Nanatsu no Taizai

Tên khác: Nanatsu no Daizai; The Seven Deadly Sins; Thất hình đại tội

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Fantasy , Shounen .

Chương mới nhất: 346 - Đang tiến hành“Thất đại ác nhân”, một nhóm chiến binh có tham vọng lật đổ vương quốc Britannia, được cho là đã bị tiêu diệt bởi các “hiệp sĩ thánh chiến” mặc dù vẫn còn 1 số người cho rằng họ vẫn còn sống. 10 năm sau, Các hiệp sĩ thánh chiến đã làm 1 cuộc đảo chính và khống chế đức vua, họ trở thành người cai trị độc tài mới của vương quốc. Elizabeth, con gái duy nhất của nhà vua, đã lên đường tìm “thất đại ác nhân” để nhờ họ tái chiếm lại vương quốc. Công chúa có thành công trong việc tìm kiếm “thất đại ác nhân”, các “hiệp sĩ thánh chiến” sẽ làm gì để ngăn chăn cô? xem các chap truyện sau sẽ rõ.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Nanatsu no Taizai 346 28.03.2020 Nanatsu no Taizai 345 19.03.2020 Nanatsu no Taizai 344 13.03.2020 Nanatsu no Taizai 343 8.03.2020 Nanatsu no Taizai 342 4.03.2020 Nanatsu no Taizai 341 12.02.2020 Nanatsu no Taizai 340 5.02.2020 Nanatsu no Taizai 339 23.01.2020 Nanatsu no Taizai 338 13.01.2020 Nanatsu no Taizai 337 27.12.2019 Nanatsu no Taizai 336 18.12.2019 Nanatsu no Taizai 335 11.12.2019 Nanatsu no Taizai 334 30.11.2019 Nanatsu no Taizai 333 20.11.2019 Nanatsu no Taizai 332 13.11.2019 Nanatsu no Taizai 331 5.11.2019 Nanatsu no Taizai 330 5.11.2019 Nanatsu no Taizai 329 24.10.2019 Nanatsu no Taizai 328 9.10.2019 Nanatsu no Taizai 327.5 8.10.2019 Nanatsu no Taizai 327 23.09.2019 Nanatsu no Taizai 326 18.09.2019 Nanatsu no Taizai 325 6.09.2019 Nanatsu no Taizai 324 30.08.2019 Nanatsu no Taizai 323 22.08.2019 Nanatsu no Taizai 322 22.08.2019 Nanatsu no Taizai 321 1.08.2019 Nanatsu no Taizai 320 24.07.2019 Nanatsu no Taizai 319 24.07.2019 Nanatsu no Taizai 318 10.07.2019 Nanatsu no Taizai 317 4.07.2019 Nanatsu no Taizai 316 2.07.2019 Nanatsu no Taizai 315 20.06.2019 Nanatsu no Taizai 314 19.06.2019 Nanatsu no Taizai 313 6.06.2019 Nanatsu no Taizai 312 3.06.2019 Nanatsu no Taizai 311 23.05.2019 Nanatsu no Taizai 310 15.05.2019 Nanatsu no Taizai 309 9.05.2019 Nanatsu no Taizai 308 9.05.2019 Nanatsu no Taizai 307 16.04.2019 Nanatsu no Taizai 306 3.04.2019 Nanatsu no Taizai 305 29.03.2019 Nanatsu no Taizai 304 29.03.2019 Nanatsu no Taizai 303 29.03.2019 Nanatsu no Taizai 302 29.03.2019 Nanatsu no Taizai 301 29.03.2019 Nanatsu no Taizai 300 29.03.2019 Nanatsu no Taizai 299 29.03.2019 Nanatsu no Taizai 298 29.01.2019 Nanatsu no Taizai 297 24.01.2019 Nanatsu no Taizai 296 