Nghịch Thiên Kiếm Thần

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts .

Chương mới nhất: 136 - Đang tiến hànhMênh mông thiên đạo, cường giả vô địch, thượng cổ đan pháp, chiếu phá núi sông vạn đóa, Phần Thiên bảo kiếm, chôn vùi vũ trụ luân hồi, Tu La huyết mạch, mai táng vạn giới chí tôn, Tần Nam đến thiên mệnh truyền thừa, tu vô địch chi pháp, mở ra một trận nghiền ép đương thời vô số thiên tài, thông hướng vạn cổ bất hủ, xưng bá chư thiên con đường cường giả! Phần Thiên nấu rượu tu la đạo, giết hết thiên hạ heo chó bối!Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Nghịch Thiên Kiếm Thần 136 22.06.2020 Nghịch Thiên Kiếm Thần 135 20.06.2020 Nghịch Thiên Kiếm Thần 134 18.06.2020 Nghịch Thiên Kiếm Thần 133 16.06.2020 Nghịch Thiên Kiếm Thần 132 16.06.2020 Nghịch Thiên Kiếm Thần 131 12.06.2020 Nghịch Thiên Kiếm Thần 130 12.06.2020 Nghịch Thiên Kiếm Thần 129 20.05.2020 Nghịch Thiên Kiếm Thần 128 20.05.2020 Nghịch Thiên Kiếm Thần 127 12.05.2020 Nghịch Thiên Kiếm Thần 126 20.05.2020 Nghịch Thiên Kiếm Thần 125 8.05.2020 Nghịch Thiên Kiếm Thần 124 1.05.2020 Nghịch Thiên Kiếm Thần 123 29.04.2020 Nghịch Thiên Kiếm Thần 122 23.04.2020 Nghịch Thiên Kiếm Thần 121 21.04.2020 Nghịch Thiên Kiếm Thần 120 19.04.2020 Nghịch Thiên Kiếm Thần 119 11.03.2020 Nghịch Thiên Kiếm Thần 118 9.03.2020 Nghịch Thiên Kiếm Thần 117 29.02.2020 Nghịch Thiên Kiếm Thần 116 29.02.2020 Nghịch Thiên Kiếm Thần 115 25.02.2020 Nghịch Thiên Kiếm Thần 114 24.02.2020 Nghịch Thiên Kiếm Thần 113 7.02.2020 Nghịch Thiên Kiếm Thần 112 5.02.2020 Nghịch Thiên Kiếm Thần 111 30.01.2020 Nghịch Thiên Kiếm Thần 110 29.01.2020 Nghịch Thiên Kiếm Thần 109 20.01.2020 Nghịch Thiên Kiếm Thần 108 18.01.2020 Nghịch Thiên Kiếm Thần 107 11.01.2020 Nghịch Thiên Kiếm Thần 106 9.01.2020 Nghịch Thiên Kiếm Thần 104 3.01.2020 Nghịch Thiên Kiếm Thần 103 1.01.2020 Nghịch Thiên Kiếm Thần 102 18.12.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 101 16.12.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 100 14.12.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 99 12.12.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 98 10.12.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 97 22.11.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 96 21.11.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 95 18.11.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 93 14.11.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 92 12.11.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 91 10.11.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 90 8.11.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 90 10.11.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 89 6.11.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 88 4.11.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 87 3.11.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 86 31.10.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 85 29.10.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 84 27.10.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 83 25.10.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 82 24.10.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 81 21.10.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 80 19.10.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 79 17.10.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 78 16.10.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 77 13.10.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 76 13.10.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 75 13.10.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 74 9.10.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 73 8.10.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 72 6.10.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 71 4.10.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 70 2.10.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 69 29.09.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 68 27.09.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 67 25.09.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 65 22.09.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 64 19.09.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 63 18.09.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 62 15.09.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 61 13.09.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 60 11.09.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 59 9.09.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 58 7.09.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 57 5.09.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 57 6.09.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 56 3.09.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 42 24.08.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 40 20.08.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 39 8.08.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 38 6.08.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 37 4.08.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 36 2.08.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 35 28.07.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 34 26.07.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 33 24.07.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 32 22.07.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 31 20.07.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 30 18.07.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 29 16.07.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 28 14.07.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 27 12.07.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 26 10.07.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 25 30.06.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 24 27.06.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 22 17.06.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 21 15.06.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 20 13.06.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 19 20.05.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 18 18.05.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 17 16.05.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 16 14.05.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 15 12.05.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 14 10.05.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 13 8.05.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 12 6.05.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 11 6.05.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 10 6.05.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 9 6.05.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 8 6.05.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 7 6.05.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 6 6.05.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 5 6.05.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 4 6.05.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 3 6.05.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 2 6.05.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 1 6.05.2019