Nemuri No Fuchi

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Horror , Mystery , Shounen , Tragedy .

Chương mới nhất: 10 - Đang tiến hànhKanaruzawa Sekai, học sinh trung học năm hai được chọn làm vật tế cho thần linh. Vị thần ấy quyết định ban cho cậu một điều ước vì sự hy sinh đó. Và điều ước đó là… Vầng, harem kiểu mới, lên cấp độ thần luôn ạ…Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Nemuri No Fuchi 2.08.2015 Nemuri No Fuchi 2.08.2015 Nemuri No Fuchi 2.08.2015 Nemuri No Fuchi 2.08.2015 Nemuri No Fuchi 2.08.2015 Nemuri No Fuchi 2.08.2015 Nemuri No Fuchi 2.08.2015 Nemuri No Fuchi 2.08.2015 Nemuri No Fuchi 2.08.2015 Nemuri No Fuchi 1 2.08.2015