Musashi No9

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Drama , Gender Bender , Shoujo , Slice of Life .

Chương mới nhất: 20 - Đang tiến hành  Xinh đẹp. Thông minh. Nguy hiểm. Musashi#9 không sống như những thiếu niên bình thường khác, cuộc sống của cô đầy rẫy mưu mô, bạo lực, chết chóc. Có những người muốn thay đổi thế giới. Và cô gái 16 tuổi này có thể. Phân biệt giai cấp, tôn giáo, tư tưởng nặng nề đã và đang hủy hoại thế giới. Nhà chính trị thì nhởn nhơ, người dân vô tội phải gánh nạn. Một tổ chức tối mật âm thầm bảo vệ hòa bình, 9 người đứng đầu được coi là có sức mạnh thay đổi cả thế giới, trong đó có Musashi#9…Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Musashi No9 20 13.06.2015 Musashi No9 19.5 13.06.2015 Musashi No9 19.4 13.06.2015 Musashi No9 19.3 13.06.2015 Musashi No9 19.2 13.06.2015 Musashi No9 19.1 13.06.2015 Musashi No9 18 13.06.2015 Musashi No9 17 13.06.2015 Musashi No9 16 13.06.2015 Musashi No9 15 13.06.2015 Musashi No9 14.2 13.06.2015 Musashi No9 14.1 13.06.2015 Musashi No9 13 13.06.2015 Musashi No9 12.4 13.06.2015 Musashi No9 12.3 13.06.2015 Musashi No9 12.2 13.06.2015 Musashi No9 12.1 13.06.2015 Musashi No9 13.06.2015 Musashi No9 13.06.2015 Musashi No9 13.06.2015 Musashi No9 13.06.2015 Musashi No9 13.06.2015 Musashi No9 13.06.2015 Musashi No9 13.06.2015 Musashi No9 13.06.2015 Musashi No9 13.06.2015 Musashi No9 13.06.2015 Musashi No9 13.06.2015 Musashi No9 13.06.2015 Musashi No9 13.06.2015 Musashi No9 13.06.2015 Musashi No9 13.06.2015 Musashi No9 13.06.2015 Musashi No9 13.06.2015 Musashi No9 13.06.2015 Musashi No9 13.06.2015 Musashi No9 13.06.2015 Musashi No9 13.06.2015