Ngự Long

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Comic .

Chương mới nhất: 1 - Đang tiến hànhTruyện tranh Ngự Long du ký là những câu chuyện rời rạc, đi theo cốt những câu chuyện đang diễn ra trong thế giới Ngự Long Tại Thiên. Nơi có năm Quốc gia là U Châu – Thanh Châu – Từ Châu – Kinh Châu – Dự Châu đang ngày đêm giao tranh khốc liệt nhằm xưng bá thiên hạ.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Ngự Long 1 Anonymous 22.01.2015