Musashi

Tên khác: Kiếm sĩ Musashi;

Tác giả: .

Thể loại: School Life , Shounen , Sports .

Chương mới nhất: 215 - Đang tiến hànhSinh ra trong gia đình có truyền thống võ sĩ đạo, ba là vô địch ngũ đẳng vùng núi,mẹ là đệ nhất nữ kiếm của Nhật Bản.Musashi sớm thể hiện ” năng khiếu ” kiếm thuật của mình.Cậu bé Musashi thông minh,lém lỉnh,siêng năng và quậy ( nhưng rất đáng yêu!).Nhưng để có thể nối tiếp truyền thông võ sĩ đạo vẻ vang của gia đình,cậu bé Musashi phải nếm trải sự rèn luyện cực kì khắc nghiệt để có thể đứng vững trong các cuộc thi kiếm thuật.Đây là lúc cậu bé Musashi thể hiện bản lĩnh không hề lùi bước trước khó khăn,thử thách,sẵn sàng đối mặt với nhiều đối thủ cao to và xảo trá mà không hề run sợ. Nhò chịu khó học hỏi,động não su nghĩ nên mặc dù còn nhỏ tuổi,từng dường kiếm của Musashi đã sắc sảo,ngoan mục và điêu luyện.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Musashi 215 8.11.2016 Musashi 214 8.11.2016 Musashi 213 8.11.2016 Musashi 212 8.11.2016 Musashi 211 8.11.2016 Musashi 210 8.11.2016 Musashi 209 8.11.2016 Musashi 208 8.11.2016 Musashi 207 8.11.2016 Musashi 206 8.11.2016 Musashi 205 8.11.2016 Musashi 204 8.11.2016 Musashi 203 8.11.2016 Musashi 202 8.11.2016 Musashi 201 8.11.2016 Musashi 200 8.11.2016 Musashi 199 8.11.2016 Musashi 198 8.11.2016 Musashi 197 8.11.2016 Musashi 196 7.11.2016 Musashi 195 7.11.2016 Musashi 194 7.11.2016 Musashi 193 7.11.2016 Musashi 192 7.11.2016 Musashi 191 7.11.2016 Musashi 190 7.11.2016 Musashi 189 7.11.2016 Musashi 188 7.11.2016 Musashi 187 7.11.2016 Musashi 186 7.11.2016 Musashi 185 7.11.2016 Musashi 184 7.11.2016 Musashi 183 7.11.2016 Musashi 182 7.11.2016 Musashi 181 7.11.2016 Musashi 180 7.11.2016 Musashi 179 7.11.2016 Musashi 178 7.11.2016 Musashi 177 7.11.2016 Musashi 176 7.11.2016 Musashi 175 7.11.2016 Musashi 173 5.11.2016 Musashi 172 5.11.2016 Musashi 171 5.11.2016 Musashi 170 5.11.2016 Musashi 169 5.11.2016 Musashi 168 5.11.2016 Musashi 167 5.11.2016 Musashi 166 5.11.2016 Musashi 165 5.11.2016 Musashi 164 5.11.2016 Musashi 163 5.11.2016 Musashi 162 5.11.2016 Musashi 161 5.11.2016 Musashi 160 5.11.2016 Musashi 159 5.11.2016 Musashi 158 5.11.2016 Musashi 157 5.11.2016 Musashi 156 5.11.2016 Musashi 155 5.11.2016 Musashi 154 5.11.2016 Musashi 153 4.11.2016 Musashi 152 4.11.2016 Musashi 151 4.11.2016 Musashi 150 4.11.2016 Musashi 149 4.11.2016 Musashi 148 4.11.2016 Musashi 147 4.11.2016 Musashi 146 4.11.2016 Musashi 145 4.11.2016 Musashi 144 4.11.2016 Musashi 143 4.11.2016 Musashi 142 4.11.2016 Musashi 140 4.11.2016 Musashi 139 4.11.2016 Musashi 138 4.11.2016 Musashi 137 4.11.2016 Musashi 136 4.11.2016 Musashi 135 4.11.2016 Musashi 134 4.11.2016 Musashi 133 3.11.2016 Musashi 132 3.11.2016 Musashi 131 3.11.2016 Musashi 130 3.11.2016 Musashi 129 3.11.2016 Musashi 128 3.11.2016 Musashi 127 3.11.2016 Musashi 126 3.11.2016 Musashi 125 3.11.2016 Musashi 124 3.11.2016 Musashi 123 