My boyfriend

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Drama , School Life , Shoujo .

Chương mới nhất: 27 - Đang tiến hànhCô nàng vừa ngốc lại còn ngố rừng, thế mà cậu bạn trai lại quá ư là pơ – phẹc (Perfect). Uây uây, hai người thế mà lại viết nên cả 1 câu chuyện tình yêu ngọt như kẹo đường. Kiểu này lại làm thổn thức biết bao trái tim thần dân của vương quốc FA mất thôi…. Chậc chậc..Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng My boyfriend 27 Devil Slayer Team 6.08.2015 My boyfriend 26 Devil Slayer Team 28.07.2015 My boyfriend 25 Devil Slayer Team 19.07.2015 My boyfriend 23 Devil Slayer Team 30.06.2015 My boyfriend 22 Devil Slayer Team 26.06.2015 My boyfriend 21 Devil Slayer Team 21.06.2015 My boyfriend 20 Devil Slayer Team 17.06.2015 My boyfriend 20 Devil Slayer Team 18.06.2015 My boyfriend 19 Devil Slayer Team 14.06.2015 My boyfriend 18 Devil Slayer Team 11.06.2015 My boyfriend 17 Devil Slayer Team 9.06.2015 My boyfriend 16 Devil Slayer Team 7.06.2015 My boyfriend 15 Devil Slayer Team 1.06.2015 My boyfriend 14 Devil Slayer Team 29.05.2015 My boyfriend 13 Devil Slayer Team 24.05.2015 My boyfriend 12 Devil Slayer Team 24.05.2015 My boyfriend 11 20.05.2015 My boyfriend 10 20.05.2015 My boyfriend 9 20.05.2015 My boyfriend 8 20.05.2015 My boyfriend 7 20.05.2015 My boyfriend 6 20.05.2015 My boyfriend 5 20.05.2015 My boyfriend 4 20.05.2015 My boyfriend 3 20.05.2015 My boyfriend 2 20.05.2015 My boyfriend 1 20.05.2015