Nanatsu no Taizai.

Tên khác: Nanatsu no Daizai; The Seven Deadly Sins; Thất đại ác nhân

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Fantasy , Shounen .

Chương mới nhất: 309 - Đang tiến hành“Thất đại ác nhân”, một nhóm chiến binh có tham vọng lật đổ vương quốc Britannia, được cho là đã bị tiêu diệt bởi các “hiệp sĩ thánh chiến” mặc dù vẫn còn 1 số người cho rằng họ vẫn còn sống. 10 năm sau, Các hiệp sĩ thánh chiến đã làm 1 cuộc đảo chính và khống chế đức vua, họ trở thành người cai trị độc tài mới của vương quốc. Elizabeth, con gái duy nhất của nhà vua, đã lên đường tìm “thất đại ác nhân” để nhờ họ tái chiếm lại vương quốc. Công chúa có thành công trong việc tìm kiếm “thất đại ác nhân”, các “hiệp sĩ thánh chiến” sẽ làm gì để ngăn chăn cô? xem các chap truyện sau sẽ rõTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Nanatsu no Taizai. 309 15.05.2019 Nanatsu no Taizai. 308 25.04.2019 Nanatsu no Taizai. 307 25.04.2019 Nanatsu no Taizai. 306 25.04.2019 Nanatsu no Taizai. 305 25.04.2019 Nanatsu no Taizai. 304 25.04.2019 Nanatsu no Taizai. 303 25.04.2019 Nanatsu no Taizai. 302 25.04.2019 Nanatsu no Taizai. 301 25.04.2019 Nanatsu no Taizai. 300 25.04.2019 Nanatsu no Taizai. 299 25.04.2019 Nanatsu no Taizai. 298 25.04.2019 Nanatsu no Taizai. 297 25.04.2019 Nanatsu no Taizai. 296 25.04.2019 Nanatsu no Taizai. 295 25.04.2019 Nanatsu no Taizai. 294 25.04.2019 Nanatsu no Taizai. 293 25.04.2019 Nanatsu no Taizai. 292 25.04.2019 Nanatsu no Taizai. 291 25.04.2019 Nanatsu no Taizai. 290 25.04.2019 Nanatsu no Taizai. 289 25.04.2019 Nanatsu no Taizai. 288 25.04.2019 Nanatsu no Taizai. 287 25.04.2019 Nanatsu no Taizai. 286 25.04.2019 Nanatsu no Taizai. 285 25.04.2019 Nanatsu no Taizai. 284 25.04.2019 Nanatsu no Taizai. 283 25.04.2019 Nanatsu no Taizai. 282 25.04.2019 Nanatsu no Taizai. 281 25.04.2019 Nanatsu no Taizai. 280 25.04.2019 Nanatsu no Taizai. 279 25.04.2019 Nanatsu no Taizai. 278 24.04.2019 Nanatsu no Taizai. 277 24.04.2019 Nanatsu no Taizai. 276 24.04.2019 Nanatsu no Taizai. 275.6 24.04.2019 Nanatsu no Taizai. 275.5 24.04.2019 Nanatsu no Taizai. 275 24.04.2019 Nanatsu no Taizai. 274 24.04.2019 Nanatsu no Taizai. 273 24.04.2019 Nanatsu no Taizai. 272 24.04.2019 Nanatsu no Taizai. 271 24.04.2019 Nanatsu no Taizai. 270 24.04.2019 Nanatsu no Taizai. 269.5 24.04.2019 Nanatsu no Taizai. 268 24.04.2019 Nanatsu no Taizai. 267 24.04.2019 Nanatsu no Taizai. 266 24.04.2019 Nanatsu no Taizai. 265 24.04.2019 Nanatsu no Taizai. 264 24.04.2019 Nanatsu no Taizai. 263 24.04.2019 Nanatsu no Taizai. 262 24.04.2019 Nanatsu no Taizai. 261 24.04.2019 Nanatsu no Taizai. 260 24.04.2019 Nanatsu no Taizai. 258 24.04.2019 Nanatsu no Taizai. 257 24.04.2019 Nanatsu no Taizai. 256 24.04.2019 Nanatsu no Taizai. 255 24.04.2019 Nanatsu no Taizai. 254 24.04.2019 Nanatsu no Taizai. 253 24.04.2019 Nanatsu no Taizai. 252 24.04.2019 Nanatsu no Taizai. 251 24.04.2019 Nanatsu no Taizai. 250 24.04.2019 Nanatsu no Taizai. 249 24.04.2019 Nanatsu no Taizai. 248 24.04.2019 Nanatsu no Taizai. 247 24.04.2019 Nanatsu no Taizai. 246 24.04.2019 Nanatsu no Taizai. 245 24.04.2019 Nanatsu no Taizai. 244 24.04.2019 Nanatsu no Taizai. 243 24.04.2019 Nanatsu no Taizai. 242 24.04.2019 Nanatsu no Taizai. 241 24.04.2019 Nanatsu no Taizai. 240 24.04.2019 Nanatsu no Taizai. 239 24.04.2019 Nanatsu no Taizai. 238 24.04.2019 Nanatsu no Taizai. 237.6 24.04.2019 Nanatsu no Taizai. 237.5 24.04.2019 Nanatsu no Taizai. 237.4 24.04.2019 Nanatsu no Taizai. 237.3 24.04.2019 Nanatsu no Taizai. 237.2 24.04.2019 Nanatsu no Taizai. 237.1 24.04.2019 Nanatsu no Taizai. 237 24.04.2019 Nanatsu no Taizai. 236 24.04.2019 Nanatsu no Taizai. 