Nghịch Thiên Tà Thần

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Fantasy , Manhua , Martial Arts , Supernatural .

Chương mới nhất: 173 - Đang tiến hànhNhất đại thiên tài huyền mạch bị hao tổn trở thành phế vật, gia tộc vứt bỏ, thế nhân chế giễu, thậm chí đêm tân hôn bị người độc hại…… Huyền Thiên chí bảo, luân hồi kính hiện, nghịch thiên cải mệnh, khởi động lại nhân sinh, mang theo cừu hận cùng tiếc nuối, thề phải đăng đỉnh lực lượng đỉnh phong!Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Nghịch Thiên Tà Thần 173 11.08.2020 Nghịch Thiên Tà Thần 172 11.08.2020 Nghịch Thiên Tà Thần 171 11.08.2020 Nghịch Thiên Tà Thần 170 29.07.2020 Nghịch Thiên Tà Thần 169 29.07.2020 Nghịch Thiên Tà Thần 168 29.07.2020 Nghịch Thiên Tà Thần 167 29.07.2020 Nghịch Thiên Tà Thần 166 29.07.2020 Nghịch Thiên Tà Thần 165 29.07.2020 Nghịch Thiên Tà Thần 164 29.07.2020 Nghịch Thiên Tà Thần 163 29.07.2020 Nghịch Thiên Tà Thần 162 29.07.2020 Nghịch Thiên Tà Thần 161 29.07.2020 Nghịch Thiên Tà Thần 160 29.07.2020 Nghịch Thiên Tà Thần 159 29.07.2020 Nghịch Thiên Tà Thần 158 29.07.2020 Nghịch Thiên Tà Thần 157 29.07.2020 Nghịch Thiên Tà Thần 156 29.07.2020 Nghịch Thiên Tà Thần 155 29.07.2020 Nghịch Thiên Tà Thần 154 29.07.2020 Nghịch Thiên Tà Thần 153 29.07.2020 Nghịch Thiên Tà Thần 152 29.07.2020 Nghịch Thiên Tà Thần 151 29.07.2020 Nghịch Thiên Tà Thần 150 29.07.2020 Nghịch Thiên Tà Thần 149 29.07.2020 Nghịch Thiên Tà Thần 148 29.07.2020 Nghịch Thiên Tà Thần 147 2.07.2020 Nghịch Thiên Tà Thần 146 2.07.2020 Nghịch Thiên Tà Thần 145 14.06.2020 Nghịch Thiên Tà Thần 144 6.06.2020 Nghịch Thiên Tà Thần 143 2.07.2020 Nghịch Thiên Tà Thần 142 16.05.2020 Nghịch Thiên Tà Thần 141 16.05.2020 Nghịch Thiên Tà Thần 140 2.07.2020 Nghịch Thiên Tà Thần 139 15.04.2020 Nghịch Thiên Tà Thần 138 4.04.2020 Nghịch Thiên Tà Thần 137 17.03.2020 Nghịch Thiên Tà Thần 136 2.07.2020 Nghịch Thiên Tà Thần 135 2.07.2020 Nghịch Thiên Tà Thần 134 23.02.2020 Nghịch Thiên Tà Thần 133 17.02.2020 Nghịch Thiên Tà Thần 132 7.02.2020 Nghịch Thiên Tà Thần 131 29.01.2020 Nghịch Thiên Tà Thần 130 22.01.2020 Nghịch Thiên Tà Thần 129 13.01.2020 Nghịch Thiên Tà Thần 128 2.07.2020 Nghịch Thiên Tà Thần 127 30.12.2019 Nghịch Thiên Tà Thần 126 2.07.2020 Nghịch Thiên Tà Thần 125 14.12.2019 Nghịch Thiên Tà Thần 124 3.12.2019 Nghịch Thiên Tà Thần 123 25.11.2019 Nghịch Thiên Tà Thần 122 7.11.2019 Nghịch Thiên Tà Thần 121 3.11.2019 Nghịch Thiên Tà Thần 120 1.11.2019 Nghịch Thiên Tà Thần 119 29.10.2019 Nghịch Thiên Tà Thần 118 26.10.2019 Nghịch Thiên Tà Thần 117 20.10.2019 Nghịch Thiên Tà Thần 116 16.10.2019 Nghịch Thiên Tà Thần 115 13.10.2019 Nghịch Thiên Tà Thần 114 11.10.2019 Nghịch Thiên Tà Thần 113 5.10.2019 Nghịch Thiên Tà Thần 112 2.10.2019 Nghịch Thiên Tà Thần 111 28.09.2019 Nghịch Thiên Tà Thần 110 26.09.2019 Nghịch Thiên Tà Thần 109 18.09.2019 Nghịch Thiên Tà Thần 108 15.09.2019 Nghịch Thiên Tà Thần 107 12.09.2019 Nghịch Thiên