Nein ~9th Story~

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Fantasy , Historical , Mystery , Romance , Sci-fi , Supernatural , Tragedy .

Chương mới nhất: 14 [End] - Hoàn thànhNein ~ 9th Story ~ được chuyển thể từ album nhạc của Ban Nhạc Huyễn Tưởng Sound Horizon Câu chuyện dựa trên những câu chuyện của album trước đó với kịch bản đã được sửa sang chiều hướng khácTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Nein ~9th Story~ 14 [End] Wicked House 18.03.2017 Nein ~9th Story~ 13 Wicked House 18.03.2017 Nein ~9th Story~ 12 Wicked House 18.03.2017 Nein ~9th Story~ 11 Wicked House 18.03.2017 Nein ~9th Story~ 10 Wicked House 18.03.2017 Nein ~9th Story~ 9 Wicked House 18.03.2017 Nein ~9th Story~ 8 Wicked House 18.03.2017 Nein ~9th Story~ 7 Wicked House 18.03.2017 Nein ~9th Story~ 6 Wicked House 18.03.2017 Nein ~9th Story~ 5 Wicked House 18.03.2017 Nein ~9th Story~ 4.5 Wicked House 18.03.2017 Nein ~9th Story~ 4 Wicked House 18.03.2017 Nein ~9th Story~ 3 Wicked House 18.03.2017 Nein ~9th Story~ 2 Wicked House 18.03.2017 Nein ~9th Story~ 1 Wicked House 18.03.2017