Monster X Monster

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Comedy , Fantasy , Horror , Shounen .

Chương mới nhất: 16 - Đang tiến hànhNgày xửa ngày xưa, thế giới được cai trị bởi những con quái vật. Loài người không còn đứng đầu ở chuỗi thức ăn nữa, họ đã trở thành miếng mồi ngon cho bọn quái vật. Tuy nhiên, loài người đã hợp sức lại với nhau đúng lên để chống lại những con quái vật đấy. Và điều đó đã diễn suốt hàng thế kỉ cho đến ngày nay thì…Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Monster X Monster 16 Greatest Battle Group 17.10.2015 Monster X Monster 15 Greatest Battle Group 13.08.2015 Monster X Monster 14 Greatest Battle Group 4.08.2015 Monster X Monster 14 Greatest Battle Group 4.08.2015 Monster X Monster 13 Greatest Battle Group 18.07.2015 Monster X Monster 12 Greatest Battle Group 14.06.2015 Monster X Monster 11 Greatest Battle Group 13.06.2015 Monster X Monster 10 23.05.2015 Monster X Monster 9 23.05.2015 Monster X Monster 8 23.05.2015 Monster X Monster 7 23.05.2015 Monster X Monster 6 23.05.2015 Monster X Monster 5 23.05.2015 Monster X Monster 4 23.05.2015 Monster X Monster 3 23.05.2015 Monster X Monster 2 23.05.2015 Monster X Monster 1.2 23.05.2015 Monster X Monster 1.1 23.05.2015