Ngự Thiên Thần Đế

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts .

Chương mới nhất: 38.5 - Đang tiến hànhThiếu niên Diệp Thanh vũ đã từng tận mắt thấy phụ mẫu bị cừu địch sát hại, tại phụ mẫu lâm chung ưng thuận lời hứa trong bốn năm không thể rời đi phụ mẫu trước mộ phần, đành phải khổ luyện tu vi, thời gian thấm thoắt bốn năm thời gian đã qua, Diệp Thanh vũ bằng vào thiên phú và bốn năm tu vi, thi vào Bạch Lộc Học Viện , đánh mặt những cái kia đã từng xem thường mình người , tìm tới cừu gia báo thù cho cha mẹ rửa hận.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Ngự Thiên Thần Đế 38.5 24.11.2019 Ngự Thiên Thần Đế 38 22.11.2019 Ngự Thiên Thần Đế 37 10.10.2019 Ngự Thiên Thần Đế 35 6.10.2019 Ngự Thiên Thần Đế 34 29.09.2019 Ngự Thiên Thần Đế 33 25.08.2019 Ngự Thiên Thần Đế 28 11.08.2019 Ngự Thiên Thần Đế 27 9.08.2019 Ngự Thiên Thần Đế 26 27.07.2019 Ngự Thiên Thần Đế 25 25.07.2019 Ngự Thiên Thần Đế 24 8.07.2019 Ngự Thiên Thần Đế 23 8.07.2019 Ngự Thiên Thần Đế 22 18.06.2019 Ngự Thiên Thần Đế 22 18.06.2019 Ngự Thiên Thần Đế 21 17.06.2019 Ngự Thiên Thần Đế 20 29.05.2019 Ngự Thiên Thần Đế 19 17.05.2019 Ngự Thiên Thần Đế 18 28.04.2019 Ngự Thiên Thần Đế 17 26.04.2019 Ngự Thiên Thần Đế 16 16.04.2019 Ngự Thiên Thần Đế 15 14.04.2019 Ngự Thiên Thần Đế 14 28.03.2019 Ngự Thiên Thần Đế 13 28.03.2019 Ngự Thiên Thần Đế 12 28.03.2019 Ngự Thiên Thần Đế 11.2 28.03.2019 Ngự Thiên Thần Đế 11 28.03.2019 Ngự Thiên Thần Đế 10.2 28.03.2019 Ngự Thiên Thần Đế 10 28.03.2019 Ngự Thiên Thần Đế 9 28.03.2019 Ngự Thiên Thần Đế 8 28.03.2019 Ngự Thiên Thần Đế 7.2 28.03.2019 Ngự Thiên Thần Đế 7 28.03.2019 Ngự Thiên Thần Đế 6.2 28.03.2019 Ngự Thiên Thần Đế 6 28.03.2019 Ngự Thiên Thần Đế 5.2 28.03.2019 Ngự Thiên Thần Đế 5 28.03.2019 Ngự Thiên Thần Đế 4.2 28.03.2019 Ngự Thiên Thần Đế 4 28.03.2019 Ngự Thiên Thần Đế 3.2 28.03.2019 Ngự Thiên Thần Đế 3 28.03.2019 Ngự Thiên Thần Đế 2.2 28.03.2019 Ngự Thiên Thần Đế 2 28.03.2019 Ngự Thiên Thần Đế 1.2 28.03.2019 Ngự Thiên Thần Đế 1 28.03.2019