16.01.2019 Nanatsu no Taizai 295 12.01.2019 Nanatsu no Taizai 293 22.12.2018 Nanatsu no Taizai 292 14.12.2018 Nanatsu no Taizai 291 4.12.2018 Nanatsu no Taizai 290 30.11.2018 Nanatsu no Taizai 289 16.11.2018 Nanatsu no Taizai 288 9.11.2018 Nanatsu no Taizai 287 9.11.2018 Nanatsu no Taizai 286 30.10.2018 Nanatsu no Taizai 285 30.10.2018 Nanatsu no Taizai 284 11.10.2018 Nanatsu no Taizai 283 11.10.2018 Nanatsu no Taizai 282 21.09.2018 Nanatsu no Taizai 281 21.09.2018 Nanatsu no Taizai 280 10.09.2018 Nanatsu no Taizai 279 10.09.2018 Nanatsu no Taizai 278 25.08.2018 Nanatsu no Taizai 277 21.08.2018 Nanatsu no Taizai 276 21.08.2018 Nanatsu no Taizai 275.7 21.08.2018 Nanatsu no Taizai 275.6 25.07.2018 Nanatsu no Taizai 275 7.08.2018 Nanatsu no Taizai 274 15.07.2018 Nanatsu no Taizai 273 15.07.2018 Nanatsu no Taizai 271 18.06.2018 Nanatsu no Taizai 270 11.06.2018 Nanatsu no Taizai 269 4.06.2018 Nanatsu no Taizai 268 4.06.2018 Nanatsu no Taizai 267 4.06.2018 Nanatsu no Taizai 266 4.06.2018 Nanatsu no Taizai 265 4.06.2018 Nanatsu no Taizai 264 27.04.2018 Nanatsu no Taizai 263 27.04.2018 Nanatsu no Taizai 262 27.04.2018 Nanatsu no Taizai 261 27.04.2018 Nanatsu no Taizai 260 17.04.2018 Nanatsu no Taizai 259 17.04.2018 Nanatsu no Taizai 258 truyentranhtuan.com 26.03.2018 Nanatsu no Taizai 257 truyentranhtuan.com 26.03.2018 Nanatsu no Taizai 256 truyentranhtuan.com 26.03.2018 Nanatsu no Taizai 255 truyentranhtuan.com 26.03.2018 Nanatsu no Taizai 254 truyentranhtuan.com 26.03.2018 Nanatsu no Taizai 253 21.02.2018 Nanatsu no Taizai 253 28.03.2018 Nanatsu no Taizai 252 21.02.2018 Nanatsu no Taizai 252 28.03.2018 Nanatsu no Taizai 251 31.01.2018 Nanatsu no Taizai 250 5.06.2018 Nanatsu no Taizai 249 16.01.2018 Nanatsu no Taizai 248 6.01.2018 Nanatsu no Taizai 247 15.12.2017 Nanatsu no Taizai 246 15.12.2017 Nanatsu no Taizai 245 14.12.2017 Nanatsu no Taizai 244 23.11.2017 Nanatsu no Taizai 244 27.11.2017 Nanatsu no Taizai 243 22.11.2017 Nanatsu no Taizai 242 13.11.2017 Nanatsu no Taizai 241 13.11.2017 Nanatsu no Taizai 240 7.11.2017 Nanatsu no Taizai 239 25.10.2017 Nanatsu no Taizai 238 25.10.2017 Nanatsu no Taizai 237 6.10.2017 Nanatsu no Taizai 237 25.10.2017 Nanatsu no Taizai 236 26.09.2017 Nanatsu no Taizai 236 7.10.2017 Nanatsu no Taizai 235 25.09.2017 Nanatsu no Taizai 234 20.09.2017 Nanatsu no Taizai 233 1.09.2017 Nanatsu no Taizai 233 6.09.2017 Nanatsu no Taizai 232 30.08.2017 Nanatsu no Taizai 231 30.08.2017 Nanatsu no Taizai 230 29.08.2017 Nanatsu no Taizai 229 5.08.2017 Nanatsu no Taizai 229 8.08.2017 