Mr. Fullswing

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , School Life , Shounen , Sports .

Chương mới nhất: 227 - Tạm ngừngNhân vật chính trong truyện là Saruno Amakuni, một thiếu niên có sức mạnh phi thường nhưng cũng là một thiếu niên luôn tìm kiếm một người bạn gái một cách tuyệt vọng. Tại sao ư? Trả lời: biến thái và luôn gây rắc rối. Cậu ta kết thân với Kengo Sawamatsu, họ luôn đồng hành với nhau trong suốt bộ truyện để hoàn thành ước mơ của Saruno: Hẹn hò với Nagi Torii- quản lí đội bóng chày trường Juunishi. Để đạt được mục đích, cậu quyết định gia nhập đội bóng, mà những chướng ngại, thử thách, những người bạn mới, kình địch lẫn tình địch đang chờ đợi cậu – một tên lính mới. Tuy thế, với quyết tâm có được trái tim của Nagi và sự giúp đỡ của người bạn thân của mình, cậu vào đội để tìm chỗ đứng và danh vọng cho chính bản thân mình.

 Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Mr. Fullswing 227 blogtruyen.com 18.09.2014 Mr. Fullswing 226 blogtruyen.com 18.09.2014 Mr. Fullswing 225 blogtruyen.com 18.09.2014 Mr. Fullswing 224 blogtruyen.com 14.09.2014 Mr. Fullswing 223 blogtruyen.com 14.09.2014 Mr. Fullswing 222 blogtruyen.com 14.09.2014 Mr. Fullswing 221 blogtruyen.com 14.09.2014 Mr. Fullswing 220 blogtruyen.com 14.09.2014 Mr. Fullswing 219 blogtruyen.com 14.09.2014 Mr. Fullswing 218 blogtruyen.com 14.09.2014 Mr. Fullswing 217 blogtruyen.com 14.09.2014 Mr. Fullswing 216 blogtruyen.com 14.09.2014 Mr. Fullswing 215 blogtruyen.com 14.09.2014 Mr. Fullswing 214 blogtruyen.com 14.09.2014 Mr. Fullswing 213 blogtruyen.com 14.09.2014 Mr. Fullswing 212 blogtruyen.com 14.09.2014 Mr. Fullswing 211 blogtruyen.com 14.09.2014 Mr. Fullswing 210 blogtruyen.com 14.09.2014 Mr. Fullswing 209 blogtruyen.com 14.09.2014 Mr. Fullswing 208 blogtruyen.com 14.09.2014 Mr. Fullswing 207 blogtruyen.com 14.09.2014 Mr. Fullswing 206 blogtruyen.com 14.09.2014 Mr. Fullswing 205 blogtruyen.com 14.09.2014 Mr. Fullswing 204 blogtruyen.com 14.09.2014 Mr. Fullswing 203 blogtruyen.com 14.09.2014 Mr. Fullswing 202 blogtruyen.com 14.09.2014 Mr. Fullswing 201 blogtruyen.com 14.09.2014 Mr. Fullswing 200 blogtruyen.com 14.09.2014 Mr. Fullswing 199 blogtruyen.com 14.09.2014 Mr. Fullswing 198 blogtruyen.com 14.09.2014 Mr. Fullswing 197 blogtruyen.com 14.09.2014 Mr. Fullswing 196 blogtruyen.com 14.09.2014 Mr. Fullswing 195 blogtruyen.com 14.09.2014 Mr. Fullswing 194 blogtruyen.com 13.09.2014 Mr. Fullswing 193 blogtruyen.com 13.09.2014 Mr. Fullswing 192 blogtruyen.com 13.09.2014 Mr. Fullswing 191 blogtruyen.com 13.09.2014 Mr. Fullswing 190 blogtruyen.com 13.09.2014 Mr. Fullswing 189 blogtruyen.com 13.09.2014 Mr. Fullswing 188 blogtruyen.com 