Monku no Tsukeyou ga Nai Rabukome

Tên khác: 文句の付けようがないラブコメ; Monku no Tsukeyou ga Nai Love Come; Monku no Tsukeyou ga Nai Love Comedy

Tác giả: .

Thể loại: Fantasy , Romance , Slice of Life .

Chương mới nhất: 21 - Đang tiến hành“Kanaruzawa Sekai, học sinh trung học năm hai được chọn làm vật tế cho thần linh. Và Kanaruzawa Sekai, vị thần ấy quyết định ban cho cậu một điều ước vì sự hy sinh đó. Và điều ước đó là… Hãy cùng theo dõi câu chuyện nhé!”Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Monku no Tsukeyou ga Nai Rabukome 21 15.07.2017 Monku no Tsukeyou ga Nai Rabukome 20 Lost Seraph 16.01.2017 Monku no Tsukeyou ga Nai Rabukome 19 Lost Seraph 26.12.2016 Monku no Tsukeyou ga Nai Rabukome 18 Lost Seraph 20.12.2016 Monku no Tsukeyou ga Nai Rabukome 17 Lost Seraph 17.12.2016 Monku no Tsukeyou ga Nai Rabukome 16 Lost Seraph 16.12.2016 Monku no Tsukeyou ga Nai Rabukome 15 Lost Seraph 1.12.2016 Monku no Tsukeyou ga Nai Rabukome 14 Lost Seraph 1.02.2016 Monku no Tsukeyou ga Nai Rabukome 13 Lost Seraph 1.12.2015 Monku no Tsukeyou ga Nai Rabukome 12 Lost Seraph 17.10.2015 Monku no Tsukeyou ga Nai Rabukome 11 Lost Seraph 20.09.2015 Monku no Tsukeyou ga Nai Rabukome 10 Lost Seraph 12.08.2015 Monku no Tsukeyou ga Nai Rabukome 9 Lost Seraph 20.07.2015 Monku no Tsukeyou ga Nai Rabukome 8 Lost Seraph 14.06.2015 Monku no Tsukeyou ga Nai Rabukome 7.5 Lost Seraph 15.06.2015 Monku no Tsukeyou ga Nai Rabukome 7 Lost Seraph 25.05.2015 Monku no Tsukeyou ga Nai Rabukome 6 Lost Seraph 7.04.2015 Monku no Tsukeyou ga Nai Rabukome 5 Lost Seraph 5.04.2015 Monku no Tsukeyou ga Nai Rabukome 4 Lost Seraph 3.04.2015 Monku no Tsukeyou ga Nai Rabukome 3 Lost Seraph 2.04.2015 Monku no Tsukeyou ga Nai Rabukome 2 Lost Seraph 31.03.2015 Monku no Tsukeyou ga Nai Rabukome 1 Lost Seraph 29.03.2015