Nanatsu no Taizai 228 30.07.2017 Nanatsu no Taizai 228 3.08.2017 Nanatsu no Taizai 227 28.07.2017 Nanatsu no Taizai 226 27.07.2017 Nanatsu no Taizai 225 11.07.2017 Nanatsu no Taizai 225 21.07.2017 Nanatsu no Taizai 224 10.07.2017 Nanatsu no Taizai 223 30.06.2017 Nanatsu no Taizai 222 23.06.2017 Nanatsu no Taizai 221 10.06.2017 Nanatsu no Taizai 220 10.06.2017 Nanatsu no Taizai 219.5 2.06.2017 Nanatsu no Taizai 218 25.05.2017 Nanatsu no Taizai 217 12.05.2017 Nanatsu no Taizai 217 19.05.2017 Nanatsu no Taizai 216 11.05.2017 Nanatsu no Taizai 215 28.04.2017 Nanatsu no Taizai 214 25.04.2017 Nanatsu no Taizai 213 15.04.2017 Nanatsu no Taizai 212 10.04.2017 Nanatsu no Taizai 211.5 3.04.2017 Nanatsu no Taizai 211 23.03.2017 Nanatsu no Taizai 211 16.06.2017 Nanatsu no Taizai 210 20.03.2017 Nanatsu no Taizai 209 13.03.2017 Nanatsu no Taizai 208 6.03.2017 Nanatsu no Taizai 207 24.02.2017 Nanatsu no Taizai 206 20.02.2017 Nanatsu no Taizai 205 13.02.2017 Nanatsu no Taizai 204 10.02.2017 Nanatsu no Taizai 203 4.02.2017 Nanatsu no Taizai 202.1 4.02.2017 Nanatsu no Taizai 202 4.02.2017 Nanatsu no Taizai 201.5 12.12.2016 Nanatsu no Taizai 201.3 3.01.2017 Nanatsu no Taizai 201.2 17.12.2016 Nanatsu no Taizai 201 5.12.2016 Nanatsu no Taizai 200 BHH_FC 28.11.2016 Nanatsu no Taizai 200 29.11.2016 Nanatsu no Taizai 199 22.11.2016 Nanatsu no Taizai 198 BHH_FC 9.11.2016 Nanatsu no Taizai 197 BHH_FC 29.10.2016 Nanatsu no Taizai 196 21.10.2016 Nanatsu no Taizai 195 BHH_FC 14.10.2016 Nanatsu no Taizai 194 10.10.2016 Nanatsu no Taizai 193 1.10.2016 Nanatsu no Taizai 192 25.09.2016 Nanatsu no Taizai 191 25.09.2016 Nanatsu no Taizai 190 8.09.2016 Nanatsu no Taizai 189 1.09.2016 Nanatsu no Taizai 188 26.08.2016 Nanatsu no Taizai 187 15.08.2016 Nanatsu no Taizai 186 4.08.2016 Nanatsu no Taizai 185 2.08.2016 Nanatsu no Taizai 184 BHH_FC 21.07.2016 Nanatsu no Taizai 183 16.07.2016 Nanatsu no Taizai 182 BHH_FC 8.07.2016 Nanatsu no Taizai 181 BHH_FC 2.07.2016 Nanatsu no Taizai 180 BHH_FC 24.06.2016 Nanatsu no Taizai 179 BHH_FC 24.06.2016 Nanatsu no Taizai 178 BHH_FC 19.06.2016 Nanatsu no Taizai 177 BHH_FC 11.06.2016 Nanatsu no Taizai 176 BHH_FC 4.06.2016 Nanatsu no Taizai 175 BHH_FC 27.05.2016 Nanatsu no Taizai 174 BHH_FC 27.05.2016 Nanatsu no Taizai 173 BHH_FC 27.05.2016 Nanatsu no Taizai 172 BHH_FC 29.04.2016 Nanatsu no Taizai 171 BHH_FC 28.04.2016 Nanatsu no Taizai 170 BHH_FC 26.04.2016 Nanatsu no Taizai 169 BHH_FC 26.04.2016 Nanatsu no Taizai 168 BHH_FC 22.04.2016 Nanatsu no Taizai 167 BHH_FC 21.04.2016 Nanatsu no Taizai 