Nagasarete Airantou

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Adventure , Comedy , Fantasy , Romance , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 120 - Đang tiến hànhIkuto Touhohin là một cậu bé đi bụi. Cậu lên một con tàu, quyết định để có một kỳ nghỉ, nhưng tàu đột nhiên gặp một cơn bão lớn. Khi cậu tỉnh lại, cậu nhận ra cậu vẫn còn sống… trên một hòn đảo. Một hòn đảo bị cô lập và những cô gái. Mắc kẹt trên một hòn đảo chỉ toàn con gái, không có điện, khí đốt, phát thanh, truyền hình… dường như cậu đã trở lại thời kì xa xưa!

 Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Nagasarete Airantou 120 9.06.2016 Nagasarete Airantou 119 9.06.2016 Nagasarete Airantou 118 9.06.2016 Nagasarete Airantou 117 9.06.2016 Nagasarete Airantou 116 9.06.2016 Nagasarete Airantou 115 11.08.2015 Nagasarete Airantou 115 9.06.2016 Nagasarete Airantou 114 11.08.2015 Nagasarete Airantou 114 9.06.2016 Nagasarete Airantou 113 11.08.2015 Nagasarete Airantou 113 9.06.2016 Nagasarete Airantou 112 11.08.2015 Nagasarete Airantou 112 9.06.2016 Nagasarete Airantou 111 11.08.2015 Nagasarete Airantou 111 8.06.2016 Nagasarete Airantou 110 11.08.2015 Nagasarete Airantou 110 8.06.2016 Nagasarete Airantou 109 11.08.2015 Nagasarete Airantou 109 8.06.2016 Nagasarete Airantou 108 11.08.2015 Nagasarete Airantou 108 8.06.2016 Nagasarete Airantou 107 11.08.2015 Nagasarete Airantou 107 8.06.2016 Nagasarete Airantou 106 11.08.2015 Nagasarete Airantou 106 8.06.2016 Nagasarete Airantou 105 11.08.2015 Nagasarete Airantou 105 8.06.2016 Nagasarete Airantou 104 11.08.2015 Nagasarete Airantou 104 8.06.2016 Nagasarete Airantou 103 11.08.2015 Nagasarete Airantou 103 8.06.2016 Nagasarete Airantou 102 11.08.2015 Nagasarete Airantou 102 8.06.2016 Nagasarete Airantou 101 11.08.2015 Nagasarete Airantou 101 8.06.2016 Nagasarete Airantou 100 11.08.2015 Nagasarete Airantou 100 8.06.2016 Nagasarete Airantou 99 11.08.2015 Nagasarete Airantou 99 8.06.2016 Nagasarete Airantou 98 11.08.2015 Nagasarete Airantou 98 8.06.2016 Nagasarete Airantou 97 11.08.2015 Nagasarete Airantou 97 8.06.2016 Nagasarete Airantou 96 11.08.2015 Nagasarete Airantou 96 8.06.2016 Nagasarete Airantou 95 11.08.2015 Nagasarete Airantou 95 8.06.2016 Nagasarete Airantou 94 11.08.2015 Nagasarete Airantou 94 8.06.2016 Nagasarete Airantou 93 11.08.2015 Nagasarete Airantou 93 8.06.2016 Nagasarete Airantou 92 11.08.2015 Nagasarete Airantou 92 8.06.2016 Nagasarete Airantou 91 11.08.2015 Nagasarete Airantou 91 7.06.2016 Nagasarete Airantou 90 11.08.2015 Nagasarete Airantou 90 7.06.2016 Nagasarete Airantou 89 11.08.2015 Nagasarete Airantou 89 7.06.2016 Nagasarete Airantou 88 11.08.2015 Nagasarete Airantou 88 7.06.2016 Nagasarete Airantou 87 11.08.2015 Nagasarete Airantou 87 7.06.2016 Nagasarete Airantou 86 11.08.2015 Nagasarete Airantou 86 7.06.2016 Nagasarete Airantou 85 11.08.2015 Nagasarete Airantou 85 7.06.2016 Nagasarete Airantou 84 11.08.2015 Nagasarete Airantou 84 7.06.2016 Nagasarete Airantou 83 11.08.2015 Nagasarete Airantou 83 7.06.2016 Nagasarete Airantou 82 11.08.2015 Nagasarete Airantou 82 7.06.2016 Nagasarete Airantou 81 11.08.2015 Nagasarete Airantou 81 7.06.2016 Nagasarete Airantou 80 11.08.2015 Nagasarete Airantou 80 7.06.2016 Nagasarete Airantou 79 11.08.2015 Nagasarete Airantou 79 7.06.2016 Nagasarete Airantou 78 11.08.2015 Nagasarete Airantou 78 7.06.2016 Nagasarete Airantou 77 11.08.2015 Nagasarete Airantou 77 7.06.2016 Nagasarete Airantou 76 11.08.2015 Nagasarete Airantou 76 