Ngự Linh Thế Giới

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhua .

Chương mới nhất: 329 - Đang tiến hànhMột họa sĩ truyện tranh xuyên qua dị giới
Đến lúc đó, hắn nhận ra 1 vấn đề “Ta không phải nhân vật chính ? Mà là nhân vật phản diện đối địch với nhân vật chính ?”
“Cái kịch bản này không đúng nha!”Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Ngự Linh Thế Giới 329 11.08.2019 Ngự Linh Thế Giới 324 20.07.2019 Ngự Linh Thế Giới 323 18.07.2019 Ngự Linh Thế Giới 322 13.07.2019 Ngự Linh Thế Giới 321 11.07.2019 Ngự Linh Thế Giới 320 7.07.2019 Ngự Linh Thế Giới 318 1.07.2019 Ngự Linh Thế Giới 317 29.06.2019 Ngự Linh Thế Giới 315 20.06.2019 Ngự Linh Thế Giới 314 17.06.2019 Ngự Linh Thế Giới 313 15.06.2019 Ngự Linh Thế Giới 311 6.06.2019 Ngự Linh Thế Giới 310 4.06.2019 Ngự Linh Thế Giới 308 9.05.2019 Ngự Linh Thế Giới 307 7.05.2019 Ngự Linh Thế Giới 306 29.04.2019 Ngự Linh Thế Giới 305 27.04.2019 Ngự Linh Thế Giới 305 27.04.2019 Ngự Linh Thế Giới 304 26.04.2019 Ngự Linh Thế Giới 303 24.04.2019 Ngự Linh Thế Giới 302 20.04.2019 Ngự Linh Thế Giới 301 18.04.2019 Ngự Linh Thế Giới 300 14.04.2019 Ngự Linh Thế Giới 298 9.04.2019 Ngự Linh Thế Giới 297 7.04.2019 Ngự Linh Thế Giới 296 30.03.2019 Ngự Linh Thế Giới 295 28.03.2019 Ngự Linh Thế Giới 294 22.03.2019 Ngự Linh Thế Giới 293 20.03.2019 Ngự Linh Thế Giới 293 20.03.2019 Ngự Linh Thế Giới 292 16.03.2019 Ngự Linh Thế Giới 291 14.03.2019 Ngự Linh Thế Giới 290 10.03.2019 Ngự Linh Thế Giới 289 8.03.2019 Ngự Linh Thế Giới 288 6.03.2019 Ngự Linh Thế Giới 287 4.03.2019 Ngự Linh Thế Giới 286 2.03.2019 Ngự Linh Thế Giới 285 28.02.2019 Ngự Linh Thế Giới 284 19.02.2019 Ngự Linh Thế Giới 283 17.02.2019 Ngự Linh Thế Giới 282 1.02.2019 Ngự Linh Thế Giới 281 29.01.2019 Ngự Linh Thế Giới 280 25.01.2019 Ngự Linh Thế Giới 279 23.01.2019 Ngự Linh Thế Giới 278 18.01.2019 Ngự Linh Thế Giới 277 16.01.2019 Ngự Linh Thế Giới 276 10.01.2019 Ngự Linh Thế Giới 275 8.01.2019 Ngự Linh Thế Giới 274 2.01.2019 Ngự Linh Thế Giới 273 31.12.2018 Ngự Linh Thế Giới 272 28.12.2018 Ngự Linh Thế Giới 271 26.12.2018 Ngự Linh Thế Giới 271 26.12.2018 Ngự Linh Thế Giới 270 19.12.2018 Ngự Linh Thế Giới 268 12.12.2018 Ngự Linh Thế Giới 267 11.12.2018 Ngự Linh Thế Giới 265 3.12.2018 Ngự Linh Thế Giới 264 27.11.2018 Ngự Linh Thế Giới 