Tà Thần 106 10.09.2019 Nghịch Thiên Tà Thần 105 8.09.2019 Nghịch Thiên Tà Thần 104 4.09.2019 Nghịch Thiên Tà Thần 90 26.08.2019 Nghịch Thiên Tà Thần 89 26.08.2019 Nghịch Thiên Tà Thần 87 11.08.2019 Nghịch Thiên Tà Thần 86 11.08.2019 Nghịch Thiên Tà Thần 85 1.08.2019 Nghịch Thiên Tà Thần 84 26.07.2019 Nghịch Thiên Tà Thần 83 24.07.2019 Nghịch Thiên Tà Thần 82 20.07.2019 Nghịch Thiên Tà Thần 81 11.07.2019 Nghịch Thiên Tà Thần 80 9.07.2019 Nghịch Thiên Tà Thần 79 7.07.2019 Nghịch Thiên Tà Thần 78 5.07.2019 Nghịch Thiên Tà Thần 77 25.06.2019 Nghịch Thiên Tà Thần 76 23.06.2019 Nghịch Thiên Tà Thần 75 21.06.2019 Nghịch Thiên Tà Thần 74 16.06.2019 Nghịch Thiên Tà Thần 73 14.06.2019 Nghịch Thiên Tà Thần 72 12.06.2019 Nghịch Thiên Tà Thần 71 5.06.2019 Nghịch Thiên Tà Thần 70 3.06.2019 Nghịch Thiên Tà Thần 69 1.06.2019 Nghịch Thiên Tà Thần 68 1.05.2019 Nghịch Thiên Tà Thần 66 27.04.2019 Nghịch Thiên Tà Thần 65 25.04.2019 Nghịch Thiên Tà Thần 64 23.04.2019 Nghịch Thiên Tà Thần 64 23.04.2019 Nghịch Thiên Tà Thần 63 18.04.2019 Nghịch Thiên Tà Thần 62 16.04.2019 Nghịch Thiên Tà Thần 61 14.04.2019 Nghịch Thiên Tà Thần 60 5.04.2019 Nghịch Thiên Tà Thần 59 3.04.2019 Nghịch Thiên Tà Thần 58 1.04.2019 Nghịch Thiên Tà Thần 57 21.03.2019 Nghịch Thiên Tà Thần 56 19.03.2019 Nghịch Thiên Tà Thần 55 17.03.2019 Nghịch Thiên Tà Thần 54 11.03.2019 Nghịch Thiên Tà Thần 53 9.03.2019 Nghịch Thiên Tà Thần 52 6.03.2019 Nghịch Thiên Tà Thần 51 4.03.2019 Nghịch Thiên Tà Thần 50 2.03.2019 Nghịch Thiên Tà Thần 49 28.02.2019 Nghịch Thiên Tà Thần 48 26.02.2019 Nghịch Thiên Tà Thần 47 23.02.2019 Nghịch Thiên Tà Thần 46 21.02.2019 Nghịch Thiên Tà Thần 43 30.01.2019 Nghịch Thiên Tà Thần 42 28.01.2019 Nghịch Thiên Tà Thần 41 23.01.2019 Nghịch Thiên Tà Thần 40 21.01.2019 Nghịch Thiên Tà Thần 39 19.01.2019 Nghịch Thiên Tà Thần 38 13.01.2019 Nghịch Thiên Tà Thần 37 11.01.2019 Nghịch Thiên Tà Thần 36 9.01.2019 Nghịch Thiên Tà Thần 35 31.12.2018 Nghịch Thiên Tà Thần 34 29.12.2018 Nghịch Thiên Tà Thần 33 27.12.2018 Nghịch Thiên Tà Thần 32 24.12.2018 Nghịch Thiên Tà Thần 31 22.12.2018 Nghịch Thiên Tà Thần 30 20.12.2018 Nghịch Thiên Tà Thần 28 12.12.2018 Nghịch Thiên Tà Thần 27 11.12.2018 Nghịch Thiên Tà Thần 26 1.12.2018 Nghịch Thiên Tà Thần 25 30.11.2018 Nghịch Thiên Tà Thần 24 29.11.2018 Nghịch Thiên Tà Thần 23 21.11.2018 Nghịch Thiên Tà Thần 22 20.11.2018 Nghịch Thiên Tà Thần 21 19.11.2018 Nghịch Thiên Tà Thần 15 8.11.2018 Nghịch Thiên Tà Thần 14 8.11.2018 Nghịch Thiên Tà Thần 13 8.11.2018 Nghịch Thiên Tà Thần 12 8.11.2018 Nghịch Thiên Tà Thần 11 8.11.2018 Nghịch Thiên Tà Thần 10 8.11.2018 Nghịch Thiên Tà Thần 9 8.11.2018 Nghịch Thiên Tà Thần 8 8.11.2018 Nghịch Thiên Tà Thần 7 8.11.2018 Nghịch Thiên Tà Thần 6 8.11.2018 Nghịch Thiên Tà Thần 5 8.11.2018 Nghịch Thiên Tà Thần 4 8.11.2018 Nghịch Thiên Tà Thần 3 8.11.2018 Nghịch Thiên Tà Thần 2 8.11.2018 Nghịch Thiên Tà Thần 1 8.11.2018 Nghịch Thiên Tà Thần 0 8.11.2018