166 BHH_FC 1.04.2016 Nanatsu no Taizai 165 BHH_FC 1.04.2016 Nanatsu no Taizai 164 BHH_FC 18.03.2016 Nanatsu no Taizai 163 BHH_FC 15.03.2016 Nanatsu no Taizai 162 BHH_FC 29.02.2016 Nanatsu no Taizai 161 BHH_FC 29.02.2016 Nanatsu no Taizai 160 BHH_FC 23.02.2016 Nanatsu no Taizai 159 BHH_FC 18.02.2016 Nanatsu no Taizai 158 BHH_FC 13.02.2016 Nanatsu no Taizai 157 BHH_FC 29.01.2016 Nanatsu no Taizai 156 BHH_FC 21.01.2016 Nanatsu no Taizai 155 BHH_FC 18.01.2016 Nanatsu no Taizai 154 BHH_FC 4.01.2016 Nanatsu no Taizai 153 BHH_FC 31.12.2015 Nanatsu no Taizai 152 BHH_FC 5.12.2015 Nanatsu no Taizai 151 BHH_FC 1.12.2015 Nanatsu no Taizai 150 BHH_FC 21.11.2015 Nanatsu no Taizai 149 BHH_FC 11.11.2015 Nanatsu no Taizai 148 BHH_FC 7.11.2015 Nanatsu no Taizai 147 BHH_FC 5.11.2015 Nanatsu no Taizai 146 BHH_FC 4.11.2015 Nanatsu no Taizai 145 BHH_FC 17.10.2015 Nanatsu no Taizai 144 BHH_FC 16.10.2015 Nanatsu no Taizai 143 BHH_FC 12.10.2015 Nanatsu no Taizai 142 BHH_FC 6.10.2015 Nanatsu no Taizai 141 BHH_FC 23.09.2015 Nanatsu no Taizai 140 BHH_FC 19.09.2015 Nanatsu no Taizai 139 BHH_FC 10.09.2015 Nanatsu no Taizai 138 BHH_FC 3.09.2015 Nanatsu no Taizai 137 BHH_FC 25.08.2015 Nanatsu no Taizai 136 BHH_FC 18.08.2015 Nanatsu no Taizai 135 BHH_FC 17.08.2015 Nanatsu no Taizai 134 BHH_FC 14.08.2015 Nanatsu no Taizai 133 BHH_FC 12.08.2015 Nanatsu no Taizai 132 BHH_FC 10.08.2015 Nanatsu no Taizai 131 BHH_FC 8.08.2015 Nanatsu no Taizai 130 BHH_FC 7.08.2015 Nanatsu no Taizai 129 BHH_FC 6.08.2015 Nanatsu no Taizai 128 BHH_FC 6.08.2015 Nanatsu no Taizai 127 BHH_FC 25.06.2015 Nanatsu no Taizai 126.2 BHH_FC 25.06.2015 Nanatsu no Taizai 126.1 BHH_FC 5.06.2015 Nanatsu no Taizai 125 BHH_FC 5.06.2015 Nanatsu no Taizai 124 BHH_FC 2.05.2015 Nanatsu no Taizai 123 BHH_FC 27.04.2015 Nanatsu no Taizai 122 BHH_FC 18.04.2015 Nanatsu no Taizai 121 BHH_FC 8.04.2015 Nanatsu no Taizai 121 BHH_FC 8.04.2015 Nanatsu no Taizai 120 BHH_FC 31.03.2015 Nanatsu no Taizai 119.5 16.12.2017 Nanatsu no Taizai 119 BHH_FC 26.03.2015 Nanatsu no Taizai 118.5 BHH_FC 27.03.2015 Nanatsu no Taizai 118 BHH_FC 19.03.2015 Nanatsu no Taizai 117 BHH_FC 12.03.2015 Nanatsu no Taizai 116 BHH_FC 5.03.2015 Nanatsu no Taizai 115.5 BHH_FC 26.03.2015 Nanatsu no Taizai 115 BHH_FC 5.03.2015 Nanatsu no Taizai 114 BHH_FC 27.02.2015 Nanatsu no Taizai 113 BHH_FC 11.02.2015 Nanatsu no Taizai 112.5 BHH_FC 23.02.2015 Nanatsu no Taizai 112 BHH_FC 30.01.2015 Nanatsu no Taizai 111 BHH_FC 25.01.2015 Nanatsu no Taizai 110 BHH_FC 20.01.2015 Nanatsu no Taizai 109 BHH_FC 12.01.2015 Nanatsu no