263 27.11.2018 Ngự Linh Thế Giới 263 28.11.2018 Ngự Linh Thế Giới 262 20.11.2018 Ngự Linh Thế Giới 261 19.11.2018 Ngự Linh Thế Giới 260 13.11.2018 Ngự Linh Thế Giới 259 12.11.2018 Ngự Linh Thế Giới 258 5.11.2018 Ngự Linh Thế Giới 257 5.11.2018 Ngự Linh Thế Giới 256 1.11.2018 Ngự Linh Thế Giới 255 31.10.2018 Ngự Linh Thế Giới 254 25.10.2018 Ngự Linh Thế Giới 253 23.10.2018 Ngự Linh Thế Giới 252 17.10.2018 Ngự Linh Thế Giới 251 16.10.2018 Ngự Linh Thế Giới 250 5.10.2018 Ngự Linh Thế Giới 249 4.10.2018 Ngự Linh Thế Giới 248 27.09.2018 Ngự Linh Thế Giới 247 24.09.2018 Ngự Linh Thế Giới 246 22.09.2018 Ngự Linh Thế Giới 245 17.09.2018 Ngự Linh Thế Giới 244 11.09.2018 Ngự Linh Thế Giới 243 8.09.2018 Ngự Linh Thế Giới 241 31.08.2018 Ngự Linh Thế Giới 240 27.08.2018 Ngự Linh Thế Giới 239 22.08.2018 Ngự Linh Thế Giới 238 21.08.2018 Ngự Linh Thế Giới 237 18.08.2018 Ngự Linh Thế Giới 233 4.08.2018 Ngự Linh Thế Giới 232 2.08.2018 Ngự Linh Thế Giới 231 28.07.2018 Ngự Linh Thế Giới 230 25.07.2018 Ngự Linh Thế Giới 229 23.07.2018 Ngự Linh Thế Giới 228 19.07.2018 Ngự Linh Thế Giới 227 14.07.2018 Ngự Linh Thế Giới 226 12.07.2018 Ngự Linh Thế Giới 225 7.07.2018 Ngự Linh Thế Giới 224 1.07.2018 Ngự Linh Thế Giới 223 27.06.2018 Ngự Linh Thế Giới 222 25.06.2018 Ngự Linh Thế Giới 221 18.06.2018 Ngự Linh Thế Giới 220 14.06.2018 Ngự Linh Thế Giới 219 11.06.2018 Ngự Linh Thế Giới 218 7.06.2018 Ngự Linh Thế Giới 217 6.06.2018 Ngự Linh Thế Giới 216 4.06.2018 Ngự Linh Thế Giới 215 29.05.2018 Ngự Linh Thế Giới 214 26.05.2018 Ngự Linh Thế Giới 213 23.05.2018 Ngự Linh Thế Giới 212 20.05.2018 Ngự Linh Thế Giới 211 18.05.2018 Ngự Linh Thế Giới 210 14.05.2018 Ngự Linh Thế Giới 209 8.05.2018 Ngự Linh Thế Giới 208 2.05.2018 Ngự Linh Thế Giới 207 30.04.2018 Ngự Linh Thế Giới 205 24.04.2018 Ngự Linh Thế Giới 204 18.04.2018 Ngự Linh Thế Giới 203 16.04.2018 Ngự Linh Thế Giới 202 10.04.2018 Ngự Linh Thế Giới 201 9.04.2018 Ngự Linh Thế Giới 200 6.04.2018 Ngự Linh Thế Giới 199 4.04.2018 Ngự Linh Thế Giới 198 27.03.2018 Ngự Linh Thế Giới 197 23.03.2018 Ngự Linh Thế Giới 195 16.03.2018 Ngự Linh Thế Giới 194 13.03.2018 Ngự Linh Thế Giới 193 7.03.2018 Ngự Linh Thế Giới 192 3.03.2018 Ngự Linh Thế Giới 191 28.02.2018 Ngự Linh Thế Giới 190 26.02.2018 Ngự Linh Thế Giới 189 23.02.2018 Ngự Linh