Mushoku Tensei – Isekai Ittara Honki Dasu

Tên khác: 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~; Jobless Reincarnation - It will be All Out if I Go to Another World

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Drama , Fantasy , Romance .

Chương mới nhất: 49 - Đang tiến hànhĐại khái là một thanh niên neet không trẻ mấy sau có cơ hội được làm lại cuộc đời và trong lốt một thằng nhóc, anh ấy bắt đầu xây dựng…. harem cho tương lai thằng nhóc đó (mà thằng nhóc đó chính là ảnh)Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 49 19.12.2018 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 48 16.12.2018 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 47 20.09.2018 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 46 15.09.2018 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 45 7.08.2018 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 44 15.06.2018 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 43 15.06.2018 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 42 15.04.2018 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 41 28.02.2018 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 40 28.02.2018 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 39 22.12.2017 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 38 6.12.2017 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 37 23.09.2017 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 37 25.09.2017 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 36 4.09.2017 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 35 4.09.2017 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 34 Devil Slayer Team 9.07.2017 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 33 18.06.2017 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 32 Devil Slayer Team 1.04.2017 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 31 Devil Slayer Team 17.03.2017 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 30 24.02.2017 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 29 Devil Slayer Team 16.01.2017 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 28 Devil Slayer Team 11.12.2016 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 26-27 26.09.2016 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 25 Devil Slayer Team 15.09.2016 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 24 Devil Slayer Team 13.06.2016 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 23 Devil Slayer Team 13.06.2016 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 22 Devil Slayer Team 27.05.2016 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 21 Devil Slayer Team 27.05.2016 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 20 Devil Slayer Team 26.02.2016 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 19.1 Devil Slayer Team 17.01.2016 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 19 Devil Slayer Team 17.01.2016 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 18 Devil Slayer Team 5.12.2015 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 18 31.05.2017 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 17 Devil Slayer Team 15.11.2015 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 17 31.05.2017 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 16 Devil Slayer Team 11.10.2015 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 15 Devil Slayer Team 11.09.2015 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 14 Devil Slayer Team 10.09.2015 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 13 Devil Slayer Team 13.07.2015 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 12 Devil Slayer Team 7.07.2015 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 11 Devil Slayer Team 6.07.2015 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 10.1 13.06.2015 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 10 13.06.2015 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 9 13.06.2015 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 8 13.06.2015 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 7 13.06.2015 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 6 13.06.2015 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 5.5 13.06.2015 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 5 13.06.2015 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 4 13.06.2015 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 3 13.06.2015 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 2 13.06.2015 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 1 13.06.2015