Ngự Thiên

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts .

Chương mới nhất: 75 - Đang tiến hànhThiếu niên từ vực sâu Ma Ngục trở về, muốn cầm trong tay thanh Cửu Xích Cự Kiếm, khai sơn, đoạn hải, phi tiên, ngự thiên. Vị thái tử năm xưa từng bị hạ độc, phế bỏ võ công, bị đổ tội giết vua cướp ngôi, liệu hắn có thể ngăn cơn sóng dữ, đoạt lại tất cả những thứ thuộc về mình.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Ngự Thiên 75 4.09.2019 Ngự Thiên 74 4.09.2019 Ngự Thiên 74 4.09.2019 Ngự Thiên 70 25.07.2019 Ngự Thiên 69 23.07.2019 Ngự Thiên 68 22.07.2019 Ngự Thiên 67 19.07.2019 Ngự Thiên 66 9.07.2019 Ngự Thiên 65 7.07.2019 Ngự Thiên 64 7.07.2019 Ngự Thiên 63 12.06.2019 Ngự Thiên 62 10.06.2019 Ngự Thiên 61 6.06.2019 Ngự Thiên 60 5.05.2019 Ngự Thiên 59 3.05.2019 Ngự Thiên 58 1.05.2019 Ngự Thiên 57 24.04.2019 Ngự Thiên 57 24.04.2019 Ngự Thiên 56 22.04.2019 Ngự Thiên 55 20.04.2019 Ngự Thiên 55 20.04.2019 Ngự Thiên 53 12.04.2019 Ngự Thiên 52 10.04.2019 Ngự Thiên 51 27.03.2019 Ngự Thiên 50 25.03.2019 Ngự Thiên 49 23.03.2019 Ngự Thiên 48 11.03.2019 Ngự Thiên 47 9.03.2019 Ngự Thiên 45 4.03.2019 Ngự Thiên 44 2.03.2019 Ngự Thiên 43 28.02.2019 Ngự Thiên 42 5.02.2019 Ngự Thiên 41 3.02.2019 Ngự Thiên 39 26.01.2019 Ngự Thiên 38 24.01.2019 Ngự Thiên 37 22.01.2019 Ngự Thiên 36 19.01.2019 Ngự Thiên 35 17.01.2019 Ngự Thiên 34 15.01.2019 Ngự Thiên 33 13.01.2019 Ngự Thiên 32 11.01.2019 Ngự Thiên 31 27.12.2018 Ngự Thiên 29 23.12.2018 Ngự Thiên 27 3.12.2018 Ngự Thiên 26 2.12.2018 Ngự Thiên 25 23.11.2018 Ngự Thiên 24 15.11.2018 Ngự Thiên 22 4.11.2018 Ngự Thiên 21 31.10.2018 Ngự Thiên 19 25.10.2018 Ngự Thiên 18 23.10.2018 Ngự Thiên 17 19.10.2018 Ngự Thiên 16 15.10.2018 Ngự Thiên 15 11.10.2018 Ngự Thiên 14 11.10.2018 Ngự Thiên 13 11.10.2018 Ngự Thiên 12 11.10.2018 Ngự Thiên 11 11.10.2018 Ngự Thiên 10 11.10.2018 Ngự Thiên 9 11.10.2018 Ngự Thiên 8 11.10.2018 Ngự Thiên 7 11.10.2018 Ngự Thiên 6 11.10.2018 Ngự Thiên 5 11.10.2018 Ngự Thiên 4 11.10.2018 Ngự Thiên 3 11.10.2018 Ngự Thiên 2 11.10.2018 Ngự Thiên 1 11.10.2018