235 24.04.2019 Nanatsu no Taizai. 235 24.04.2019 Nanatsu no Taizai. 234 24.04.2019 Nanatsu no Taizai. 233 24.04.2019 Nanatsu no Taizai. 232 24.04.2019 Nanatsu no Taizai. 231 24.04.2019 Nanatsu no Taizai. 230 24.04.2019 Nanatsu no Taizai. 229 24.04.2019 Nanatsu no Taizai. 228 24.04.2019 Nanatsu no Taizai. 227 24.04.2019 Nanatsu no Taizai. 226 24.04.2019 Nanatsu no Taizai. 225 24.04.2019 Nanatsu no Taizai. 224 24.04.2019 Nanatsu no Taizai. 223 24.04.2019 Nanatsu no Taizai. 222 24.04.2019 Nanatsu no Taizai. 221 24.04.2019 Nanatsu no Taizai. 220 24.04.2019 Nanatsu no Taizai. 219.5 24.04.2019 Nanatsu no Taizai. 219 24.04.2019 Nanatsu no Taizai. 218 24.04.2019 Nanatsu no Taizai. 217 24.04.2019 Nanatsu no Taizai. 216 24.04.2019 Nanatsu no Taizai. 215 24.04.2019 Nanatsu no Taizai. 214 24.04.2019 Nanatsu no Taizai. 213 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 212 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 211.5 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 211 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 210 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 209 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 208 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 207 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 206 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 205 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 204 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 203 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 202 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 201.4 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 201.3 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 201.2 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 201.1 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 201 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 200 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 199 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 198 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 197 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 196 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 195 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 194 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 193 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 192.1 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 191 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 190 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 189 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 188 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 187 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 186 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 185 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 184.5 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 184 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 183 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 182 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 181 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 180 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 179 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 178 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 177 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 176 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 175 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 174 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 173 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 172 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 172 