Monkey Peak

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Horror , Manhwa .

Chương mới nhất: 63 - Đang tiến hànhCả nhóm đi leo núi và chết từng người từng người bởi con vượn quỹ. Nhưng bất ngờ hơn là ngoài con vượn ra còn 1 kẻ sát nhân khác nữa. Cùng khám phá nhéTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Monkey Peak 63 4.06.2019 Monkey Peak 60 29.05.2019 Monkey Peak 57 17.05.2019 Monkey Peak 56 15.05.2019 Monkey Peak 55 11.05.2019 Monkey Peak 54 10.05.2019 Monkey Peak 53 10.05.2019 Monkey Peak 52 10.05.2019 Monkey Peak 51 28.04.2019 Monkey Peak 50 22.04.2019 Monkey Peak 49 17.04.2018 Monkey Peak 48 14.04.2018 Monkey Peak 47 30.03.2018 Monkey Peak 46 19.03.2018 Monkey Peak 45 16.03.2018 Monkey Peak 44 16.03.2018 Monkey Peak 43 14.03.2018 Monkey Peak 42 12.03.2018 Monkey Peak 41 11.03.2018 Monkey Peak 40 18.01.2018 Monkey Peak 39 18.01.2018 Monkey Peak 38 17.01.2018 Monkey Peak 37 17.01.2018 Monkey Peak 36 14.01.2018 Monkey Peak 35 14.01.2018 Monkey Peak 34 12.01.2018 Monkey Peak 32 11.01.2018 Monkey Peak 31 10.01.2018 Monkey Peak 30 9.01.2018 Monkey Peak 29 9.01.2018 Monkey Peak 28 20.11.2017 Monkey Peak 27 29.07.2017 Monkey Peak 26 29.07.2017 Monkey Peak 25 26.07.2017 Monkey Peak 24 25.07.2017 Monkey Peak 23 24.07.2017 Monkey Peak 22 24.07.2017 Monkey Peak 21 22.07.2017 Monkey Peak 20 22.07.2017 Monkey Peak 19 22.07.2017 Monkey Peak 18 19.07.2017 Monkey Peak 12 5.07.2017 Monkey Peak 11 5.07.2017 Monkey Peak 10 5.07.2017 Monkey Peak 9 5.07.2017 Monkey Peak 8 5.07.2017 Monkey Peak 7 5.07.2017 Monkey Peak 6 5.07.2017 Monkey Peak 5 5.07.2017 Monkey Peak 4 5.07.2017 Monkey Peak 3 5.07.2017 Monkey Peak 2 5.07.2017 Monkey Peak 1 5.07.2017