Nghệ Thuật Gian Lận

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Manhua .

Chương mới nhất: 48 - Đang tiến hành​Gia Cát Mộng Minh là thực tập sinh của sòng bạc hải ngoại. Vì một ngày biến cố, y buộc phải về đại lục học lớp 12, chuẩn bị thi tốt nghiệp. Nhưng y chưa từng đi học qua, bài tập, thi cử, môn nào cũng không biết! Vì muốn đạt được thành tích thi cử, y sử dụng thiên thuật (lừa bịp), gian luận trong thi cử . trong mỗi cuộc thi, y cùng với thầy cô giám khảo, thiết bị giám sát, và một thực lực học sinh gian lạn hùng hậu, tiến hành môt trận đấu trí quyết liệt.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Nghệ Thuật Gian Lận 48 tuoithodudoi.com 19.12.2015 Nghệ Thuật Gian Lận 47 tuoithodudoi.com 18.12.2015 Nghệ Thuật Gian Lận 46 tuoithodudoi.com 28.10.2015 Nghệ Thuật Gian Lận 45 tuoithodudoi.com 24.10.2015 Nghệ Thuật Gian Lận 44 tuoithodudoi.com 24.10.2015 Nghệ Thuật Gian Lận 43 tuoithodudoi.com 18.07.2015 Nghệ Thuật Gian Lận 42 tuoithodudoi.com 7.07.2015 Nghệ Thuật Gian Lận 41 1.07.2015 Nghệ Thuật Gian Lận 40 tuoithodudoi.com 18.06.2015 Nghệ Thuật Gian Lận 39 tuoithodudoi.com 1.06.2015 Nghệ Thuật Gian Lận 38 tuoithodudoi.com 5.05.2015 Nghệ Thuật Gian Lận 37 tuoithodudoi.com 23.04.2015 Nghệ Thuật Gian Lận 36 tuoithodudoi.com 10.04.2015 Nghệ Thuật Gian Lận 35 tuoithodudoi.com 4.04.2015 Nghệ Thuật Gian Lận 34 tuoithodudoi.com 1.04.2015 Nghệ Thuật Gian Lận 33 tuoithodudoi.com 31.03.2015 Nghệ Thuật Gian Lận 32 tuoithodudoi.com 25.03.2015 Nghệ Thuật Gian Lận 31 tuoithodudoi.com 23.03.2015 Nghệ Thuật Gian Lận 30 tuoithodudoi.com 20.03.2015 Nghệ Thuật Gian Lận 29 tuoithodudoi.com 16.03.2015 Nghệ Thuật Gian Lận 28 tuoithodudoi.com 13.03.2015 Nghệ Thuật Gian Lận 27 tuoithodudoi.com 11.03.2015 Nghệ Thuật Gian Lận 26 tuoithodudoi.com 11.03.2015 Nghệ Thuật Gian Lận 25 tuoithodudoi.com 5.03.2015 Nghệ Thuật Gian Lận 24 tuoithodudoi.com 5.03.2015 Nghệ Thuật Gian Lận 23 tuoithodudoi.com 5.03.2015 Nghệ Thuật Gian Lận 22 tuoithodudoi.com 17.02.2015 Nghệ Thuật Gian Lận 21 tuoithodudoi.com 17.02.2015 Nghệ Thuật Gian Lận 20 tuoithodudoi.com 13.02.2015 Nghệ Thuật Gian Lận 19 tuoithodudoi.com 13.02.2015 Nghệ Thuật Gian Lận 18 tuoithodudoi.com 9.02.2015 Nghệ Thuật Gian Lận 17 tuoithodudoi.com 7.02.2015 Nghệ Thuật Gian Lận 16 tuoithodudoi.com 5.02.2015 Nghệ Thuật Gian Lận 15 tuoithodudoi.com 5.02.2015 Nghệ Thuật Gian Lận 14 tuoithodudoi.com 5.02.2015 Nghệ Thuật Gian Lận 13 tuoithodudoi.com 5.02.2015 Nghệ Thuật Gian Lận 12 tuoithodudoi.com 5.02.2015 Nghệ Thuật Gian Lận 11 tuoithodudoi.com 5.02.2015 Nghệ Thuật Gian Lận 10 tuoithodudoi.com 5.02.2015 Nghệ Thuật Gian Lận 9 tuoithodudoi.com 5.02.2015 Nghệ Thuật Gian Lận 8 tuoithodudoi.com 5.02.2015 Nghệ Thuật Gian Lận 7 tuoithodudoi.com 5.02.2015 Nghệ Thuật Gian Lận 6 tuoithodudoi.com 5.02.2015 Nghệ Thuật Gian Lận 5 tuoithodudoi.com 5.02.2015 Nghệ Thuật Gian Lận 4 tuoithodudoi.com 5.02.2015 Nghệ Thuật Gian Lận 3 tuoithodudoi.com 5.02.2015 Nghệ Thuật Gian Lận 2 tuoithodudoi.com 5.02.2015 Nghệ Thuật Gian Lận 1 tuoithodudoi.com 5.02.2015 Nghệ Thuật Gian Lận 0 tuoithodudoi.com 5.02.2015