Mononoke

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Historical , Horror , Mystery , Supernatural , Tragedy .

Chương mới nhất: 19 - Hoàn thànhCâu chuyện theo chân một người bán thuốc dạo lần lược thanh tẩy những Mononoke (Một loại yêu quái trong truyền thuyết của Nhật hay còn hiểu là những “linh hồn oán hận”). Để tiêu diệt được con quỷ, người bán thuốc cần phải dùng thanh kiếm của mình nhưng phải đáp ứng 3 yêu cầu mới có thể rút nó ra.


Read Mononoke manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Mononoke 19 13.03.2015 Mononoke 18 13.03.2015 Mononoke 17 13.03.2015 Mononoke 16 13.03.2015 Mononoke 15 13.03.2015 Mononoke 14 13.03.2015 Mononoke 13 13.03.2015 Mononoke 12 13.03.2015 Mononoke 11 13.03.2015 Mononoke 10 13.03.2015 Mononoke 9 13.03.2015 Mononoke 8 13.03.2015 Mononoke 7 13.03.2015 Mononoke 6 13.03.2015 Mononoke 5 13.03.2015 Mononoke 4 13.03.2015 Mononoke 3 13.03.2015 Mononoke 2 13.03.2015 Mononoke 1 13.03.2015