Thế Giới 188 10.02.2018 Ngự Linh Thế Giới 187 9.02.2018 Ngự Linh Thế Giới 186 4.02.2018 Ngự Linh Thế Giới 185 3.02.2018 Ngự Linh Thế Giới 184 29.01.2018 Ngự Linh Thế Giới 183 24.01.2018 Ngự Linh Thế Giới 182 22.01.2018 Ngự Linh Thế Giới 181 20.01.2018 Ngự Linh Thế Giới 179 13.01.2018 Ngự Linh Thế Giới 178 11.01.2018 Ngự Linh Thế Giới 177 7.01.2018 Ngự Linh Thế Giới 176 3.01.2018 Ngự Linh Thế Giới 175 29.12.2017 Ngự Linh Thế Giới 174 25.12.2017 Ngự Linh Thế Giới 173 20.12.2017 Ngự Linh Thế Giới 172 17.12.2017 Ngự Linh Thế Giới 171 15.12.2017 Ngự Linh Thế Giới 170 9.12.2017 Ngự Linh Thế Giới 169 3.12.2017 Ngự Linh Thế Giới 169 17.12.2018 Ngự Linh Thế Giới 168 2.12.2017 Ngự Linh Thế Giới 167 28.11.2017 Ngự Linh Thế Giới 166 25.11.2017 Ngự Linh Thế Giới 165 23.11.2017 Ngự Linh Thế Giới 164 19.11.2017 Ngự Linh Thế Giới 163 16.11.2017 Ngự Linh Thế Giới 162 12.11.2017 Ngự Linh Thế Giới 161 8.11.2017 Ngự Linh Thế Giới 160 6.11.2017 Ngự Linh Thế Giới 159 3.11.2017 Ngự Linh Thế Giới 158 2.11.2017 Ngự Linh Thế Giới 157 28.10.2017 Ngự Linh Thế Giới 156 23.10.2017 Ngự Linh Thế Giới 155 18.10.2017 Ngự Linh Thế Giới 154 15.10.2017 Ngự Linh Thế Giới 153 12.10.2017 Ngự Linh Thế Giới 152 9.10.2017 Ngự Linh Thế Giới 151 6.10.2017 Ngự Linh Thế Giới 150 29.09.2017 Ngự Linh Thế Giới 149 25.09.2017 Ngự Linh Thế Giới 148 24.09.2017 Ngự Linh Thế Giới 147 20.09.2017 Ngự Linh Thế Giới 146 19.09.2017 Ngự Linh Thế Giới 145 17.09.2017 Ngự Linh Thế Giới 144 16.09.2017 Ngự Linh Thế Giới 143 12.09.2017 Ngự Linh Thế Giới 142 9.09.2017 Ngự Linh Thế Giới 141 5.09.2017 Ngự Linh Thế Giới 140 31.08.2017 Ngự Linh Thế Giới 139 22.08.2017 Ngự Linh Thế Giới 138 17.08.2017 Ngự Linh Thế Giới 137 15.08.2017 Ngự Linh Thế Giới 136 11.08.2017 Ngự Linh Thế Giới 135 7.08.2017 Ngự Linh Thế Giới 134 3.08.2017 Ngự Linh Thế Giới 133 1.08.2017 Ngự Linh Thế Giới 132 26.07.2017 Ngự Linh Thế Giới 131 22.07.2017 Ngự Linh Thế Giới 130 19.07.2017 Ngự Linh Thế Giới 129 17.07.2017 Ngự Linh Thế Giới 128 hamtruyen.com 14.07.2017 Ngự Linh Thế Giới 127 hamtruyen.com 10.07.2017 Ngự Linh Thế Giới 126 5.07.2017 Ngự Linh Thế Giới 125 4.07.2017 Ngự Linh Thế Giới 124 hamtruyen.com 1.07.2017 Ngự Linh Thế Giới 123 28.06.2017 Ngự Linh Thế Giới 122 22.06.2017 Ngự Linh Thế Giới 121 19.06.2017 Ngự Linh Thế Giới 120 