Mushishi

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Adventure , Drama , Fantasy , Mystery , Supernatural , Tragedy .

Chương mới nhất: 32 - Đang tiến hànhMushi không phải thực vật cũng không phải động vật . Ngoài ra, nó không phải vi khuẩn hoặc nấm .Nó có hình dáng giống như sự sống nguyên thuỷ. Dáng vẻ vả cách sống thì chưa rõ. Chúng ta không thể nhận xét về cách sống cho đến khi chúng ta gặp Mushi và họ cho chúng ta thấy hiện tượng thần bí. Họ đã sống như họ tồn tại.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Mushishi 32 24.10.2017 Mushishi 31 26.08.2017 Mushishi 30 23.08.2017 Mushishi 29 6.08.2017 Mushishi 28 25.05.2017 Mushishi 28 6.08.2017 Mushishi 27 22.04.2017 Mushishi 26 5.04.2017 Mushishi 25 5.04.2017 Mushishi 24 5.03.2017 Mushishi 23 22.07.2016 Mushishi 22 22.07.2016 Mushishi 21 22.07.2016 Mushishi 20 22.07.2016 Mushishi 19 22.07.2016 Mushishi 18 22.07.2016 Mushishi 17 22.07.2016 Mushishi 16 22.07.2016 Mushishi 15 22.07.2016 Mushishi 14 22.07.2016 Mushishi 13 22.07.2016 Mushishi 12 22.07.2016 Mushishi 11 22.07.2016 Mushishi 10 22.07.2016 Mushishi 9 22.07.2016 Mushishi 8 22.07.2016 Mushishi 7 22.07.2016 Mushishi 6 22.07.2016 Mushishi 5 22.07.2016 Mushishi 4 22.07.2016 Mushishi 3 22.07.2016 Mushishi 2 22.07.2016 Mushishi 1.2 22.07.2016 Mushishi 1.1 22.07.2016