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 171 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 170 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 169 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 168 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 167 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 166 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 165 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 164 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 163 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 162 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 161 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 160 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 159 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 158 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 157 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 156 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 155 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 154 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 153 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 152 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 151 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 150 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 149 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 148 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 147 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 146 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 145.5 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 145 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 144 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 143 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 142 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 141 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 140 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 139 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 138 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 137 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 136 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 135 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 134 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 133 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 132 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 131 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 130 23.04.2019 Nanatsu no Taizai. 129 22.04.2019 Nanatsu no Taizai. 128 22.04.2019 Nanatsu no Taizai. 127 22.04.2019 Nanatsu no Taizai. 126.2 22.04.2019 Nanatsu no Taizai. 126.1 22.04.2019 Nanatsu no Taizai. 126 22.04.2019 Nanatsu no Taizai. 125 22.04.2019 Nanatsu no Taizai. 124 22.04.2019 Nanatsu no Taizai. 123 22.04.2019 Nanatsu no Taizai. 122 22.04.2019 Nanatsu no Taizai. 121 22.04.2019 Nanatsu no Taizai. 120 22.04.2019 Nanatsu no Taizai. 119 22.04.2019 Nanatsu no Taizai. 118.5 22.04.2019 Nanatsu no Taizai. 118 22.04.2019 Nanatsu no Taizai. 117 22.04.2019 Nanatsu no Taizai. 116 22.04.2019 Nanatsu no Taizai. 115.5 22.04.2019 Nanatsu no Taizai. 115 22.04.2019 Nanatsu no Taizai. 114 22.04.2019 Nanatsu no Taizai. 113 22.04.2019 Nanatsu no Taizai. 112.5 22.04.2019 Nanatsu no Taizai. 112 22.04.2019 Nanatsu no Taizai. 111 22.04.2019 Nanatsu no Taizai. 110 22.04.2019 Nanatsu no Taizai. 109 22.04.2019 Nanatsu no Taizai. 108 22.04.2019 Nanatsu no Taizai. 107 22.04.2019 Nanatsu no Taizai. 106 22.04.2019 Nanatsu no Taizai. 105 22.04.2019 Nanatsu no Taizai. 104 22.04.2019 Nanatsu no Taizai. 103 22.04.2019 Nanatsu no Taizai. 