16.06.2017 Ngự Linh Thế Giới 119 12.06.2017 Ngự Linh Thế Giới 118 7.06.2017 Ngự Linh Thế Giới 117 5.06.2017 Ngự Linh Thế Giới 116 1.06.2017 Ngự Linh Thế Giới 115 29.05.2017 Ngự Linh Thế Giới 114 27.05.2017 Ngự Linh Thế Giới 113 26.05.2017 Ngự Linh Thế Giới 112 20.05.2017 Ngự Linh Thế Giới 111 19.05.2017 Ngự Linh Thế Giới 110 18.05.2017 Ngự Linh Thế Giới 109 16.05.2017 Ngự Linh Thế Giới 108 hamtruyen.com 15.05.2017 Ngự Linh Thế Giới 107 hamtruyen.com 14.05.2017 Ngự Linh Thế Giới 106 hamtruyen.com 11.05.2017 Ngự Linh Thế Giới 105 hamtruyen.com 9.05.2017 Ngự Linh Thế Giới 104 hamtruyen.com 8.05.2017 Ngự Linh Thế Giới 103 hamtruyen.com 6.05.2017 Ngự Linh Thế Giới 102 hamtruyen.com 5.05.2017 Ngự Linh Thế Giới 101 hamtruyen.com 24.04.2017 Ngự Linh Thế Giới 100 hamtruyen.com 22.04.2017 Ngự Linh Thế Giới 99 hamtruyen.com 16.04.2017 Ngự Linh Thế Giới 98 hamtruyen.com 15.04.2017 Ngự Linh Thế Giới 97 30.11.2016 Ngự Linh Thế Giới 97 hamtruyen.com 14.04.2017 Ngự Linh Thế Giới 96 hamtruyen.com 7.04.2017 Ngự Linh Thế Giới 95 hamtruyen.com 4.04.2017 Ngự Linh Thế Giới 94 hamtruyen.com 30.03.2017 Ngự Linh Thế Giới 93 hamtruyen.com 26.03.2017 Ngự Linh Thế Giới 92 hamtruyen.com 21.03.2017 Ngự Linh Thế Giới 91 hamtruyen.com 20.03.2017 Ngự Linh Thế Giới 90 hamtruyen.com 13.03.2017 Ngự Linh Thế Giới 89 hamtruyen.com 10.03.2017 Ngự Linh Thế Giới 88 hamtruyen.com 9.03.2017 Ngự Linh Thế Giới 87 4.03.2017 Ngự Linh Thế Giới 86 hamtruyen.com 1.03.2017 Ngự Linh Thế Giới 85 hamtruyen.com 27.02.2017 Ngự Linh Thế Giới 84 hamtruyen.com 26.02.2017 Ngự Linh Thế Giới 83 hamtruyen.com 25.02.2017 Ngự Linh Thế Giới 82 hamtruyen.com 24.02.2017 Ngự Linh Thế Giới 81 hamtruyen.com 23.02.2017 Ngự Linh Thế Giới 80 hamtruyen.com 22.02.2017 Ngự Linh Thế Giới 79 hamtruyen.com 21.02.2017 Ngự Linh Thế Giới 78 hamtruyen.com 20.02.2017 Ngự Linh Thế Giới 77 hamtruyen.com 18.02.2017 Ngự Linh Thế Giới 76 hamtruyen.com 17.02.2017 Ngự Linh Thế Giới 75 hamtruyen.com 16.02.2017 Ngự Linh Thế Giới 74 hamtruyen.com 15.02.2017 Ngự Linh Thế Giới 73 hamtruyen.com 14.02.2017 Ngự Linh Thế Giới 72 hamtruyen.com 13.02.2017 Ngự Linh Thế Giới 71 hamtruyen.com 9.02.2017 Ngự Linh Thế Giới 70 hamtruyen.com 8.02.2017 Ngự Linh Thế Giới 69 hamtruyen.com 6.02.2017 Ngự Linh Thế Giới 68 5.02.2017 Ngự Linh Thế Giới 67 