Mục Thần Ký

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts , Supernatural .

Chương mới nhất: 35 - Đang tiến hànhĐại Khư tổ huấn đã nói rõ, trời tối tốt nhất đừng ra ngoài. Đại Khư Tàn Lão Thôn, một đứa bé được những người già nhặt được ở bờ sống, đặt tên Tần Mục, tân tân khổ khổ nuôi hắn trưởng thành. Một ngày kia bóng đem buông xuống, bóng tối bao trùm Đại Khư, Tần Mục bước ra khỏi nhà… Với Tần Mục mà nói, con đường quật khởi bắt đầu…Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Mục Thần Ký 35 6.12.2019 Mục Thần Ký 34 30.11.2019 Mục Thần Ký 33 29.11.2019 Mục Thần Ký 32 23.11.2019 Mục Thần Ký 31 22.11.2019 Mục Thần Ký 30 16.11.2019 Mục Thần Ký 29 15.11.2019 Mục Thần Ký 28 9.11.2019 Mục Thần Ký 27 8.11.2019 Mục Thần Ký 26 2.11.2019 Mục Thần Ký 25 1.11.2019 Mục Thần Ký 24 27.10.2019 Mục Thần Ký 23 25.10.2019 Mục Thần Ký 22 19.10.2019 Mục Thần Ký 21 19.10.2019 Mục Thần Ký 20 12.10.2019 Mục Thần Ký 19 12.10.2019 Mục Thần Ký 18 12.10.2019 Mục Thần Ký 17 12.10.2019 Mục Thần Ký 16 12.10.2019 Mục Thần Ký 15 12.10.2019 Mục Thần Ký 14 12.10.2019 Mục Thần Ký 13 7.10.2019 Mục Thần Ký 12 7.10.2019 Mục Thần Ký 11 7.10.2019 Mục Thần Ký 10 7.10.2019 Mục Thần Ký 9 7.10.2019 Mục Thần Ký 8 7.10.2019 Mục Thần Ký 7 7.10.2019 Mục Thần Ký 6 7.10.2019 Mục Thần Ký 5 7.10.2019 Mục Thần Ký 4 7.10.2019 Mục Thần Ký 3 7.10.2019 Mục Thần Ký 2 7.10.2019 Mục Thần Ký 1 7.10.2019