Nghịch Thiên Kiếm Thần

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts .

Chương mới nhất: 65 - Đang tiến hànhMênh mông thiên đạo, cường giả vô địch, thượng cổ đan pháp, chiếu phá núi sông vạn đóa, Phần Thiên bảo kiếm, chôn vùi vũ trụ luân hồi, Tu La huyết mạch, mai táng vạn giới chí tôn, Tần Nam đến thiên mệnh truyền thừa, tu vô địch chi pháp, mở ra một trận nghiền ép đương thời vô số thiên tài, thông hướng vạn cổ bất hủ, xưng bá chư thiên con đường cường giả! Phần Thiên nấu rượu tu la đạo, giết hết thiên hạ heo chó bối!Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Nghịch Thiên Kiếm Thần 65 22.09.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 64 19.09.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 63 18.09.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 62 15.09.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 61 13.09.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 60 11.09.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 59 9.09.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 58 7.09.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 57 5.09.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 57 6.09.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 56 3.09.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 42 24.08.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 40 20.08.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 39 8.08.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 38 6.08.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 37 4.08.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 36 2.08.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 35 28.07.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 34 26.07.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 33 24.07.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 32 22.07.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 31 20.07.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 30 18.07.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 29 16.07.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 28 14.07.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 27 12.07.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 26 10.07.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 25 30.06.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 24 27.06.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 22 17.06.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 21 15.06.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 20 13.06.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 19 20.05.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 18 18.05.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 17 16.05.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 16 14.05.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 15 12.05.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 14 10.05.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 13 8.05.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 12 6.05.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 11 6.05.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 10 6.05.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 9 6.05.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 8 6.05.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 7 6.05.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 6 6.05.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 5 6.05.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 4 6.05.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 3 6.05.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 2 6.05.2019 Nghịch Thiên Kiếm Thần 1 6.05.2019