Mushi to Medama to Teddy Bear

Tên khác: 蟲と眼球とテディベア; Bug, Eyeball and Teddy Bear; Insect and eyeball and Teddy bear

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Drama , Fantasy , Horror , Mystery , Romance , School Life , Supernatural .

Chương mới nhất: 8 - Đang tiến hànhĐồng tác giả với bộ Angel Beast! Heaven’s Door Trong một lần tới nhà bạn gái ăn sinh nhật của mình sakaki guryuu đã gặp một thằng dở hơi nói rằng usagawa rinne (bạn gái thằng main) sẽ bị giết chết bởi một con quỷ cầm muổng và mọi chuyện diễn ra đúng như hắn nói trừ việc con nhỏ đó sống dai như đĩa