Need a girl

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Comedy , Romance , School Life , Shounen .

Chương mới nhất: 49 - Đang tiến hànhBa chàng trai đang đấu tranh quyết liệt để kiếm 1 cô bạn gái cho cái cuộc sống vị thành niên chán chường của mình. Sau đó họ nhận ra rằng bạn học của mình, Ghang Han-Gyul – Một người nam tính, nghiêm nghị, trầm tính trong lớp – đã bí mật qua lại với 1 người đẹp trong vòng 100 ngày (khoảng 3 tháng). Chuyện này đã bấm nút mở đầu cho tình bạn giữa Han-Guyl nam tính, nghiêm nghị và 3 kì nhân bất diệt.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Need a girl 49 14.09.2018 Need a girl 48 14.09.2018 Need a girl 47 14.09.2018 Need a girl 46 14.09.2018 Need a girl 45 14.09.2018 Need a girl 44 14.09.2018 Need a girl 43 14.09.2018 Need a girl 42 14.09.2018 Need a girl 41 4.05.2015 Need a girl 40 4.05.2015 Need a girl 39 4.05.2015 Need a girl 38.2 4.05.2015 Need a girl 38.1 4.05.2015 Need a girl 37 4.05.2015 Need a girl 36 4.05.2015 Need a girl 35 4.05.2015 Need a girl 34 4.05.2015 Need a girl 33 4.05.2015 Need a girl 32 4.05.2015 Need a girl 31 4.05.2015 Need a girl 30 4.05.2015 Need a girl 29 4.05.2015 Need a girl 28 4.05.2015 Need a girl 27 4.05.2015 Need a girl 26 4.05.2015 Need a girl 25 4.05.2015 Need a girl 24 4.05.2015 Need a girl 23 4.05.2015 Need a girl 22 4.05.2015 Need a girl 21 4.05.2015 Need a girl 20 4.05.2015 Need a girl 19 4.05.2015 Need a girl 18 4.05.2015 Need a girl 17 4.05.2015 Need a girl 16 4.05.2015 Need a girl 15 4.05.2015 Need a girl 14 4.05.2015 Need a girl 13 4.05.2015 Need a girl 12 4.05.2015 Need a girl 11 4.05.2015 Need a girl 10 4.05.2015 Need a girl 9 4.05.2015 Need a girl 8 4.05.2015 Need a girl 7 4.05.2015 Need a girl 6 4.05.2015 Need a girl 5 4.05.2015 Need a girl 4 4.05.2015 Need a girl 3 4.05.2015 Need a girl 2 4.05.2015 Need a girl 1 4.05.2015