Naruto

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Anime , Comedy , Drama , Fantasy , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 700 - Đang tiến hànhBối cảnh Naruto xảy ra vào mười hai năm trước khi câu chuyện chính thức bắt đầu, một con hồ ly chín đuôi đã tấn công Konohagakure. Nó là một con quái vật có sức mạnh khủng khiếp, chỉ một cái vẫy từ một trong chín cái đuôi của nó có thể tạo ra những cơn sóng thần và san bằng nhiều ngọn núi. Nó gây ra sự hỗn loạn và giết chết rất nhiều người cho đến khi người đứng đầu làng Lá – Hokage đệ tứ – đã đánh bại nó bằng cách đổi lấy mạng sống của mình để phong ấn nó vào trong người một đứa trẻ mới sinh. Đứa trẻ đó tên là Uzumaki Naruto. Bộ truyện kể về cuộc hành trình đầy gian khổ với vô vàn khó khăn, thử thách của Naruto từ khi còn là một cậu bé tới khi trở thành một trong những nhẫn giả vĩ đại nhất. Không chỉ mô tả về một thế giới nhẫn giả huyền bí, Naruto còn mang trong nó nhiều ý nghĩa nhân sinh sâu sắc về tình bạn, tình đồng đội, tình yêu, ước mơ và hi vọng.

 

Tóm tắt Naruto chương mới nhất:

Naruto chương 700 – Làng lá nhiều năm sau khi Naruto lên làm Hokage. Kết thúc một huyền thoại.

Các link tham khảo:

Thông tin nhân vật, chiêu thức… trong Naruto (wikia).
Naruto wiki.