2.11.2016 Musashi 122 2.11.2016 Musashi 121 2.11.2016 Musashi 120 2.11.2016 Musashi 119 2.11.2016 Musashi 118 2.11.2016 Musashi 117 2.11.2016 Musashi 116 2.11.2016 Musashi 115 2.11.2016 Musashi 114 2.11.2016 Musashi 113 2.11.2016 Musashi 112 2.11.2016 Musashi 111 2.11.2016 Musashi 110 2.11.2016 Musashi 109 2.11.2016 Musashi 108 2.11.2016 Musashi 107 2.11.2016 Musashi 105 2.11.2016 Musashi 104 2.11.2016 Musashi 103 2.11.2016 Musashi 102 1.11.2016 Musashi 101 1.11.2016 Musashi 100 1.11.2016 Musashi 99 1.11.2016 Musashi 98 1.11.2016 Musashi 97 1.11.2016 Musashi 96 1.11.2016 Musashi 95 1.11.2016 Musashi 94 1.11.2016 Musashi 93 31.10.2016 Musashi 92 31.10.2016 Musashi 91 31.10.2016 Musashi 90 31.10.2016 Musashi 89 31.10.2016 Musashi 88 31.10.2016 Musashi 87 31.10.2016 Musashi 86 31.10.2016 Musashi 85 31.10.2016 Musashi 84 31.10.2016 Musashi 83 31.10.2016 Musashi 82 31.10.2016 Musashi 81 31.10.2016 Musashi 80 31.10.2016 Musashi 79 15.05.2016 Musashi 78 15.05.2016 Musashi 77 15.05.2016 Musashi 76 15.05.2016 Musashi 75 15.05.2016 Musashi 74 15.05.2016 Musashi 73 15.05.2016 Musashi 72 15.05.2016 Musashi 71 8.05.2016 Musashi 70 8.05.2016 Musashi 69 8.05.2016 Musashi 68 8.05.2016 Musashi 67 8.05.2016 Musashi 66 8.05.2016 Musashi 65 8.05.2016 Musashi 64 8.05.2016 Musashi 63 8.05.2016 Musashi 62 8.05.2016 Musashi 61 8.05.2016 Musashi 60 8.05.2016 Musashi 59 13.09.2015 Musashi 58 13.09.2015 Musashi 57 13.09.2015 Musashi 56 13.09.2015 Musashi 55 25.08.2015 Musashi 55 13.09.2015 Musashi 54 25.08.2015 Musashi 54 13.09.2015 Musashi 53 25.08.2015 Musashi 53 13.09.2015 Musashi 52 20.08.2015 Musashi 51 20.08.2015 Musashi 50 20.08.2015 Musashi 49 20.08.2015 Musashi 48 20.08.2015 Musashi 47 20.08.2015 Musashi 46 20.08.2015 Musashi 45 20.08.2015 Musashi 44 20.08.2015 Musashi 43 20.08.2015 Musashi 42 20.08.2015 Musashi 41 20.08.2015 Musashi 40 20.08.2015 Musashi 39 20.08.2015 Musashi 38 20.08.2015 Musashi 37 20.08.2015 Musashi 36 SISG 13.02.2015 Musashi 35 SISG 13.02.2015 Musashi 34 SISG 13.02.2015 Musashi 33 SISG 13.02.2015 Musashi 32 SISG 13.02.2015 Musashi 31 SISG 13.02.2015 Musashi 30 SISG 13.02.2015 Musashi 29 SISG 13.02.2015 Musashi 28 SISG 13.02.2015 Musashi 27 SISG 13.02.2015 Musashi 26 SISG 13.02.2015 Musashi 25 SISG 3.01.2015 Musashi 24 SISG 3.01.2015 Musashi 23 SISG 3.01.2015 Musashi 22 SISG 16.12.2014 Musashi 21 SISG 16.12.2014 Musashi 20 SISG 16.12.2014 Musashi 19 SISG 11.12.2014 Musashi 18 SISG 11.12.2014 Musashi 17 SISG 11.12.2014 Musashi 16 SISG 11.12.2014 Musashi 15 SISG 11.12.2014 Musashi 14 SISG 11.12.2014 Musashi 13 SISG 23.11.2014 Musashi 12 SISG 23.11.2014 Musashi 11 SISG 23.11.2014 Musashi 10 SISG 23.11.2014 Musashi 9 SISG 23.11.2014 Musashi 8 SISG 23.11.2014 Musashi 7 SISG 23.11.2014 Musashi 6 SISG 23.11.2014 Musashi 5 SISG 23.11.2014 Musashi 4 SISG 23.11.2014 Musashi 3 SISG 23.11.2014 Musashi 2 SISG 23.11.2014 Musashi 1 SISG 23.11.2014