Ngự Thiên

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts .

Chương mới nhất: 27 - Đang tiến hànhThiếu niên từ vực sâu Ma Ngục trở về, muốn cầm trong tay thanh Cửu Xích Cự Kiếm, khai sơn, đoạn hải, phi tiên, ngự thiên. Vị thái tử năm xưa từng bị hạ độc, phế bỏ võ công, bị đổ tội giết vua cướp ngôi, liệu hắn có thể ngăn cơn sóng dữ, đoạt lại tất cả những thứ thuộc về mình.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Ngự Thiên 27 3.12.2018 Ngự Thiên 26 2.12.2018 Ngự Thiên 25 23.11.2018 Ngự Thiên 24 15.11.2018 Ngự Thiên 22 4.11.2018 Ngự Thiên 21 31.10.2018 Ngự Thiên 19 25.10.2018 Ngự Thiên 18 23.10.2018 Ngự Thiên 17 19.10.2018 Ngự Thiên 16 15.10.2018 Ngự Thiên 15 11.10.2018 Ngự Thiên 14 11.10.2018 Ngự Thiên 13 11.10.2018 Ngự Thiên 12 11.10.2018 Ngự Thiên 11 11.10.2018 Ngự Thiên 10 11.10.2018 Ngự Thiên 9 11.10.2018 Ngự Thiên 8 11.10.2018 Ngự Thiên 7 11.10.2018 Ngự Thiên 6 11.10.2018 Ngự Thiên 5 11.10.2018 Ngự Thiên 4 11.10.2018 Ngự Thiên 3 11.10.2018 Ngự Thiên 2 11.10.2018 Ngự Thiên 1 11.10.2018