102 22.04.2019 Nanatsu no Taizai. 101 22.04.2019 Nanatsu no Taizai. 100 22.04.2019 Nanatsu no Taizai. 99 22.04.2019 Nanatsu no Taizai. 98.1 22.04.2019 Nanatsu no Taizai. 98 22.04.2019 Nanatsu no Taizai. 97 22.04.2019 Nanatsu no Taizai. 96 22.04.2019 Nanatsu no Taizai. 95 22.04.2019 Nanatsu no Taizai. 94 22.04.2019 Nanatsu no Taizai. 93 22.04.2019 Nanatsu no Taizai. 92 22.04.2019 Nanatsu no Taizai. 91 22.04.2019 Nanatsu no Taizai. 90 22.04.2019 Nanatsu no Taizai. 89 22.04.2019 Nanatsu no Taizai. 88 22.04.2019 Nanatsu no Taizai. 87 22.04.2019 Nanatsu no Taizai. 86 22.04.2019 Nanatsu no Taizai. 85 22.04.2019 Nanatsu no Taizai. 84 22.04.2019 Nanatsu no Taizai. 83.1 22.04.2019 Nanatsu no Taizai. 82.1 22.04.2019 Nanatsu no Taizai. 82 22.04.2019 Nanatsu no Taizai. 81 22.04.2019 Nanatsu no Taizai. 80.1 21.04.2019 Nanatsu no Taizai. 79 21.04.2019 Nanatsu no Taizai. 78 21.04.2019 Nanatsu no Taizai. 77 21.04.2019 Nanatsu no Taizai. 76 21.04.2019 Nanatsu no Taizai. 75 21.04.2019 Nanatsu no Taizai. 74 21.04.2019 Nanatsu no Taizai. 73.5 21.04.2019 Nanatsu no Taizai. 73 21.04.2019 Nanatsu no Taizai. 72 21.04.2019 Nanatsu no Taizai. 71 21.04.2019 Nanatsu no Taizai. 70 20.04.2019 Nanatsu no Taizai. 69 20.04.2019 Nanatsu no Taizai. 68 20.04.2019 Nanatsu no Taizai. 67 20.04.2019 Nanatsu no Taizai. 66 20.04.2019 Nanatsu no Taizai. 65 20.04.2019 Nanatsu no Taizai. 64 20.04.2019 Nanatsu no Taizai. 63 20.04.2019 Nanatsu no Taizai. 62 20.04.2019 Nanatsu no Taizai. 61 20.04.2019 Nanatsu no Taizai. 60.5 20.04.2019 Nanatsu no Taizai. 60 20.04.2019 Nanatsu no Taizai. 59 20.04.2019 Nanatsu no Taizai. 58 20.04.2019 Nanatsu no Taizai. 57 20.04.2019 Nanatsu no Taizai. 56 20.04.2019 Nanatsu no Taizai. 55 20.04.2019 Nanatsu no Taizai. 54 20.04.2019 Nanatsu no Taizai. 53 20.04.2019 Nanatsu no Taizai. 52 20.04.2019 Nanatsu no Taizai. 51 20.04.2019 Nanatsu no Taizai. 50 20.04.2019 Nanatsu no Taizai. 49 20.04.2019 Nanatsu no Taizai. 48 20.04.2019 Nanatsu no Taizai. 47 20.04.2019 Nanatsu no Taizai. 46 20.04.2019 Nanatsu no Taizai. 45 20.04.2019 Nanatsu no Taizai. 44 20.04.2019 Nanatsu no Taizai. 43 20.04.2019 Nanatsu no Taizai. 42 20.04.2019 Nanatsu no Taizai. 41.6 20.04.2019 Nanatsu no Taizai. 41.4 20.04.2019 Nanatsu no Taizai. 41 20.04.2019 Nanatsu no Taizai. 40 20.04.2019 Nanatsu no Taizai. 39 20.04.2019 Nanatsu no Taizai. 38 20.04.2019 Nanatsu no Taizai. 37 20.04.2019 Nanatsu no Taizai. 36 20.04.2019 Nanatsu no Taizai. 35 20.04.2019 Nanatsu no Taizai. 34 20.04.2019 Nanatsu no Taizai. 33 20.04.2019 Nanatsu no Taizai. 32 20.04.2019 Nanatsu no Taizai. 31 20.04.2019 Nanatsu no Taizai. 30 20.04.2019 Nanatsu no Taizai. 29 20.04.2019 Nanatsu no Taizai. 28 19.04.2019 Nanatsu no Taizai. 27 19.04.2019 Nanatsu no Taizai. 26 19.04.2019 Nanatsu no Taizai. 25.5 19.04.2019 Nanatsu no Taizai. 25 19.04.2019 Nanatsu no Taizai. 24 19.04.2019 Nanatsu no Taizai. 23 19.04.2019 Nanatsu no Taizai. 22 19.04.2019 Nanatsu no Taizai. 21 19.04.2019 Nanatsu no Taizai. 20 19.04.2019 Nanatsu no Taizai. 19.5 19.04.2019 Nanatsu no Taizai. 19 19.04.2019 Nanatsu no Taizai. 18 19.04.2019 Nanatsu no Taizai. 17 19.04.2019 Nanatsu no Taizai. 16 19.04.2019 Nanatsu no Taizai. 15 19.04.2019 Nanatsu no Taizai. 14 19.04.2019 Nanatsu no Taizai. 13 19.04.2019 Nanatsu no Taizai. 12 19.04.2019 Nanatsu no Taizai. 11 19.04.2019 Nanatsu no Taizai. 10 19.04.2019 Nanatsu no Taizai. 09 19.04.2019 Nanatsu no Taizai. 08 19.04.2019 Nanatsu no Taizai. 07 19.04.2019 Nanatsu no Taizai. 06 19.04.2019 Nanatsu no Taizai. 05 19.04.2019 Nanatsu no Taizai. 04 19.04.2019 Nanatsu no Taizai. 03 19.04.2019 Nanatsu no Taizai. 02 19.04.2019 Nanatsu no Taizai. 01 19.04.2019