Nguyên Long

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Adventure , Fantasy , Manhua , Supernatural .

Chương mới nhất: 222 - Đang tiến hànhNguyên Hồn thế giới, huyền huyễn thần kỳ, gia tộc bộc phát, tông môn đứng vững, cường giả phân ra, cao thủ như mây.Vương bài tay đánh lén Vương Thắng xuyên qua đến Nguyên Hồn thế giới, đâm đầu vào không đủ tư cách nhất cá chép tàn hồn, thành người gặp người bắt nạt phế vật.
Ta tới là giết người, không phải đến bị các ngươi cười nhạo.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Nguyên Long 222 12.09.2021 Nguyên Long 221 11.09.2021 Nguyên Long 220 7.09.2021 Nguyên Long 219 5.09.2021 Nguyên Long 218 4.09.2021 Nguyên Long 217 31.08.2021 Nguyên Long 216 29.08.2021 Nguyên Long 215 Wicked House 28.08.2021 Nguyên Long 214 24.08.2021 Nguyên Long 213 22.08.2021 Nguyên Long 212 21.08.2021 Nguyên Long 211 17.08.2021 Nguyên Long 210 15.08.2021 Nguyên Long 209 14.08.2021 Nguyên Long 208 10.08.2021 Nguyên Long 207 8.08.2021 Nguyên Long 205 3.08.2021 Nguyên Long 205 7.08.2021 Nguyên Long 204 1.08.2021 Nguyên Long 203 31.07.2021 Nguyên Long 202 27.07.2021 Nguyên Long 201 25.07.2021 Nguyên Long 200 24.07.2021 Nguyên Long 199 20.07.2021 Nguyên Long 198 18.07.2021 Nguyên Long 197 17.07.2021 Nguyên Long 196 13.07.2021 Nguyên Long 195 11.07.2021 Nguyên Long 194 10.07.2021 Nguyên Long 192 4.07.2021 Nguyên Long 191 4.07.2021 Nguyên Long 190 29.06.2021 Nguyên Long 189 27.06.2021 Nguyên Long 187 20.06.2021 Nguyên Long 186 15.06.2021 Nguyên Long 183 6.06.2021 Nguyên Long 182 1.06.2021 Nguyên Long 181 30.05.2021 Nguyên Long 180 25.05.2021 Nguyên Long 179 23.05.2021 Nguyên Long 178 18.05.2021 Nguyên Long 177 16.05.2021 Nguyên Long 174 4.05.2021 Nguyên Long 173 2.05.2021 Nguyên Long 172 27.04.2021 Nguyên Long 171 25.04.2021 Nguyên Long 170 20.04.2021 Nguyên Long 169 18.04.2021 Nguyên Long 168 13.04.2021 Nguyên Long 167 11.04.2021 Nguyên Long 166 6.04.2021 Nguyên Long 165 4.04.2021 Nguyên Long 164 30.03.2021 Nguyên Long 163 28.03.2021 Nguyên Long 162 23.03.2021 Nguyên Long 161 21.03.2021 Nguyên Long 160 16.03.2021 Nguyên Long 159 14.03.2021 Nguyên Long 157 9.03.2021 Nguyên Long 156 9.03.2021 Nguyên Long 155 9.03.2021 Nguyên Long 154 8.03.2021 Nguyên Long 153 8.03.2021 Nguyên Long 152 8.03.2021 Nguyên Long 151 7.03.2021 Nguyên Long 150 19.02.2021 Nguyên Long 149 19.02.2021 Nguyên Long 148 19.02.2021 Nguyên Long 147 9.02.2021 Nguyên Long 146 9.02.2021 Nguyên Long 145 6.02.2021 Nguyên Long 144 6.02.2021 Nguyên Long 143 1.02.2021 Nguyên Long 142 27.01.2021 Nguyên Long 141 25.01.2021 Nguyên Long 140 20.01.2021 Nguyên Long 139 18.01.2021 Nguyên Long 137 10.01.2021 Nguyên Long 136 5.01.2021 Nguyên Long 135 3.01.2021 Nguyên Long 134 29.12.2020 Nguyên Long 133 27.12.2020 Nguyên Long 132 22.12.2020 Nguyên Long 131 22.12.2020 Nguyên Long 130 22.12.2020 Nguyên Long 129 13.12.2020 Nguyên Long 128 13.12.2020 Nguyên Long 127 13.12.2020 Nguyên Long 126 13.12.2020 Nguyên Long 125 13.12.2020 Nguyên Long 124 13.12.2020 Nguyên Long 123 13.12.2020 Nguyên Long 122 13.12.2020 Nguyên Long 121 13.12.2020 Nguyên Long 120 12.12.2020 Nguyên Long 