Một Mình Dạo Quanh Hầm Ngục

Tên khác: Walking Alone in the Dungeon

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Drama , Fantasy , Manhwa , Martial Arts , Supernatural , Webtoon .

Chương mới nhất: 46 - Đang tiến hànhMột người đàn ông thức tỉnh khả năng của mình nhưng khả năng này là rác rưởi. Trong một nhiệm vụ trong chiến đấu trong hầm ngục với đồng đội của anh ta, tất cả các thành viên trong đội của anh ta ngoại trừ anh ta đều bị giết. Điều này là do con boss trong hầm ngục giận dữ, đã được thả ra vì họ. Trong ngục tối này, anh ta có nhận được một thanh kiếm và nâng cấp sức mạnh của mình với thanh kiếm đó. Người đàn ông này sẽ làm gì một mình chống lại tất cả?Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Một Mình Dạo Quanh Hầm Ngục 46 31.03.2021 Một Mình Dạo Quanh Hầm Ngục 45 31.03.2021 Một Mình Dạo Quanh Hầm Ngục 44 31.03.2021 Một Mình Dạo Quanh Hầm Ngục 43 8.03.2021 Một Mình Dạo Quanh Hầm Ngục 42 9.02.2021 Một Mình Dạo Quanh Hầm Ngục 41 1.02.2021 Một Mình Dạo Quanh Hầm Ngục 40 25.01.2021 Một Mình Dạo Quanh Hầm Ngục 39 18.01.2021 Một Mình Dạo Quanh Hầm Ngục 38 5.01.2021 Một Mình Dạo Quanh Hầm Ngục 37 5.01.2021 Một Mình Dạo Quanh Hầm Ngục 36 21.12.2020 Một Mình Dạo Quanh Hầm Ngục 35 21.12.2020 Một Mình Dạo Quanh Hầm Ngục 34 11.12.2020 Một Mình Dạo Quanh Hầm Ngục 33 1.12.2020 Một Mình Dạo Quanh Hầm Ngục 32 28.11.2020 Một Mình Dạo Quanh Hầm Ngục 31 17.11.2020 Một Mình Dạo Quanh Hầm Ngục 30 17.11.2020 Một Mình Dạo Quanh Hầm Ngục 29 3.11.2020 Một Mình Dạo Quanh Hầm Ngục 28 26.10.2020 Một Mình Dạo Quanh Hầm Ngục 27 20.10.2020 Một Mình Dạo Quanh Hầm Ngục 26 14.10.2020 Một Mình Dạo Quanh Hầm Ngục 25 12.10.2020 Một Mình Dạo Quanh Hầm Ngục 24 12.10.2020 Một Mình Dạo Quanh Hầm Ngục 23 12.10.2020 Một Mình Dạo Quanh Hầm Ngục 22 12.10.2020 Một Mình Dạo Quanh Hầm Ngục 21 12.10.2020 Một Mình Dạo Quanh Hầm Ngục 20 12.10.2020 Một Mình Dạo Quanh Hầm Ngục 19 25.08.2020 Một Mình Dạo Quanh Hầm Ngục 18 25.08.2020 Một Mình Dạo Quanh Hầm Ngục 17 25.08.2020 Một Mình Dạo Quanh Hầm Ngục 16 25.08.2020 Một Mình Dạo Quanh Hầm Ngục 15 25.08.2020 Một Mình Dạo Quanh Hầm Ngục 14 25.08.2020 Một Mình Dạo Quanh Hầm Ngục 13 25.08.2020 Một Mình Dạo Quanh Hầm Ngục 12 25.08.2020 Một Mình Dạo Quanh Hầm Ngục 11 3.07.2020 Một Mình Dạo Quanh Hầm Ngục 10 3.07.2020 Một Mình Dạo Quanh Hầm Ngục 9 3.07.2020 Một Mình Dạo Quanh Hầm Ngục 8 3.07.2020 Một Mình Dạo Quanh Hầm Ngục 7 3.07.2020 Một Mình Dạo Quanh Hầm Ngục 6 3.07.2020 Một Mình Dạo Quanh Hầm Ngục 5 16.05.2020 Một Mình Dạo Quanh Hầm Ngục 4 16.05.2020 Một Mình Dạo Quanh Hầm Ngục 3 16.05.2020 Một Mình Dạo Quanh Hầm Ngục 2 16.05.2020 Một Mình Dạo Quanh Hầm Ngục 1 16.05.2020