Read Naruto in English


Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Naruto 700 Naruto 699 Naruto 698 Naruto 697 Naruto 696 Naruto 695 Naruto 694 Naruto 693 Naruto 692 Naruto 691 Naruto 690 Naruto 689 Naruto 688 Naruto 687 Naruto 686 Naruto 685 Naruto 684 Naruto 683 Naruto 682 Naruto 681 Naruto 680 Naruto 679 Naruto 678 Naruto 677 Naruto 676 Naruto 675 Naruto 674 Naruto 673 Naruto 672 Naruto 671 Naruto 670 Naruto 669 Naruto 668 Naruto 667 Naruto 666 Naruto 665 Naruto 664 Naruto 663 Naruto 662 Naruto 661 Naruto 660 Naruto 659 Naruto 658 Naruto 657 Naruto 656 Naruto 655 Naruto 654 Naruto 653 Naruto 652 Naruto 651 Naruto 650 Naruto 649 Naruto 648 Naruto 647 Naruto 646 Naruto 645 Naruto 644 Naruto 643 Naruto 642 Naruto 641 Naruto 640 Naruto 639 Naruto 638 Naruto 637 Naruto 636 Naruto 635 Naruto 634 Naruto 633 Naruto 632 Naruto 631 Naruto 630 Naruto 629 Naruto 628 Naruto 627 Naruto 626 Naruto 625 Naruto 624 Naruto 623 Naruto 622 Naruto 621 Naruto 620 Naruto 619 Naruto 618 Naruto 617 Naruto 616 Naruto 615 Naruto 614 Naruto 613 Naruto 612 Naruto 611 Naruto 610 Naruto 609 Naruto 608 Naruto 607 Naruto 606 Naruto 605 Naruto 604 Naruto 603 Naruto 602 Naruto 601 Naruto 600 Naruto 599 Naruto 598 Naruto 597 Naruto 596 Naruto 595 Naruto 594.5 Naruto 594 Naruto 593 Naruto 592 Naruto 591 Naruto 590 Naruto 589 Naruto 588 Naruto 587 Naruto 586 Naruto 585 Naruto 584 Naruto 583 Naruto 582 Naruto 581 Naruto 580 Naruto 579 Naruto 578 Naruto 577 Naruto 576 Naruto 575 Naruto 574 Naruto 573 Naruto 572 Naruto 571 Naruto 570 Naruto 569 Naruto 568 Naruto 567 Naruto 566 Naruto 565 Naruto 564 Naruto 563 Naruto 562 Naruto 561 Naruto 560 Naruto 559 Naruto 558 Naruto 557 Naruto 556 Naruto 555 Naruto 554 Naruto 553 Naruto 552 Naruto 551 Naruto 550 Naruto 549 Naruto 548 Naruto 547 Naruto 546 Naruto 545 Naruto 544 Naruto 543 Naruto 542 Naruto 541 Naruto 540 Naruto 539 Naruto 538 Naruto 537 Naruto 536 Naruto 535 Naruto 534 Naruto 533 Naruto 532 Naruto 531 Naruto 530 Naruto 529 Naruto 528 Naruto 527 Naruto 526 Naruto 525 Naruto 524 Naruto 523 Naruto 522 Naruto 521 Naruto 520 Naruto 519 Naruto 518 Naruto 517 Naruto 516 Naruto 515 Naruto 514 Naruto 513 Naruto 512 Naruto 511 Naruto 510 Naruto 509 Naruto 508 Naruto 507 Naruto 506 Naruto 505 Naruto 504 Naruto 503 Naruto 502 Naruto 501 Naruto 500 Naruto 499 Naruto 498 Naruto 497 Naruto 496 Naruto 495 Naruto 494 Naruto 493 Naruto 492 Naruto 491 Naruto 490 Naruto 489 Naruto 488 Naruto 487 Naruto 486 Naruto 485 Naruto 484 Naruto 483 Naruto 482 Naruto 481 Naruto 480 Naruto 479 Naruto 478 Naruto 477 Naruto 476 Naruto 475 Naruto 474 Naruto 473 Naruto 472 Naruto 471 Naruto 470 Naruto 469 Naruto 468 Naruto 467 Naruto 466 Naruto 465 Naruto 464 Naruto 463 Naruto 462 Naruto 461 Naruto 460 Naruto 459 Naruto 458 Naruto 457 Naruto 456 Naruto 455 Naruto 454 Naruto 453 Naruto 452 Naruto 451 Naruto 450 Naruto 449 Naruto 448 Naruto 447 Naruto 446 Naruto 445 Naruto 444 Naruto 443 Naruto 442 Naruto 441 Naruto 440 Naruto 439 Naruto 438 Naruto 437 Naruto 436 Naruto 435 Naruto 434 Naruto 433 Naruto 432 Naruto 431 Naruto 430 Naruto 429 Naruto 428 Naruto 427 Naruto 426 Naruto 425 Naruto 424 Naruto 423 Naruto 422 Naruto 421 Naruto 420 Naruto 419 Naruto 418 Naruto 417 Naruto 416 Naruto 415 Naruto 414 Naruto 413 Naruto 412 Naruto 411 Naruto 410 Naruto 409 Naruto 408 Naruto 407 Naruto 406 Naruto 405 Naruto 404 Naruto 403 Naruto 402 Naruto 401 Naruto 400 Naruto 399 Naruto 398 Naruto 397 Naruto 396 Naruto 395 Naruto 394 Naruto 393 Naruto 392 Naruto 391 Naruto 390 Naruto 389 Naruto 388 Naruto 387 Naruto 386 Naruto 385 Naruto 384 Naruto 383 Naruto 382 Naruto 381 Naruto 380 Naruto 379 Naruto 378 Naruto 377 Naruto 376 Naruto 375 Naruto 374 Naruto 373 Naruto 372 Naruto 371 Naruto 370 Naruto 369 Naruto 368 Naruto 367 Naruto 366 Naruto 365 Naruto 364 Naruto 363 Naruto 362 Naruto 361 Naruto 360 Naruto 359 