hamtruyen.com 4.02.2017 Ngự Linh Thế Giới 67 5.02.2017 Ngự Linh Thế Giới 66 hamtruyen.com 4.02.2017 Ngự Linh Thế Giới 65 hamtruyen.com 2.02.2017 Ngự Linh Thế Giới 64 hamtruyen.com 23.01.2017 Ngự Linh Thế Giới 63 hamtruyen.com 16.01.2017 Ngự Linh Thế Giới 62 hamtruyen.com 15.01.2017 Ngự Linh Thế Giới 61 hamtruyen.com 9.01.2017 Ngự Linh Thế Giới 60 hamtruyen.com 7.01.2017 Ngự Linh Thế Giới 59 hamtruyen.com 5.01.2017 Ngự Linh Thế Giới 58 2.01.2017 Ngự Linh Thế Giới 57 1.01.2017 Ngự Linh Thế Giới 56 1.01.2017 Ngự Linh Thế Giới 55 29.12.2016 Ngự Linh Thế Giới 54 29.12.2016 Ngự Linh Thế Giới 53 29.12.2016 Ngự Linh Thế Giới 52 17.12.2016 Ngự Linh Thế Giới 51 12.12.2016 Ngự Linh Thế Giới 50 11.12.2016 Ngự Linh Thế Giới 49 8.12.2016 Ngự Linh Thế Giới 48 3.12.2016 Ngự Linh Thế Giới 47 30.11.2016 Ngự Linh Thế Giới 46 27.11.2016 Ngự Linh Thế Giới 45 25.11.2016 Ngự Linh Thế Giới 44 24.11.2016 Ngự Linh Thế Giới 43 20.11.2016 Ngự Linh Thế Giới 42 18.11.2016 Ngự Linh Thế Giới 41.2 5.09.2017 Ngự Linh Thế Giới 41 17.11.2016 Ngự Linh Thế Giới 40 17.11.2016 Ngự Linh Thế Giới 39 15.11.2016 Ngự Linh Thế Giới 38 14.11.2016 Ngự Linh Thế Giới 37 12.11.2016 Ngự Linh Thế Giới 36 6.11.2016 Ngự Linh Thế Giới 34 2.11.2016 Ngự Linh Thế Giới 33 1.11.2016 Ngự Linh Thế Giới 32 31.10.2016 Ngự Linh Thế Giới 31 31.10.2016 Ngự Linh Thế Giới 30 29.10.2016 Ngự Linh Thế Giới 29 28.10.2016 Ngự Linh Thế Giới 28 24.10.2016 Ngự Linh Thế Giới 27 23.10.2016 Ngự Linh Thế Giới 26 22.10.2016 Ngự Linh Thế Giới 25 21.10.2016 Ngự Linh Thế Giới 24 21.10.2016 Ngự Linh Thế Giới 23 19.10.2016 Ngự Linh Thế Giới 22 18.10.2016 Ngự Linh Thế Giới 21 18.10.2016 Ngự Linh Thế Giới 20 18.10.2016 Ngự Linh Thế Giới 19 18.10.2016 Ngự Linh Thế Giới 18 18.10.2016 Ngự Linh Thế Giới 17 18.10.2016 Ngự Linh Thế Giới 16 18.10.2016 Ngự Linh Thế Giới 15 18.10.2016 Ngự Linh Thế Giới 14 18.10.2016 Ngự Linh Thế Giới 13 18.10.2016 Ngự Linh Thế Giới 12 18.10.2016 Ngự Linh Thế Giới 11 18.10.2016 Ngự Linh Thế Giới 10 18.10.2016 Ngự Linh Thế Giới 9 18.10.2016 Ngự Linh Thế Giới 8 18.10.2016 Ngự Linh Thế Giới 7 18.10.2016 Ngự Linh Thế Giới 6 18.10.2016 Ngự Linh Thế Giới 5 18.10.2016 Ngự Linh Thế Giới 4 18.10.2016 Ngự Linh Thế Giới 3 18.10.2016 Ngự Linh Thế Giới 35 4.11.2016 Ngự Linh Thế Giới 2 18.10.2016 Ngự Linh Thế Giới 1 18.10.2016