13.09.2014 Mr. Fullswing 187 blogtruyen.com 13.09.2014 Mr. Fullswing 186 blogtruyen.com 13.09.2014 Mr. Fullswing 185 blogtruyen.com 13.09.2014 Mr. Fullswing 184 blogtruyen.com 13.09.2014 Mr. Fullswing 183 blogtruyen.com 13.09.2014 Mr. Fullswing 182 blogtruyen.com 13.09.2014 Mr. Fullswing 181 blogtruyen.com 13.09.2014 Mr. Fullswing 180 blogtruyen.com 13.09.2014 Mr. Fullswing 179 blogtruyen.com 13.09.2014 Mr. Fullswing 178 blogtruyen.com 13.09.2014 Mr. Fullswing 177 blogtruyen.com 13.09.2014 Mr. Fullswing 176 blogtruyen.com 13.09.2014 Mr. Fullswing 175 blogtruyen.com 13.09.2014 Mr. Fullswing 174 blogtruyen.com 13.09.2014 Mr. Fullswing 173 blogtruyen.com 13.09.2014 Mr. Fullswing 172 blogtruyen.com 13.09.2014 Mr. Fullswing 171 blogtruyen.com 13.09.2014 Mr. Fullswing 170 blogtruyen.com 13.09.2014 Mr. Fullswing 169 blogtruyen.com 13.09.2014 Mr. Fullswing 168 blogtruyen.com 13.09.2014 Mr. Fullswing 167 blogtruyen.com 13.09.2014 Mr. Fullswing 166 blogtruyen.com 13.09.2014 Mr. Fullswing 165 blogtruyen.com 13.09.2014 Mr. Fullswing 164 blogtruyen.com 12.09.2014 Mr. Fullswing 163 blogtruyen.com 12.09.2014 Mr. Fullswing 162 blogtruyen.com 12.09.2014 Mr. Fullswing 161 blogtruyen.com 12.09.2014 Mr. Fullswing 160 blogtruyen.com 12.09.2014 Mr. Fullswing 159 blogtruyen.com 12.09.2014 Mr. Fullswing 158 blogtruyen.com 12.09.2014 Mr. Fullswing 157 blogtruyen.com 12.09.2014 Mr. Fullswing 156 blogtruyen.com 12.09.2014 Mr. Fullswing 155 blogtruyen.com 12.09.2014 Mr. Fullswing 154 blogtruyen.com 12.09.2014 Mr. Fullswing 153 blogtruyen.com 12.09.2014 Mr. Fullswing 152 blogtruyen.com 12.09.2014 Mr. Fullswing 151 blogtruyen.com 12.09.2014 Mr. Fullswing 150 blogtruyen.com 12.09.2014 Mr. Fullswing 149 blogtruyen.com 12.09.2014 Mr. Fullswing 148 blogtruyen.com 12.09.2014 Mr. Fullswing 147 blogtruyen.com 8.09.2014 Mr. Fullswing 146 blogtruyen.com 8.09.2014 Mr. Fullswing 145 blogtruyen.com 8.09.2014 Mr. Fullswing 144 blogtruyen.com 8.09.2014 Mr. Fullswing 143 blogtruyen.com 8.09.2014 Mr. Fullswing 142 blogtruyen.com 8.09.2014 Mr. Fullswing 141 blogtruyen.com 8.09.2014 Mr. Fullswing 140 blogtruyen.com 8.09.2014 Mr. Fullswing 139 blogtruyen.com 8.09.2014 Mr. Fullswing 138 blogtruyen.com 8.09.2014 Mr. Fullswing 137 blogtruyen.com 8.09.2014 Mr. Fullswing 136 blogtruyen.com 8.09.2014 Mr. Fullswing 135 blogtruyen.com 8.09.2014 Mr. Fullswing 134 blogtruyen.com 8.09.2014 Mr. Fullswing 133 blogtruyen.com 8.09.2014 Mr. Fullswing 132 blogtruyen.com 8.09.2014 Mr. Fullswing 131 blogtruyen.com 8.09.2014 Mr. Fullswing 130 blogtruyen.com 8.09.2014 Mr. Fullswing 129 blogtruyen.com 8.09.2014 Mr. Fullswing 128 blogtruyen.com 8.09.2014 Mr. Fullswing 127 