Naruto 358 Naruto 357 Naruto 356 Naruto 355 Naruto 354 Naruto 353 Naruto 352 Naruto 351 Naruto 350 Naruto 349 Naruto 348 Naruto 347 Naruto 346 Naruto 345 Naruto 344 Naruto 343 Naruto 342 Naruto 341 Naruto 340 Naruto 339 Naruto 338 Naruto 337 Naruto 336 Naruto 335 Naruto 334 Naruto 333 Naruto 332 Naruto 331 Naruto 330 Naruto 328 Naruto 327 Naruto 326 Naruto 325 Naruto 324 Naruto 323 Naruto 322 Naruto 321 Naruto 320 Naruto 319 Naruto 318 Naruto 317 Naruto 316 Naruto 315 Naruto 314 Naruto 313 Naruto 312 Naruto 311 Naruto 310 Naruto 309 Naruto 308 Naruto 307 Naruto 306 Naruto 305 Naruto 304 Naruto 303 Naruto 302 Naruto 301 Naruto 300 Naruto 299 Naruto 298 Naruto 297 Naruto 296 Naruto 295 Naruto 294 Naruto 293 Naruto 292 Naruto 291 Naruto 290 Naruto 289 Naruto 288 Naruto 287 Naruto 286 Naruto 285 Naruto 284 Naruto 283 Naruto 282 Naruto 281 Naruto 280 Naruto 279 Naruto 278 Naruto 277 Naruto 276 Naruto 275 Naruto 274 Naruto 273 Naruto 272 Naruto 271 Naruto 270 Naruto 269 Naruto 268 Naruto 267 Naruto 266 Naruto 265 Naruto 264 Naruto 263 Naruto 262 Naruto 261 Naruto 260 Naruto 259 Naruto 258 Naruto 257 Naruto 256 Naruto 255 Naruto 254 Naruto 253 Naruto 252 Naruto 251 Naruto 250 Naruto 249 Naruto 248 Naruto 247 Naruto 246 Naruto 245 Naruto 244 Naruto 243 Naruto 242 Naruto 241 Naruto 240 Naruto 239 Naruto 238 Naruto 237 Naruto 236 Naruto 235 Naruto 234 Naruto 233 Naruto 232 Naruto 231 Naruto 230 Naruto 229 Naruto 228 Naruto 227 Naruto 226 Naruto 225 Naruto 224 Naruto 223 Naruto 222 Naruto 221 Naruto 220 Naruto 219 Naruto 218 Naruto 217 Naruto 216 Naruto 215 Naruto 214 Naruto 213 Naruto 212 Naruto 211 Naruto 210 Naruto 209 Naruto 208 Naruto 207 Naruto 206 Naruto 205 Naruto 204 Naruto 203 Naruto 202 Naruto 201 Naruto 200 Naruto 199 Naruto 198 Naruto 197 Naruto 196 Naruto 195 Naruto 194 Naruto 193 Naruto 192 Naruto 191 Naruto 190 Naruto 189 Naruto 188 Naruto 187 Naruto 186 Naruto 185 Naruto 184 Naruto 183 Naruto 182 Naruto 181 Naruto 180 Naruto 179 Naruto 178 Naruto 177 Naruto 176 Naruto 175 Naruto 174 Naruto 173 Naruto 172 Naruto 171 Naruto 170 Naruto 169 Naruto 168 Naruto 167 Naruto 166 Naruto 165 Naruto 164 Naruto 163 Naruto 162 Naruto 161 Naruto 160 Naruto 159 Naruto 158 Naruto 157 Naruto 156 Naruto 155 Naruto 154 Naruto 153 Naruto 152 Naruto 151 Naruto 150 Naruto 149 Naruto 148 Naruto 147 Naruto 146 Naruto 145 Naruto 144 Naruto 143 Naruto 142 Naruto 141 Naruto 140 Naruto 139 Naruto 138 Naruto 137 Naruto 136 Naruto 135 Naruto 134 Naruto 133 Naruto 132 Naruto 131 Naruto 130 Naruto 129 Naruto 128 Naruto 127 Naruto 126 Naruto 125 Naruto 124 Naruto 123 Naruto 122 Naruto 121 Naruto 120 Naruto 119 Naruto 118 Naruto 117 Naruto 116 Naruto 115 Naruto 114 Naruto 113 Naruto 112 Naruto 111 Naruto 110 Naruto 109 Naruto 108 Naruto 107 Naruto 106 Naruto 105 Naruto 104 Naruto 103 Naruto 102 Naruto 101 Naruto 100 Naruto 99 Naruto 98 Naruto 97 Naruto 96 Naruto 95 Naruto 94 Naruto 93 Naruto 92 Naruto 91 Naruto 90 Naruto 89 Naruto 88 Naruto 87 Naruto 86 Naruto 85 Naruto 84 Naruto 83 Naruto 82 Naruto 81 Naruto 80 Naruto 79 Naruto 78 Naruto 77 Naruto 76 Naruto 75 Naruto 74 Naruto 73 Naruto 72 Naruto 71 Naruto 70 Naruto 69 Naruto 68 Naruto 67 Naruto 66 Naruto 65 Naruto 64 Naruto 63 Naruto 62 Naruto 61 Naruto 60 Naruto 59 Naruto 58 Naruto 57 Naruto 56 Naruto 55 Naruto 54 Naruto 53 Naruto 52 Naruto 51 Naruto 50 Naruto 49 Naruto 48 Naruto 47 Naruto 46 Naruto 45 Naruto 44 Naruto 43 Naruto 42 Naruto 41 Naruto 40 Naruto 39 Naruto 38 Naruto 37 Naruto 36 Naruto 35 Naruto 34 Naruto 33 Naruto 32 Naruto 31 Naruto 30 Naruto 29 Naruto 28 Naruto 27 Naruto 26 Naruto 25 Naruto 24 Naruto 23 Naruto 22 Naruto 21 Naruto 20 Naruto 19 Naruto 18 Naruto 17 Naruto 16 Naruto 15 Naruto 14 Naruto 13 Naruto 12 Naruto 11 Naruto 10 Naruto 9 Naruto 8 Naruto 7 Naruto 6 Naruto 5 Naruto 4 Naruto 3 Naruto 2 Naruto 1
  1. sao lâu có tập 656 vậy ad ơi