Namaikizakari

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Romance , School Life , Shoujo , Sports .

Chương mới nhất: 83 - Đang tiến hànhNgay từ cái nhìn đầu tiên Machida Yuki đã biết mình không muốn dây dưa gì với Naruse Shou. Nhưng làm sao giữ bình tĩnh được khi hắn là thành viên của CLB bóng rổ mà Yuki làm quản lýTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Namaikizakari 83 26.11.2018 Namaikizakari 81 22.09.2018 Namaikizakari 80 20.08.2018 Namaikizakari 79 30.07.2018 Namaikizakari 78 3.06.2018 Namaikizakari 77 13.05.2018 Namaikizakari 68 25.12.2017 Namaikizakari 67 25.12.2017 Namaikizakari 66 25.12.2017 Namaikizakari 65 25.12.2017 Namaikizakari 64 25.12.2017 Namaikizakari 63 25.12.2017 Namaikizakari 62 25.12.2017 Namaikizakari 61 30.10.2017 Namaikizakari 60 30.10.2017 Namaikizakari 59 30.10.2017 Namaikizakari 58 28.08.2017 Namaikizakari 57 30.07.2017 Namaikizakari 56 Kawaii Group 24.06.2017 Namaikizakari 55 22.05.2017 Namaikizakari 54 23.04.2017 Namaikizakari 53 2.04.2017 Namaikizakari 52 2.04.2017 Namaikizakari 51 6.02.2017 Namaikizakari 50 19.12.2016 Namaikizakari 49 18.10.2016 Namaikizakari 48 20.09.2016 Namaikizakari 47 27.08.2016 Namaikizakari 46 14.08.2016 Namaikizakari 45 17.07.2016 Namaikizakari 44 17.07.2016 Namaikizakari 43 17.07.2016 Namaikizakari 42 17.07.2016 Namaikizakari 41 25.04.2016 Namaikizakari 40 Kawaii Group 13.03.2016 Namaikizakari 39 Kawaii Group 13.03.2016 Namaikizakari 38 Kawaii Group 13.03.2016 Namaikizakari 37 Kawaii Group 13.03.2016 Namaikizakari 36 Kawaii Group 13.03.2016 Namaikizakari 35 Kawaii Group 16.12.2015 Namaikizakari 34 Kawaii Group 15.11.2015 Namaikizakari 33 Kawaii Group 21.09.2015 Namaikizakari 32 Kawaii Group 21.09.2015 Namaikizakari 31 Kawaii Group 21.09.2015 Namaikizakari 30 Kawaii Group 21.09.2015 Namaikizakari 29 Kawaii Group 21.09.2015 Namaikizakari 28 Kawaii Group 11.09.2015 Namaikizakari 27 Kawaii Group 1.09.2015 Namaikizakari 26 Kawaii Group 21.08.2015 Namaikizakari 25 Kawaii Group 21.08.2015 Namaikizakari 24 Kawaii Group 12.07.2015 Namaikizakari 23 Kawaii Group 12.07.2015 Namaikizakari 22 Kawaii Group 12.07.2015 Namaikizakari 21 Kawaii Group 12.07.2015 Namaikizakari 20 Kawaii Group 13.04.2015 Namaikizakari 19 Kawaii Group 13.04.2015 Namaikizakari 18 Kawaii Group 30.03.2015 Namaikizakari 17 Kawaii Group 24.02.2015 Namaikizakari 16 Kawaii Group 24.02.2015 Namaikizakari 15 Kawaii Group 24.02.2015 Namaikizakari 14 Kawaii Group 24.02.2015 Namaikizakari 13 Kawaii Group 24.02.2015 Namaikizakari 12 Kawaii Group 24.02.2015 Namaikizakari 11 Kawaii Group 24.02.2015 Namaikizakari 10 Kawaii Group 24.02.2015 Namaikizakari 9 Kawaii Group 24.02.2015 Namaikizakari 8 Kawaii Group 24.02.2015 Namaikizakari 7 Kawaii Group 24.02.2015 Namaikizakari 6 Kawaii Group 24.02.2015 Namaikizakari 5 Kawaii Group 24.02.2015 Namaikizakari 4 Kawaii Group 24.02.2015 Namaikizakari 3 Kawaii Group 24.02.2015 Namaikizakari 2 Kawaii Group 24.02.2015 Namaikizakari 1 Kawaii Group 24.02.2015