blogtruyen.com 8.09.2014 Mr. Fullswing 126 blogtruyen.com 8.09.2014 Mr. Fullswing 125 blogtruyen.com 8.09.2014 Mr. Fullswing 124 blogtruyen.com 8.09.2014 Mr. Fullswing 123 blogtruyen.com 8.09.2014 Mr. Fullswing 122 blogtruyen.com 8.09.2014 Mr. Fullswing 121 blogtruyen.com 8.09.2014 Mr. Fullswing 120 blogtruyen.com 8.09.2014 Mr. Fullswing 119 blogtruyen.com 8.09.2014 Mr. Fullswing 118 blogtruyen.com 8.09.2014 Mr. Fullswing 117 blogtruyen.com 8.09.2014 Mr. Fullswing 116 blogtruyen.com 8.09.2014 Mr. Fullswing 115 blogtruyen.com 8.09.2014 Mr. Fullswing 114 blogtruyen.com 8.09.2014 Mr. Fullswing 113 blogtruyen.com 8.09.2014 Mr. Fullswing 112 blogtruyen.com 8.09.2014 Mr. Fullswing 111 blogtruyen.com 8.09.2014 Mr. Fullswing 110 blogtruyen.com 8.09.2014 Mr. Fullswing 109 blogtruyen.com 8.09.2014 Mr. Fullswing 108 blogtruyen.com 8.09.2014 Mr. Fullswing 107 blogtruyen.com 8.09.2014 Mr. Fullswing 106 blogtruyen.com 8.09.2014 Mr. Fullswing 105 blogtruyen.com 8.09.2014 Mr. Fullswing 104 blogtruyen.com 8.09.2014 Mr. Fullswing 103 blogtruyen.com 8.09.2014 Mr. Fullswing 102 blogtruyen.com 8.09.2014 Mr. Fullswing 101 blogtruyen.com 8.09.2014 Mr. Fullswing 100 blogtruyen.com 8.09.2014 Mr. Fullswing 99 blogtruyen.com 8.09.2014 Mr. Fullswing 98 blogtruyen.com 8.09.2014 Mr. Fullswing 97 blogtruyen.com 8.09.2014 Mr. Fullswing 96 blogtruyen.com 8.09.2014 Mr. Fullswing 95 blogtruyen.com 8.09.2014 Mr. Fullswing 94 blogtruyen.com 8.09.2014 Mr. Fullswing 93 blogtruyen.com 8.09.2014 Mr. Fullswing 92 blogtruyen.com 8.09.2014 Mr. Fullswing 91 blogtruyen.com 8.09.2014 Mr. Fullswing 90 blogtruyen.com 8.09.2014 Mr. Fullswing 89 blogtruyen.com 8.09.2014 Mr. Fullswing 88 blogtruyen.com 8.09.2014 Mr. Fullswing 87 blogtruyen.com 6.09.2014 Mr. Fullswing 86 blogtruyen.com 6.09.2014 Mr. Fullswing 85 blogtruyen.com 6.09.2014 Mr. Fullswing 84 blogtruyen.com 6.09.2014 Mr. Fullswing 83 blogtruyen.com 6.09.2014 Mr. Fullswing 82 blogtruyen.com 6.09.2014 Mr. Fullswing 81 blogtruyen.com 6.09.2014 Mr. Fullswing 80 blogtruyen.com 6.09.2014 Mr. Fullswing 79 blogtruyen.com 6.09.2014 Mr. Fullswing 78 blogtruyen.com 6.09.2014 Mr. Fullswing 77 blogtruyen.com 6.09.2014 Mr. Fullswing 76 blogtruyen.com 6.09.2014 Mr. Fullswing 75 blogtruyen.com 6.09.2014 Mr. Fullswing 74 blogtruyen.com 6.09.2014 Mr. Fullswing 73 blogtruyen.com 6.09.2014 Mr. Fullswing 72 blogtruyen.com 6.09.2014 Mr. Fullswing 71 blogtruyen.com 6.09.2014 Mr. Fullswing 70 blogtruyen.com 6.09.2014 Mr. Fullswing 69 blogtruyen.com 6.09.2014 Mr. Fullswing 68 blogtruyen.com 6.09.2014 Mr. Fullswing 67 blogtruyen.com 6.09.2014 Mr. Fullswing 66 blogtruyen.com 6.09.2014 Mr. Fullswing 65 blogtruyen.com 6.09.2014 Mr. Fullswing 