119 12.12.2020 Nguyên Long 118 12.12.2020 Nguyên Long 117 12.12.2020 Nguyên Long 116 12.12.2020 Nguyên Long 115 12.12.2020 Nguyên Long 114 12.12.2020 Nguyên Long 113 12.12.2020 Nguyên Long 112 12.12.2020 Nguyên Long 111 12.12.2020 Nguyên Long 110 10.12.2020 Nguyên Long 109 10.12.2020 Nguyên Long 108 10.12.2020 Nguyên Long 107 10.12.2020 Nguyên Long 106 10.12.2020 Nguyên Long 105 10.12.2020 Nguyên Long 104 10.12.2020 Nguyên Long 103 10.12.2020 Nguyên Long 102 10.12.2020 Nguyên Long 101 10.12.2020 Nguyên Long 100 8.12.2020 Nguyên Long 99 8.12.2020 Nguyên Long 98 8.12.2020 Nguyên Long 97 8.12.2020 Nguyên Long 96 8.12.2020 Nguyên Long 95 8.12.2020 Nguyên Long 94 8.12.2020 Nguyên Long 93 8.12.2020 Nguyên Long 92 8.12.2020 Nguyên Long 91 8.12.2020 Nguyên Long 90 8.12.2020 Nguyên Long 89 8.12.2020 Nguyên Long 88 8.12.2020 Nguyên Long 87 7.12.2020 Nguyên Long 86 7.12.2020 Nguyên Long 85 7.12.2020 Nguyên Long 84 7.12.2020 Nguyên Long 83 7.12.2020 Nguyên Long 82 7.12.2020 Nguyên Long 81 7.12.2020 Nguyên Long 80 30.11.2020 Nguyên Long 79 30.11.2020 Nguyên Long 78 30.11.2020 Nguyên Long 77 30.11.2020 Nguyên Long 76 30.11.2020 Nguyên Long 75 30.11.2020 Nguyên Long 74 30.11.2020 Nguyên Long 73 30.11.2020 Nguyên Long 72 30.11.2020 Nguyên Long 71 30.11.2020 Nguyên Long 70 27.11.2020 Nguyên Long 69 27.11.2020 Nguyên Long 68 27.11.2020 Nguyên Long 67 27.11.2020 Nguyên Long 66 27.11.2020 Nguyên Long 65 27.11.2020 Nguyên Long 64 27.11.2020 Nguyên Long 63 27.11.2020 Nguyên Long 62 27.11.2020 Nguyên Long 61 27.11.2020 Nguyên Long 60 22.11.2020 Nguyên Long 59 22.11.2020 Nguyên Long 58 22.11.2020 Nguyên Long 57 22.11.2020 Nguyên Long 56 22.11.2020 Nguyên Long 55 22.11.2020 Nguyên Long 54 22.11.2020 Nguyên Long 53 22.11.2020 Nguyên Long 52 22.11.2020 Nguyên Long 51 22.11.2020 Nguyên Long 50 21.11.2020 Nguyên Long 49 20.11.2020 Nguyên Long 48 20.11.2020 Nguyên Long 47 20.11.2020 Nguyên Long 46 20.11.2020 Nguyên Long 45 20.11.2020 Nguyên Long 44 20.11.2020 Nguyên Long 43 20.11.2020 Nguyên Long 42 20.11.2020 Nguyên Long 41 20.11.2020 Nguyên Long 40 16.11.2020 Nguyên Long 39 16.11.2020 Nguyên Long 38 16.11.2020 Nguyên Long 37 16.11.2020 Nguyên Long 36 16.11.2020 Nguyên Long 35 16.11.2020 Nguyên Long 34 16.11.2020 Nguyên Long 33 16.11.2020 Nguyên Long 32 16.11.2020 Nguyên Long 31 16.11.2020 Nguyên Long 30 13.11.2020 Nguyên Long 29 13.11.2020 Nguyên Long 28 13.11.2020 Nguyên Long 27 13.11.2020 Nguyên Long 26 13.11.2020 Nguyên Long 25 13.11.2020 Nguyên Long 24 13.11.2020 Nguyên Long 23 13.11.2020 Nguyên Long 22 13.11.2020 Nguyên Long 21 12.11.2020 Nguyên Long 20 12.11.2020 Nguyên Long 19 12.11.2020 Nguyên Long 18 12.11.2020 Nguyên Long 17 12.11.2020 Nguyên Long 16 12.11.2020 Nguyên Long 15 12.11.2020 Nguyên Long 14 12.11.2020 Nguyên Long 13 12.11.2020 Nguyên Long 12 12.11.2020 Nguyên Long 11 12.11.2020 Nguyên Long 10 11.11.2020 Nguyên Long 9 11.11.2020 Nguyên Long 8 11.11.2020 Nguyên Long 7 11.11.2020 Nguyên Long 6 11.11.2020 Nguyên Long 5 11.11.2020 Nguyên Long 4 11.11.2020 Nguyên Long 3 11.11.2020 Nguyên Long 2 11.11.2020 Nguyên Long 1 11.11.2020 Nguyên Long 0 11.11.2020