Nanoka no Kare

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Romance , School Life , Shoujo .

Chương mới nhất: 52 - Đang tiến hànhCuộc tình đầu với những cảm xúc không chân thật thời trung học đã để lại trong Nanoka một vết thương sâu đậm dai dẳng. Nhưng rồi cô tình cờ gặp một người. Người ấy xóa đi vết thương của cô, thay đổi suy nghĩ của cô, khiến cô muốn yêu người đó…Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Nanoka no Kare 52 9.12.2016 Nanoka no Kare 51 9.12.2016 Nanoka no Kare 50 Truyện Tranh V1 22.03.2016 Nanoka no Kare 49 Truyện Tranh V1 22.03.2016 Nanoka no Kare 48 Truyện Tranh V1 22.03.2016 Nanoka no Kare 47 13.12.2015 Nanoka no Kare 46 xiS 1.12.2015 Nanoka no Kare 45 xiS 1.12.2015 Nanoka no Kare 44 xiS 1.12.2015 Nanoka no Kare 43 xiS 1.12.2015 Nanoka no Kare 42 xiS 1.12.2015 Nanoka no Kare 41 xiS 1.12.2015 Nanoka no Kare 40 xiS 1.12.2015 Nanoka no Kare 39 xiS 1.12.2015 Nanoka no Kare 38 xiS 1.12.2015 Nanoka no Kare 37 7.09.2015 Nanoka no Kare 36 7.09.2015 Nanoka no Kare 35 7.09.2015 Nanoka no Kare 34 7.09.2015 Nanoka no Kare 33 7.09.2015 Nanoka no Kare 32 7.09.2015 Nanoka no Kare 31 7.09.2015 Nanoka no Kare 30 7.09.2015 Nanoka no Kare 29 7.09.2015 Nanoka no Kare 28 6.09.2015 Nanoka no Kare 27 6.09.2015 Nanoka no Kare 26 6.09.2015 Nanoka no Kare 25 6.09.2015 Nanoka no Kare 24 6.09.2015 Nanoka no Kare 23 6.09.2015 Nanoka no Kare 22 6.09.2015 Nanoka no Kare 21 6.09.2015 Nanoka no Kare 20 6.09.2015 Nanoka no Kare 19 6.09.2015 Nanoka no Kare 18 6.09.2015 Nanoka no Kare 17 6.09.2015 Nanoka no Kare 16 6.09.2015 Nanoka no Kare 15 6.09.2015 Nanoka no Kare 14 6.09.2015 Nanoka no Kare 13 6.09.2015 Nanoka no Kare 12 6.09.2015 Nanoka no Kare 11 6.09.2015 Nanoka no Kare 10 6.09.2015 Nanoka no Kare 9 6.09.2015 Nanoka no Kare 8 31.05.2015 Nanoka no Kare 7 31.05.2015 Nanoka no Kare 6 31.05.2015 Nanoka no Kare 6 31.05.2015 Nanoka no Kare 5 31.05.2015 Nanoka no Kare 4 31.05.2015 Nanoka no Kare 3 31.05.2015 Nanoka no Kare 2 31.05.2015 Nanoka no Kare 1 31.05.2015 Nanoka no Kare 1 31.05.2015