Taizai 108 BHH_FC 28.12.2014 Nanatsu no Taizai 107 BHH_FC 12.12.2014 Nanatsu no Taizai 106 BHH_FC 5.12.2014 Nanatsu no Taizai 105 BHH_FC 25.11.2014 Nanatsu no Taizai 104 BHH_FC 2.12.2014 Nanatsu no Taizai 103 BHH_FC 2.12.2014 Nanatsu no Taizai 102 BHH_FC 7.11.2014 Nanatsu no Taizai 101 BHH_FC 5.11.2014 Nanatsu no Taizai 100 BHH_FC 31.10.2014 Nanatsu no Taizai 99 BHH_FC 25.10.2014 Nanatsu no Taizai 98.1 BHH_FC 29.10.2014 Nanatsu no Taizai 98 BHH_FC 14.10.2014 Nanatsu no Taizai 97 BHH_FC 9.10.2014 Nanatsu no Taizai 96 BHH_FC 6.10.2014 Nanatsu no Taizai 95 BHH_FC 3.10.2014 Nanatsu no Taizai 94 BHH_FC 28.09.2014 Nanatsu no Taizai 93 BHH_FC 21.09.2014 Nanatsu no Taizai 92 BHH_FC 14.09.2014 Nanatsu no Taizai 91 BHH_FC 5.09.2014 Nanatsu no Taizai 90 BHH_FC 27.08.2014 Nanatsu no Taizai 89 BHH_FC 17.08.2014 Nanatsu no Taizai 88 BHH_FC 5.08.2014 Nanatsu no Taizai 87 BHH_FC 31.07.2014 Nanatsu no Taizai 86 BHH_FC 21.07.2014 Nanatsu no Taizai 85 BHH_FC 16.07.2014 Nanatsu no Taizai 84 BHH_FC 11.07.2014 Nanatsu no Taizai 83 BHH_FC 11.07.2014 Nanatsu no Taizai 82.5 BHH_FC 11.07.2014 Nanatsu no Taizai 82 BHH_FC 11.07.2014 Nanatsu no Taizai 81 BHH_FC 11.07.2014 Nanatsu no Taizai 80 BHH_FC 10.06.2014 Nanatsu no Taizai 79 BHH_FC 3.06.2014 Nanatsu no Taizai 78.5 BHH_FC 3.06.2014 Nanatsu no Taizai 78 BHH_FC 31.05.2014 Nanatsu no Taizai 77 BHH_FC 22.05.2014 Nanatsu no Taizai 76 BHH_FC 17.05.2014 Nanatsu no Taizai 75 BHH_FC 13.05.2014 Nanatsu no Taizai 74 BHH_FC 3.05.2014 Nanatsu no Taizai 73.5 BHH_FC 22.04.2014 Nanatsu no Taizai 73 BHH_FC 20.04.2014 Nanatsu no Taizai 72 BHH_FC 7.04.2014 Nanatsu no Taizai 71 BHH_FC 1.04.2014 Nanatsu no Taizai 70 BHH_FC 13.10.2014 Nanatsu no Taizai 69 BHH_FC 13.10.2014 Nanatsu no Taizai 68 BHH_FC 13.10.2014 Nanatsu no Taizai 67.5 BHH_FC 13.10.2014 Nanatsu no Taizai 67 BHH_FC 13.10.2014 Nanatsu no Taizai 66 BHH_FC 13.10.2014 Nanatsu no Taizai 65 BHH_FC 13.10.2014 Nanatsu no Taizai 64 BHH_FC 13.10.2014 Nanatsu no Taizai 63 BHH_FC 13.10.2014 Nanatsu no Taizai 62 BHH_FC 13.10.2014 Nanatsu no Taizai 61 BHH_FC 13.10.2014 Nanatsu no Taizai 60.5 BHH_FC 13.10.2014 Nanatsu no Taizai 60 BHH_FC 13.10.2014 Nanatsu no Taizai 59 BHH_FC 13.10.2014 Nanatsu no Taizai 58 BHH_FC 13.10.2014 Nanatsu no Taizai 57 BHH_FC 13.10.2014 Nanatsu no Taizai 56 BHH_FC 13.10.2014 Nanatsu no Taizai 55 BHH_FC 13.10.2014 Nanatsu no Taizai 54 BHH_FC 13.10.2014 Nanatsu no Taizai 53 BHH_FC 13.10.2014 Nanatsu no Taizai 52 BHH_FC 13.10.2014 Nanatsu no Taizai 51 BHH_FC 13.10.2014 Nanatsu no Taizai 50.5 16.04.2019 Nanatsu no