Needless

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Comedy , Gender Bender , Sci-fi , Supernatural .

Chương mới nhất: 42 - Đang tiến hànhNăm 2130, sau Thế Chiến thứ III, một khu vực lớn bị ô nhiễm trải rộng khắp Nhật Bản được biết đến với cái tên Điểm đen. Những bức tường lớn được sử dụng để cách li Điểm đen với thế giới bên ngoài. Thời gian trôi qua, dấu hiệu của các cư dân sống trong khu vực này xuất hiện. Giữa những kẻ sống sót bị ruồng bỏ trong Điểm đen, được coi như những người vô dụng, xuất hiện những con người sở hữu thứ năng lực huyền bí- lửa, gió, sức mạnh của quái vật… Họ được phân biệt qua các siêu năng lực đó. Người bình thường, sợ hãi trước sức mạnh của họ, đã xua đuổi và gọi họ là những Needless .Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Needless 114 31.08.2016 Needless 113 30.08.2016 Needless 112 30.08.2016 Needless 111 30.08.2016 Needless 110 29.08.2016 Needless 109 28.08.2016 Needless 108 28.08.2016 Needless 107 28.08.2016 Needless 106 28.08.2016 Needless 105 28.08.2016 Needless 104 27.08.2016 Needless 103 26.08.2016 Needless 102 26.08.2016 Needless 101 25.08.2016 Needless 100 25.08.2016 Needless 99 25.08.2016 Needless 98 25.08.2016 Needless 97 24.08.2016 Needless 96 24.08.2016 Needless 95 24.08.2016 Needless 94 23.08.2016 Needless 93 22.08.2016 Needless 92 21.08.2016 Needless 91 21.08.2016 Needless 90 20.08.2016 Needless 89 20.08.2016 Needless 88 20.08.2016 Needless 87 19.08.2016 Needless 86 19.08.2016 Needless 85 19.08.2016 Needless 84 18.08.2016 Needless 83 18.08.2016 Needless 82 18.08.2016 Needless 81 17.08.2016 Needless 80 17.08.2016 Needless 79 16.08.2016 Needless 78 15.08.2016 Needless 77 15.08.2016 Needless 76 14.08.2016 Needless 75 14.08.2016 Needless 74 13.08.2016 Needless 73 13.08.2016 Needless 72 12.08.2016 Needless 71 11.08.2016 Needless 70 11.08.2016 Needless 69 10.08.2016 Needless 68 10.08.2016 Needless 67 8.08.2016 Needless 66 7.08.2016 Needless 65 6.08.2016 Needless 64 5.08.2016 Needless 63 4.08.2016 Needless 62 4.08.2016 Needless 61 3.08.2016 Needless 60 2.08.2016 Needless 59 1.08.2016 Needless 58 1.08.2016 Needless 57 30.07.2016 Needless 56 29.07.2016 Needless 55 29.07.2016 Needless 54 29.07.2016 Needless 53 26.07.2016 Needless 52 26.07.2016 Needless 51 24.07.2016 Needless 50 23.07.2016 Needless 49 23.07.2016 Needless 48 23.07.2016 Needless 47 21.07.2016 Needless 46 19.07.2016 Needless 45 19.07.2016 Needless 44 17.07.2016 Needless 44 19.07.2016 Needless 43 16.07.2016 Needless 42 15.07.2016 Needless 42 12.02.2019 Needless 41 14.07.2016 Needless 41 12.02.2019 Needless 40 13.07.2016 Needless 40 12.02.2019 Needless 39 12.07.2016 Needless 39 12.02.2019 Needless 38 11.07.2016 Needless 38 6.12.2018 Needless 37 10.07.2016 Needless 37 6.12.2018 Needless 36 9.07.2016 Needless 36 6.12.2018 Needless 35 8.07.2016 Needless 35 5.12.2018 Needless 34 7.07.2016 Needless 34 5.12.2018 Needless 33 6.07.2016 Needless 33 5.12.2018 Needless 32 6.07.2016 Needless 32 5.12.2018 Needless 31 4.07.2016 Needless 31 5.12.2018 Needless 30 3.07.2016 Needless 30 5.12.2018 Needless 29 2.07.2016 Needless 29 23.11.2018 Needless 28 1.07.2016 Needless 28 23.11.2018 Needless 27 30.06.2016 Needless 27 23.11.2018 Needless 26 29.06.2016 Needless 26 23.11.2018 Needless 25 28.06.2016 Needless 25 23.11.2018 Needless 24 28.06.2016 Needless 24 23.11.2018 Needless 23 28.06.2016 Needless 23 23.11.2018 Needless 22 26.06.2016 Needless 22 23.11.2018 Needless 21 26.06.2016 Needless 21 23.11.2018 Needless 20 23.06.2016 Needless 20 20.11.2018 Needless 19 23.06.2016 Needless 19 20.11.2018 Needless 18 23.06.2016 Needless 18 20.11.2018 Needless 17 23.06.2016 Needless 17 20.11.2018 Needless 16 23.06.2016 Needless 16 20.11.2018 Needless 15 23.06.2016 Needless 15 20.11.2018 Needless 14 23.06.2016 Needless 14 20.11.2018 Needless 13 23.06.2016 Needless 13 20.11.2018 Needless 12 23.06.2016 Needless 12 20.11.2018 Needless 11 23.06.2016 Needless 11 20.11.2018 Needless 10 23.06.2016 Needless 10 17.11.2018 Needless 9 23.06.2016 Needless 9 17.11.2018 Needless 8 23.06.2016 Needless 8 17.11.2018 Needless 7 23.06.2016 Needless 7 17.11.2018 Needless 6 23.06.2016 Needless 6 17.11.2018 Needless 5 23.06.2016 Needless 5 17.11.2018 Needless 4 23.06.2016 Needless 4 17.11.2018 Needless 3 23.06.2016 Needless 3 17.11.2018 Needless 2 23.06.2016 Needless 2 17.11.2018 Needless 1.2 4.11.2018 Needless 1.1 4.11.2018 Needless 1 23.06.2016 Needless 1 4.11.2018