko Hayate 17.10.2013 MIXiM★11 10 Hachiko Hayate 17.10.2013 MIXiM★11 9 Hachiko Hayate 17.10.2013 MIXiM★11 8 Hachiko Hayate 17.10.2013 MIXiM★11 7 Hachiko Hayate 17.10.2013 MIXiM★11 6 Hachiko Hayate 17.10.2013 MIXiM★11 5 Hachiko Hayate 17.10.2013 MIXiM★11 4 Hachiko Hayate 17.10.2013 MIXiM★11 3 Hachiko Hayate 17.10.2013 MIXiM★11 2 Hachiko Hayate 17.10.2013 MIXiM★11 1 Hachiko Hayate 17.10.2013