loading...

Mob Psycho 100

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Comedy , Fantasy , School Life .

Chương mới nhất: 91.1 - Đang tiến hànhTruyện nét vẽ hơi bựa nhưng khá hay, các bạn chịu khó theo dõi nha! Kageyama Shigeo (a.k.a. “Mob”) là một học sinh lớp 8 có khả năng tâm linh. Cậu ta có thể bẻ cong thìa hoặc nhấc đồ vật từ khi còn nhỏ. Nhưng cậu bắt đầu hạn chế sử dụng khả năng của mình vì sợ mọi người chú ý. Bây giờ, điều duy nhất cậu muốn làm là làm bạn với một cô gái trong lớp, Tsubomi. Với người cố vấn “tâm linh” của mình( không có khả năng tâm linh), cậu tiếp tục cuộc sống hàng ngày của mình, và từ từ nhận ra mục đích thực sự của cuộc sống của cậu.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Mob Psycho 100 90.8 28.04.2017 Mob Psycho 100 91.1 28.04.2017 Mob Psycho 100 90.9 28.04.2017 Mob Psycho 100 90.7 28.04.2017 Mob Psycho 100 90.6 28.04.2017 Mob Psycho 100 90.5 28.04.2017 Mob Psycho 100 90.4 24.03.2017 Mob Psycho 100 90.3 24.03.2017 Mob Psycho 100 90.2 24.03.2017 Mob Psycho 100 90 24.03.2017 Mob Psycho 100 89.5 12.02.2017 Mob Psycho 100 89 12.02.2017 Mob Psycho 100 88 12.02.2017 Mob Psycho 100 87 12.02.2017 Mob Psycho 100 86 12.02.2017 Mob Psycho 100 85 5.01.2017 Mob Psycho 100 84 5.01.2017 Mob Psycho 100 83 5.01.2017 Mob Psycho 100 82 5.01.2017 Mob Psycho 100 81 24.12.2016 Mob Psycho 100 81 5.01.2017 Mob Psycho 100 80 5.12.2016 Mob Psycho 100 79.5 4.12.2016 Mob Psycho 100 79 3.12.2016 Mob Psycho 100 78.5 3.12.2016 Mob Psycho 100 78 3.12.2016 Mob Psycho 100 77 1.12.2016 Mob Psycho 100 76 20.11.2016 Mob Psycho 100 75 20.11.2016 Mob Psycho 100 74 20.11.2016 Mob Psycho 100 73 14.11.2016 Mob Psycho 100 72 14.11.2016 Mob Psycho 100 71 2.11.2016 Mob Psycho 100 70 29.10.2016 Mob Psycho 100 70 31.10.2016 Mob Psycho 100 69 28.10.2016 Mob Psycho 100 69 Mega Team 29.10.2016 Mob Psycho 100 68 Mega Team 27.10.2016 Mob Psycho 100 67 Mega Team 27.10.2016 Mob Psycho 100 66 Two 19.08.2016 Mob Psycho 100 65 Two 19.08.2016 Mob Psycho 100 64 Two 19.08.2016 Mob Psycho 100 63 Two 19.08.2016 Mob Psycho 100 62 Two 19.08.2016 Mob Psycho 100 61 Two 30.07.2016 Mob Psycho 100 60 Two 30.07.2016 Mob Psycho 100 59 Two 30.07.2016 Mob Psycho 100 58 Two 16.07.2016 Mob Psycho 100 57 Two 16.07.2016 Mob Psycho 100 56 Two 16.07.2016 Mob Psycho 100 55 Two 16.07.2016 Mob Psycho 100 54 Two 7.07.2016 Mob Psycho 100 53 Two 7.07.2016 Mob Psycho 100 52 Two 29.06.2016 Mob Psycho 100 51 Two 29.06.2016 Mob Psycho 100 50 Two 29.06.2016 Mob Psycho 100 49 Two 26.06.2016 Mob Psycho 100 48 Two 26.06.2016 Mob Psycho 100 47 Two 17.06.2016 Mob Psycho 100 46 Two 12.06.2016 Mob Psycho 100 45 Two 12.06.2016 Mob Psycho 100 44 Two 12.06.2016 Mob Psycho 100 43.5 Two 12.06.2016 Mob Psycho 100 43 Two 2.06.2016 Mob Psycho 100 42 Two 2.06.2016 Mob Psycho 100 41 Two 2.06.2016 Mob Psycho 100 40 Two 2.06.2016 Mob Psycho 100 39 Two 2.06.2016 Mob Psycho 100 38 Two 26.05.2016 Mob Psycho 100 37 Two 26.05.2016 Mob Psycho 100 36 Two 26.05.2016 Mob Psycho 100 35 Two 20.05.2016 Mob Psycho 100 34 Two 20.05.2016 Mob Psycho 100 33 Two 20.05.2016 Mob Psycho 100 32 Two 20.05.2016 Mob Psycho 100 31 Two 11.05.2016 Mob Psycho 100 30 Two 11.05.2016 Mob Psycho 100 29 Two 11.05.2016 Mob Psycho 100 28 Two 11.05.2016 Mob Psycho 100 27 Two 11.05.2016 Mob Psycho 100 26 Two 1.05.2016 Mob Psycho 100 25 Two 30.04.2016 Mob Psycho 100 24.5 Two 7.07.2016 Mob Psycho 100 24 Two 30.04.2016 Mob Psycho 100 23 Two 28.04.2016 Mob Psycho 100 22 Two 28.04.2016 Mob Psycho 100 21 Two 28.04.2016 Mob Psycho 100 20 Two 28.04.2016 Mob Psycho 100 19 Two 28.04.2016 Mob Psycho 100 18 18.04.2016 Mob Psycho 100 17.6 Two 7.07.2016 Mob Psycho 100 17.5 Two 7.07.2016 Mob Psycho 100 17 Two 18.04.2016 Mob Psycho 100 16 Two 18.04.2016 Mob Psycho 100 15.5 Two 18.04.2016 Mob Psycho 100 15 Two 18.04.2016 Mob Psycho 100 14 Two 15.04.2016 Mob Psycho 100 13 Two 15.04.2016 Mob Psycho 100 12 Two 12.04.2016 Mob Psycho 100 11 Two 12.04.2016 Mob Psycho 100 10.5 Two 11.04.2016 Mob Psycho 100 10 Two 11.04.2016 Mob Psycho 100 9 Two 4.04.2016 Mob Psycho 100 8 Two 4.04.2016 Mob Psycho 100 7 Two 31.03.2016 Mob Psycho 100 6 Two 31.03.2016 Mob Psycho 100 5 Two 26.03.2016 Mob Psycho 100 4 Two 26.03.2016 Mob Psycho 100 3 Two 14.03.2016 Mob Psycho 100 2 Two 14.03.2016 Mob Psycho 100 1 Two 8.03.2016