New Game!

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Comedy , Shounen , Slice of Life .

Chương mới nhất: 38 - Đang tiến hànhMoe, moe everywhereTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng New Game! 38 4.10.2016 New Game! 37 4.10.2016 New Game! 36 4.10.2016 New Game! 35 4.10.2016 New Game! 34 4.10.2016 New Game! 33 4.10.2016 New Game! 32 4.10.2016 New Game! 31 4.10.2016 New Game! 30 4.10.2016 New Game! 29 4.10.2016 New Game! 28 4.10.2016 New Game! 27 4.10.2016 New Game! 26 4.10.2016 New Game! 25 4.10.2016 New Game! 24 4.10.2016 New Game! 23 4.10.2016 New Game! 22 4.10.2016 New Game! 21 4.10.2016 New Game! 20 4.10.2016 New Game! 19 4.10.2016 New Game! 18 29.09.2016 New Game! 17 29.09.2016 New Game! 16 29.09.2016 New Game! 15 29.09.2016 New Game! 14 29.09.2016 New Game! 13 29.09.2016 New Game! 12 29.09.2016 New Game! 11 29.09.2016 New Game! 10 29.09.2016 New Game! 9 29.09.2016 New Game! 8 29.09.2016 New Game! 7 29.09.2016 New Game! 6 29.09.2016 New Game! 5 29.09.2016 New Game! 4 29.09.2016 New Game! 3 29.09.2016 New Game! 2 29.09.2016 New Game! 1 29.09.2016