Natsume Yuujinchou

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Shoujo , Slice of Life , Supernatural .

Chương mới nhất: 83 - Đang tiến hànhNatsume Takashi có thể nhìn thấy yêu quái, cậu ta luôn giữ bí mật về điều này. Tuy nhiên, khi cậu ta thừa kế một quyển sổ kì lạ có khả năng điều khiển yêu quái có tên trong đó từ người bà quá cố Reiko, các yêu quái luôn đuổi theo cậu ta. Với sự giúp sức của một chú mèo yêu quái, Natsume bắt đầu trả lại tên cho những yêu quái có tên trong quyển sổ.

 Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Natsume Yuujinchou 83 12.07.2017 Natsume Yuujinchou 82 22.04.2017 Natsume Yuujinchou 81 22.04.2017 Natsume Yuujinchou 80 22.04.2017 Natsume Yuujinchou 79 22.04.2017 Natsume Yuujinchou 78 22.04.2017 Natsume Yuujinchou 77 22.04.2017 Natsume Yuujinchou 76 22.04.2017 Natsume Yuujinchou 75 22.04.2017 Natsume Yuujinchou 74 22.04.2017 Natsume Yuujinchou 73.5 22.04.2017 Natsume Yuujinchou 73 22.04.2017 Natsume Yuujinchou 72 22.04.2017 Natsume Yuujinchou 71 22.04.2017 Natsume Yuujinchou 70.2 22.04.2017 Natsume Yuujinchou 70.1 22.04.2017 Natsume Yuujinchou 70 21.04.2017 Natsume Yuujinchou 69 21.04.2017 Natsume Yuujinchou 68 21.04.2017 Natsume Yuujinchou 67.5 21.04.2017 Natsume Yuujinchou 67 21.04.2017 Natsume Yuujinchou 66 21.04.2017 Natsume Yuujinchou 65 21.04.2017 Natsume Yuujinchou 64 21.04.2017 Natsume Yuujinchou 63.5 21.04.2017 Natsume Yuujinchou 63 21.04.2017 Natsume Yuujinchou 62 21.04.2017 Natsume Yuujinchou 61 21.04.2017 Natsume Yuujinchou 60 21.04.2017 Natsume Yuujinchou 59.5 20.04.2017 Natsume Yuujinchou 59 20.04.2017 Natsume Yuujinchou 58 20.04.2017 Natsume Yuujinchou 57 20.04.2017 Natsume Yuujinchou 56 20.04.2017 Natsume Yuujinchou 55 20.04.2017 Natsume Yuujinchou 54.2 20.04.2017 Natsume Yuujinchou 54.1 20.04.2017 Natsume Yuujinchou 54 20.04.2017 Natsume Yuujinchou 53 20.04.2017 Natsume Yuujinchou 52 20.04.2017 Natsume Yuujinchou 51 20.04.2017 Natsume Yuujinchou 50 20.04.2017 Natsume Yuujinchou 49 20.04.2017 Natsume Yuujinchou 48 20.04.2017 Natsume Yuujinchou 47 20.04.2017 Natsume Yuujinchou 46 20.04.2017 Natsume Yuujinchou 45 20.04.2017 Natsume Yuujinchou 44 20.04.2017 Natsume Yuujinchou 43 20.04.2017 Natsume Yuujinchou 42 20.04.2017 Natsume Yuujinchou 41 20.04.2017 Natsume Yuujinchou 40 20.04.2017 Natsume Yuujinchou 39 20.04.2017 Natsume Yuujinchou 38 20.04.2017 Natsume Yuujinchou 37 14.09.2016 Natsume Yuujinchou 36 14.09.2016 Natsume Yuujinchou 35 14.09.2016 Natsume Yuujinchou 34 14.09.2016 Natsume Yuujinchou 33 14.09.2016 Natsume Yuujinchou 32 14.09.2016 Natsume Yuujinchou 31 14.09.2016 Natsume Yuujinchou 30 13.09.2016 Natsume Yuujinchou 29 13.09.2016 Natsume Yuujinchou 28 13.09.2016 Natsume Yuujinchou 27 13.09.2016 Natsume Yuujinchou 26 13.09.2016 Natsume Yuujinchou 25 13.09.2016 Natsume Yuujinchou 24 13.09.2016 Natsume Yuujinchou 23 13.09.2016 Natsume Yuujinchou 22 13.09.2016 Natsume Yuujinchou 21 13.09.2016 Natsume Yuujinchou 20 13.09.2016 Natsume Yuujinchou 19 13.09.2016 Natsume Yuujinchou 18 13.09.2016 Natsume Yuujinchou 17 13.09.2016 Natsume Yuujinchou 16 13.09.2016 Natsume Yuujinchou 15 13.09.2016 Natsume Yuujinchou 14 13.09.2016 Natsume Yuujinchou 13 13.09.2016 Natsume Yuujinchou 12 13.09.2016 Natsume Yuujinchou 11 13.09.2016 Natsume Yuujinchou 10 13.09.2016 Natsume Yuujinchou 9 13.09.2016 Natsume Yuujinchou 8 13.09.2016 Natsume Yuujinchou 7 13.09.2016 Natsume Yuujinchou 6 13.09.2016 Natsume Yuujinchou 5 13.09.2016 Natsume Yuujinchou 4 13.09.2016 Natsume Yuujinchou 3 13.09.2016 Natsume Yuujinchou 2 13.09.2016 Natsume Yuujinchou 1 13.09.2016