7.06.2016 Nagasarete Airantou 75 11.08.2015 Nagasarete Airantou 75 7.06.2016 Nagasarete Airantou 74 11.08.2015 Nagasarete Airantou 73 11.08.2015 Nagasarete Airantou 73 7.06.2016 Nagasarete Airantou 72 11.08.2015 Nagasarete Airantou 72 7.06.2016 Nagasarete Airantou 71 11.08.2015 Nagasarete Airantou 70 11.08.2015 Nagasarete Airantou 69 11.08.2015 Nagasarete Airantou 68 11.08.2015 Nagasarete Airantou 67 11.08.2015 Nagasarete Airantou 66.5 11.08.2015 Nagasarete Airantou 66 11.08.2015 Nagasarete Airantou 65 11.08.2015 Nagasarete Airantou 64 11.08.2015 Nagasarete Airantou 63 11.08.2015 Nagasarete Airantou 62 11.08.2015 Nagasarete Airantou 61 11.08.2015 Nagasarete Airantou 60 11.08.2015 Nagasarete Airantou 59 11.08.2015 Nagasarete Airantou 58.3 11.08.2015 Nagasarete Airantou 58.2 11.08.2015 Nagasarete Airantou 58.1 11.08.2015 Nagasarete Airantou 57.2 11.08.2015 Nagasarete Airantou 57.1 11.08.2015 Nagasarete Airantou 57 11.08.2015 Nagasarete Airantou 56.2 11.08.2015 Nagasarete Airantou 56.1 11.08.2015 Nagasarete Airantou 56 11.08.2015 Nagasarete Airantou 55 11.08.2015 Nagasarete Airantou 54 11.08.2015 Nagasarete Airantou 53 11.08.2015 Nagasarete Airantou 52 11.08.2015 Nagasarete Airantou 51 11.08.2015 Nagasarete Airantou 50 11.08.2015 Nagasarete Airantou 49.3 11.08.2015 Nagasarete Airantou 49.2 11.08.2015 Nagasarete Airantou 49.1 11.08.2015 Nagasarete Airantou 48 11.08.2015 Nagasarete Airantou 47 11.08.2015 Nagasarete Airantou 46.2 11.08.2015 Nagasarete Airantou 46.1 11.08.2015 Nagasarete Airantou 46 11.08.2015 Nagasarete Airantou 45 11.08.2015 Nagasarete Airantou 44 11.08.2015 Nagasarete Airantou 43 11.08.2015 Nagasarete Airantou 42 11.08.2015 Nagasarete Airantou 41 11.08.2015 Nagasarete Airantou 40 11.08.2015 Nagasarete Airantou 39.5 11.08.2015 Nagasarete Airantou 39 11.08.2015 Nagasarete Airantou 38 11.08.2015 Nagasarete Airantou 37.5 11.08.2015 Nagasarete Airantou 37 11.08.2015 Nagasarete Airantou 36 11.08.2015 Nagasarete Airantou 35 11.08.2015 Nagasarete Airantou 34.5 11.08.2015 Nagasarete Airantou 34 11.08.2015 Nagasarete Airantou 33 11.08.2015 Nagasarete Airantou 32.5 11.08.2015 Nagasarete Airantou 32 11.08.2015 Nagasarete Airantou 31 11.08.2015 Nagasarete Airantou 30 11.08.2015 Nagasarete Airantou 29.5 11.08.2015 Nagasarete Airantou 29 11.08.2015 Nagasarete Airantou 28 11.08.2015 Nagasarete Airantou 27 11.08.2015 Nagasarete Airantou 26 11.08.2015 Nagasarete Airantou 25.5 11.08.2015 Nagasarete Airantou 25 11.08.2015 Nagasarete Airantou 24.5 11.08.2015 Nagasarete Airantou 24 11.08.2015 Nagasarete Airantou 23.5 11.08.2015 Nagasarete Airantou 23 11.08.2015 Nagasarete Airantou 22 11.08.2015 Nagasarete Airantou 21 11.08.2015 Nagasarete Airantou 20.5 11.08.2015 Nagasarete Airantou 20 11.08.2015 Nagasarete Airantou 19 11.08.2015 Nagasarete Airantou 18.5 11.08.2015 Nagasarete Airantou 18 11.08.2015 Nagasarete Airantou 17 11.08.2015 Nagasarete Airantou 16 11.08.2015 Nagasarete Airantou 16.5 11.08.2015 Nagasarete Airantou 15 11.08.2015 Nagasarete Airantou 14.5 11.08.2015 Nagasarete Airantou 14 11.08.2015 Nagasarete Airantou 13 11.08.2015 Nagasarete Airantou 12 11.08.2015 Nagasarete Airantou 11 11.08.2015 Nagasarete Airantou 10 11.08.2015 Nagasarete Airantou 9 11.08.2015 Nagasarete Airantou 8 11.08.2015 Nagasarete Airantou 7 11.08.2015 Nagasarete Airantou 6 11.08.2015 Nagasarete Airantou 5 11.08.2015 Nagasarete Airantou 4 11.08.2015 Nagasarete Airantou 3 11.08.2015 Nagasarete Airantou 2 11.08.2015 Nagasarete Airantou 1 11.08.2015