Taizai 50 BHH_FC 13.10.2014 Nanatsu no Taizai 49.5 16.04.2019 Nanatsu no Taizai 49 BHH_FC 13.10.2014 Nanatsu no Taizai 48.5 16.04.2019 Nanatsu no Taizai 48 BHH_FC 13.10.2014 Nanatsu no Taizai 47.5 16.04.2019 Nanatsu no Taizai 47 BHH_FC 13.10.2014 Nanatsu no Taizai 46.5 16.04.2019 Nanatsu no Taizai 46 BHH_FC 13.10.2014 Nanatsu no Taizai 45.5 16.04.2019 Nanatsu no Taizai 45 BHH_FC 13.10.2014 Nanatsu no Taizai 44.5 16.04.2019 Nanatsu no Taizai 44 BHH_FC 13.10.2014 Nanatsu no Taizai 43.5 16.04.2019 Nanatsu no Taizai 43 BHH_FC 13.10.2014 Nanatsu no Taizai 42.5 16.04.2019 Nanatsu no Taizai 42 BHH_FC 13.10.2014 Nanatsu no Taizai 41.8 16.04.2019 Nanatsu no Taizai 41.7 16.04.2019 Nanatsu no Taizai 41.6 BHH_FC 13.10.2014 Nanatsu no Taizai 41.5 BHH_FC 13.10.2014 Nanatsu no Taizai 41 BHH_FC 13.10.2014 Nanatsu no Taizai 40.6 16.04.2019 Nanatsu no Taizai 40 BHH_FC 13.10.2014 Nanatsu no Taizai 39 BHH_FC 13.10.2014 Nanatsu no Taizai 38 BHH_FC 13.10.2014 Nanatsu no Taizai 37 BHH_FC 13.10.2014 Nanatsu no Taizai 36 BHH_FC 13.10.2014 Nanatsu no Taizai 35 BHH_FC 13.10.2014 Nanatsu no Taizai 34 BHH_FC 13.10.2014 Nanatsu no Taizai 33 BHH_FC 13.10.2014 Nanatsu no Taizai 32 BHH_FC 13.10.2014 Nanatsu no Taizai 31 BHH_FC 13.10.2014 Nanatsu no Taizai 30.5 15.04.2019 Nanatsu no Taizai 30 BHH_FC 13.10.2014 Nanatsu no Taizai 29.5 15.04.2019 Nanatsu no Taizai 29 BHH_FC 13.10.2014 Nanatsu no Taizai 28 BHH_FC 13.10.2014 Nanatsu no Taizai 27 BHH_FC 13.10.2014 Nanatsu no Taizai 26 BHH_FC 13.10.2014 Nanatsu no Taizai 25.5 BHH_FC 13.10.2014 Nanatsu no Taizai 25 BHH_FC 13.10.2014 Nanatsu no Taizai 24 BHH_FC 13.10.2014 Nanatsu no Taizai 23 BHH_FC 13.10.2014 Nanatsu no Taizai 22 BHH_FC 13.10.2014 Nanatsu no Taizai 21 BHH_FC 13.10.2014 Nanatsu no Taizai 20 BHH_FC 13.10.2014 Nanatsu no Taizai 19.5 BHH_FC 13.10.2014 Nanatsu no Taizai 19 BHH_FC 13.10.2014 Nanatsu no Taizai 18 BHH_FC 13.10.2014 Nanatsu no Taizai 17 BHH_FC 13.10.2014 Nanatsu no Taizai 16 BHH_FC 13.10.2014 Nanatsu no Taizai 15 BHH_FC 13.10.2014 Nanatsu no Taizai 14 BHH_FC 13.10.2014 Nanatsu no Taizai 13 BHH_FC 13.10.2014 Nanatsu no Taizai 12 BHH_FC 13.10.2014 Nanatsu no Taizai 11 BHH_FC 13.10.2014 Nanatsu no Taizai 10 BHH_FC 13.10.2014 Nanatsu no Taizai 9 BHH_FC 13.10.2014 Nanatsu no Taizai 8 BHH_FC 13.10.2014 Nanatsu no Taizai 7 BHH_FC 13.10.2014 Nanatsu no Taizai 6 BHH_FC 13.10.2014 Nanatsu no Taizai 5 BHH_FC 13.10.2014 Nanatsu no Taizai 4 BHH_FC 13.10.2014 Nanatsu no Taizai 3 BHH_FC 13.10.2014 Nanatsu no Taizai 2 BHH_FC 13.10.2014 Nanatsu no Taizai 1 BHH_FC 13.10.2014