64 blogtruyen.com 6.09.2014 Mr. Fullswing 63 blogtruyen.com 6.09.2014 Mr. Fullswing 62 blogtruyen.com 6.09.2014 Mr. Fullswing 61 blogtruyen.com 6.09.2014 Mr. Fullswing 60 blogtruyen.com 6.09.2014 Mr. Fullswing 59 blogtruyen.com 6.09.2014 Mr. Fullswing 58 blogtruyen.com 6.09.2014 Mr. Fullswing 57 blogtruyen.com 5.09.2014 Mr. Fullswing 56 blogtruyen.com 5.09.2014 Mr. Fullswing 55 blogtruyen.com 5.09.2014 Mr. Fullswing 54 blogtruyen.com 5.09.2014 Mr. Fullswing 53 blogtruyen.com 5.09.2014 Mr. Fullswing 52 blogtruyen.com 5.09.2014 Mr. Fullswing 51 blogtruyen.com 5.09.2014 Mr. Fullswing 50 blogtruyen.com 5.09.2014 Mr. Fullswing 49 blogtruyen.com 5.09.2014 Mr. Fullswing 48 blogtruyen.com 5.09.2014 Mr. Fullswing 47 blogtruyen.com 5.09.2014 Mr. Fullswing 46 blogtruyen.com 5.09.2014 Mr. Fullswing 45 blogtruyen.com 5.09.2014 Mr. Fullswing 44 blogtruyen.com 5.09.2014 Mr. Fullswing 43 blogtruyen.com 5.09.2014 Mr. Fullswing 42 blogtruyen.com 5.09.2014 Mr. Fullswing 41 blogtruyen.com 5.09.2014 Mr. Fullswing 40 blogtruyen.com 5.09.2014 Mr. Fullswing 39 blogtruyen.com 5.09.2014 Mr. Fullswing 38 blogtruyen.com 5.09.2014 Mr. Fullswing 37 blogtruyen.com 5.09.2014 Mr. Fullswing 36 blogtruyen.com 5.09.2014 Mr. Fullswing 35 blogtruyen.com 5.09.2014 Mr. Fullswing 34 blogtruyen.com 5.09.2014 Mr. Fullswing 33 blogtruyen.com 5.09.2014 Mr. Fullswing 32 blogtruyen.com 5.09.2014 Mr. Fullswing 31 blogtruyen.com 5.09.2014 Mr. Fullswing 30 blogtruyen.com 5.09.2014 Mr. Fullswing 29 blogtruyen.com 5.09.2014 Mr. Fullswing 28 blogtruyen.com 5.09.2014 Mr. Fullswing 27 blogtruyen.com 5.09.2014 Mr. Fullswing 26.5 Mr-freetalk 17.10.2013 Mr. Fullswing 26 Mr-freetalk 17.10.2013 Mr. Fullswing 25 Mr-freetalk 17.10.2013 Mr. Fullswing 24 Mr-freetalk 17.10.2013 Mr. Fullswing 23 Mr-freetalk 17.10.2013 Mr. Fullswing 22 Mr-freetalk 17.10.2013 Mr. Fullswing 21 Mr-freetalk 17.10.2013 Mr. Fullswing 20 Mr-freetalk 17.10.2013 Mr. Fullswing 19 Mr-freetalk 17.10.2013 Mr. Fullswing 18 Mr-freetalk 17.10.2013 Mr. Fullswing 17 Mr-freetalk 17.10.2013 Mr. Fullswing 16 Mr-freetalk 17.10.2013 Mr. Fullswing 15 Mr-freetalk 17.10.2013 Mr. Fullswing 14 Mr-freetalk 17.10.2013 Mr. Fullswing 13 Mr-freetalk 17.10.2013 Mr. Fullswing 12 Mr-freetalk 17.10.2013 Mr. Fullswing 11 Mr-freetalk 17.10.2013 Mr. Fullswing 10 Mr-freetalk 17.10.2013 Mr. Fullswing 9 Mr-freetalk 17.10.2013 Mr. Fullswing 8 Mr-freetalk 17.10.2013 Mr. Fullswing 7 Mr-freetalk 17.10.2013 Mr. Fullswing 6 Mr-freetalk 17.10.2013 Mr. Fullswing 5 Mr-freetalk 17.10.2013 Mr. Fullswing 4 Mr-freetalk 17.10.2013 Mr. Fullswing 3 Mr-freetalk 17.10.2013 Mr. Fullswing 2 Mr-freetalk 17.10.2013 Mr. Fullswing 1 Mr-freetalk 17.10.2013