Nejimaki Kagyu

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Martial Arts , School Life , Slice of Life , Supernatural .

Chương mới nhất: 39 - Đang tiến hànhĐại khái là các em siêu khủng bố đánh nhau vì 1 thằng thầy giáo 
Ghé thăm Fanpage : https://www.facebook.com/oivmangaTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Nejimaki Kagyu 39 13.04.2017 Nejimaki Kagyu 38 13.04.2017 Nejimaki Kagyu 37 1.04.2017 Nejimaki Kagyu 36 1.04.2017 Nejimaki Kagyu 35 1.04.2017 Nejimaki Kagyu 34 1.04.2017 Nejimaki Kagyu 33 1.04.2017 Nejimaki Kagyu 32 1.04.2017 Nejimaki Kagyu 31 1.04.2017 Nejimaki Kagyu 30 1.04.2017 Nejimaki Kagyu 29 1.04.2017 Nejimaki Kagyu 28 1.04.2017 Nejimaki Kagyu 27 1.04.2017 Nejimaki Kagyu 26 1.04.2017 Nejimaki Kagyu 25 1.04.2017 Nejimaki Kagyu 24 1.04.2017 Nejimaki Kagyu 23 1.04.2017 Nejimaki Kagyu 22 1.04.2017 Nejimaki Kagyu 21 1.04.2017 Nejimaki Kagyu 20 1.04.2017 Nejimaki Kagyu 19 1.04.2017 Nejimaki Kagyu 18 1.04.2017 Nejimaki Kagyu 17 1.04.2017 Nejimaki Kagyu 16 1.04.2017 Nejimaki Kagyu 15 1.04.2017 Nejimaki Kagyu 14 1.04.2017 Nejimaki Kagyu 13 1.04.2017 Nejimaki Kagyu 12 11.06.2015 Nejimaki Kagyu 11 11.06.2015 Nejimaki Kagyu 10 11.06.2015 Nejimaki Kagyu 9 11.06.2015 Nejimaki Kagyu 8 11.06.2015 Nejimaki Kagyu 7.5 11.06.2015 Nejimaki Kagyu 7 11.06.2015 Nejimaki Kagyu 6 11.06.2015 Nejimaki Kagyu 5 11.06.2015 Nejimaki Kagyu 4 11.06.2015 Nejimaki Kagyu 3 11.06.2015 Nejimaki Kagyu 2 11.06.2015 Nejimaki Kagyu 1 11.06.2015