Nagasarete Airantou

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Adventure , Comedy , Ecchi , Fantasy , Harem , Romance , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 114 - Đang tiến hànhIkuto Touhohin là một cậu bé đi bụi. Cậu lên một con tàu, quyết định để có một kỳ nghỉ, nhưng tàu đột nhiên gặp một cơn bão lớn. Khi cậu tỉnh lại, cậu nhận ra cậu vẫn còn sống… trên một hòn đảo. Một hòn đảo bị cô lập và những cô gái. Mắc kẹt trên một hòn đảo chỉ toàn con gái, không có điện, khí đốt, phát thanh, truyền hình… dường như cậu đã trở lại thời kì xa xưa!

 


Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Nagasarete Airantou 114 Darkness Light Group 28.02.2014 Nagasarete Airantou 113 Darkness Light Group 4.02.2014 Nagasarete Airantou 112 Darkness Light Group 2.12.2013 Nagasarete Airantou 111 Darkness Light Group 30.11.2013 Nagasarete Airantou 110 Darkness Light Group 30.11.2013 Nagasarete Airantou 109 Darkness Light Group 30.11.2013 Nagasarete Airantou 108 Darkness Light Group 30.11.2013 Nagasarete Airantou 107 Darkness Light Group 30.11.2013 Nagasarete Airantou 106 Darkness Light Group 30.11.2013 Nagasarete Airantou 105 Darkness Light Group 30.11.2013 Nagasarete Airantou 104 Darkness Light Group 30.11.2013 Nagasarete Airantou 103 Darkness Light Group 30.11.2013 Nagasarete Airantou 102 Darkness Light Group 30.11.2013 Nagasarete Airantou 101 Darkness Light Group 30.11.2013 Nagasarete Airantou 100 Darkness Light Group 30.11.2013 Nagasarete Airantou 99 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 98 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 97 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 96 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 95 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 94 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 93 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 92 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 91 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 90 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 89 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 88 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 87 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 86 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 85 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 84 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 83 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 82 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 81 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 80 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 79 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 78 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 77 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 76 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 75 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 74 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 73 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 72 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 71 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 70 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 69 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 68 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 67.5 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 67 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 66.5 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 66 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 65 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 64 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 63 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 62 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 61 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 60 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 59 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 58.6 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 58.5 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 58 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 57.6 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 57.5 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 57 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 56.6 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 56.5 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 56 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 55 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 54 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 53 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 52 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 51 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 50 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 49.3 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 49.2 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 49.1 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 48 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 47 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 46.6 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 46.5 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 46 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 45 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 44 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 43 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 42 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 41 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 40 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 39.5 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 39 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 38 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 37.5 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 37 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 36 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 35 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 34.5 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 34 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 33 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 32 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 31 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 30 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 29 Darkness Light Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 28 G[x].PJ Team 14.10.2013 Nagasarete Airantou 27 G[x].PJ Team 14.10.2013 Nagasarete Airantou 26 G[x].PJ Team 14.10.2013 Nagasarete Airantou 25.5 G[x].PJ Team 14.10.2013 Nagasarete Airantou 25 G[x].PJ Team 14.10.2013 Nagasarete Airantou 24.5 G[x].PJ Team 14.10.2013 Nagasarete Airantou 24 G[x].PJ Team 14.10.2013 Nagasarete Airantou 23.5 G[x].PJ Team 14.10.2013 Nagasarete Airantou 23 G[x].PJ Team 14.10.2013 Nagasarete Airantou 22 G[x].PJ Team 14.10.2013 Nagasarete Airantou 21 G[x].PJ Team 14.10.2013 Nagasarete Airantou 20.5 G[x].PJ Team 14.10.2013 Nagasarete Airantou 20 G[x].PJ Team 14.10.2013 Nagasarete Airantou 19 G[x].PJ Team 14.10.2013 Nagasarete Airantou 18.5 N[o]b 14.10.2013 Nagasarete Airantou 18 N[o]b 14.10.2013 Nagasarete Airantou 17 N[o]b 14.10.2013 Nagasarete Airantou 16 N[o]b 14.10.2013 Nagasarete Airantou 15 N[o]b 14.10.2013 Nagasarete Airantou 14 N[o]b 14.10.2013 Nagasarete Airantou 13 manga24h.com 14.10.2013 Nagasarete Airantou 12 manga24h.com 14.10.2013 Nagasarete Airantou 11 manga24h.com 14.10.2013 Nagasarete Airantou 10 W-DAR Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 9 W-DAR Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 8 W-DAR Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 7 W-DAR Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 6 W-DAR Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 5 W-DAR Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 4 W-DAR Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 3 W-DAR Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 2 W-DAR Group 14.10.2013 Nagasarete Airantou 1 W-DAR Group 14.10.2013