Nguyên Mục

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Drama , Manhua , Supernatural .

Chương mới nhất: 194 - Đang tiến hànhMột cậu bé bỏ nhà ra đi bị tiêm thuốc mê bắt cóc bởi nhóm người lạ mặt, khi tỉnh dậy, trước mắt cậu là một phòng thí nghiệm thử nghiệm mạng sống con người. Cậu sẽ làm thế nào để dành giật lại mạng sống của mình và khám phá ra âm mưu đằng sau những thí nghiệm rùng rợn ấy? Liệu cậu có như hai vật thí nghiệm khác bị lưỡi cưa máy cưa đôi?Truyện thuộc thể loại kinh dị bao trùm bởi màn đen của những âm mưu rùng rợn, ghê người…Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Nguyên Mục 194 19.12.2018 Nguyên Mục 193 16.10.2018 Nguyên Mục 192 29.09.2018 Nguyên Mục 191 26.09.2018 Nguyên Mục 190 12.09.2018 Nguyên Mục 188 2.07.2018 Nguyên Mục 186 25.06.2018 Nguyên Mục 184 11.06.2018 Nguyên Mục 183 9.06.2018 Nguyên Mục 182 8.06.2018 Nguyên Mục 181 4.06.2018 Nguyên Mục 180 1.06.2018 Nguyên Mục 178 27.01.2018 Nguyên Mục 177 11.01.2018 Nguyên Mục 176 6.01.2018 Nguyên Mục 175 29.12.2017 Nguyên Mục 174 26.12.2017 Nguyên Mục 172 23.12.2017 Nguyên Mục 171 8.12.2017 Nguyên Mục 170 8.12.2017 Nguyên Mục 169 5.12.2017 Nguyên Mục 168 2.12.2017 Nguyên Mục 167 27.11.2017 Nguyên Mục 165 23.11.2017 Nguyên Mục 164 14.11.2017 Nguyên Mục 163 13.11.2017 Nguyên Mục 162 13.11.2017 Nguyên Mục 161 1.11.2017 Nguyên Mục 160 27.10.2017 Nguyên Mục 159 27.10.2017 Nguyên Mục 158 27.10.2017 Nguyên Mục 157 8.10.2017 Nguyên Mục 156 5.10.2017 Nguyên Mục 155 2.10.2017 Nguyên Mục 154 1.10.2017 Nguyên Mục 153 27.09.2017 Nguyên Mục 152 26.09.2017 Nguyên Mục 151 19.09.2017 Nguyên Mục 150 16.09.2017 Nguyên Mục 149 14.09.2017 Nguyên Mục 145 10.09.2017 Nguyên Mục 144 9.09.2017 Nguyên Mục 143 7.09.2017 Nguyên Mục 142 7.09.2017 Nguyên Mục 141 31.08.2017 Nguyên Mục 140 30.05.2017 Nguyên Mục 139 29.05.2017 Nguyên Mục 138 28.05.2017 Nguyên Mục 137 27.05.2017 Nguyên Mục 136 26.05.2017 Nguyên Mục 135 25.05.2017 Nguyên Mục 134 24.05.2017 Nguyên Mục 133 23.05.2017 Nguyên Mục 131 22.05.2017 Nguyên Mục 130 22.05.2017 Nguyên Mục 129 22.05.2017 Nguyên Mục 128 22.05.2017 Nguyên Mục 127 22.05.2017 Nguyên Mục 126 19.05.2017 Nguyên Mục 125 19.05.2017 Nguyên Mục 124 19.05.2017 Nguyên Mục 123 19.05.2017 Nguyên Mục 122 19.05.2017 Nguyên Mục 121 19.05.2017 Nguyên Mục 120 4.11.2016 Nguyên Mục 119 3.11.2016 Nguyên Mục 118 2.11.2016 Nguyên Mục 117 1.11.2016 Nguyên Mục 116 1.11.2016 Nguyên Mục 115 1.11.2016 Nguyên Mục 114 29.10.2016 Nguyên Mục 113 28.10.2016 Nguyên Mục 112 14.09.2016 Nguyên Mục 111 13.09.2016 Nguyên Mục 110 12.09.2016 Nguyên Mục 109 11.09.2016 Nguyên Mục 108 10.09.2016 Nguyên Mục 107 2.09.2016 Nguyên Mục 106 1.09.2016 Nguyên Mục 105 31.08.2016 Nguyên Mục 104 30.08.2016 Nguyên Mục 103 29.08.2016 Nguyên Mục 102 28.08.2016 Nguyên Mục 101 27.08.2016 Nguyên Mục 100 24.08.2016 Nguyên Mục 99 23.08.2016 Nguyên Mục 98 22.08.2016 Nguyên Mục 97 21.08.2016 Nguyên Mục 96 20.08.2016 Nguyên Mục 95 19.08.2016 Nguyên Mục 94 18.08.2016 Nguyên Mục 93 17.08.2016 Nguyên Mục 92 16.08.2016 Nguyên Mục 91 15.08.2016 Nguyên Mục 90 14.08.2016 Nguyên Mục 89 14.08.2016 Nguyên Mục 88 12.08.2016 Nguyên Mục 87 11.08.2016 Nguyên Mục 86 10.08.2016 Nguyên Mục 85 9.08.2016 Nguyên Mục 84 8.08.2016 Nguyên Mục 83 7.08.2016 Nguyên Mục 82 6.08.2016 Nguyên Mục 81 5.08.2016 Nguyên Mục 80 4.08.2016 Nguyên Mục 79 3.08.2016 Nguyên Mục 79 4.08.2016 Nguyên Mục 78 2.08.2016 Nguyên Mục 77 1.08.2016 Nguyên Mục 76 31.07.2016 Nguyên Mục 75 30.07.2016 Nguyên Mục 74 29.07.2016 Nguyên Mục 73 28.07.2016 Nguyên Mục 72 28.07.2016 Nguyên Mục 71 28.07.2016 Nguyên Mục 70 28.07.2016 Nguyên Mục 69 28.07.2016 Nguyên Mục 68 28.07.2016 Nguyên Mục 67 28.07.2016 Nguyên Mục 66 28.07.2016 Nguyên Mục 65 28.07.2016 Nguyên Mục 64 28.07.2016 Nguyên Mục 63 28.07.2016 Nguyên Mục 62 28.07.2016 Nguyên Mục 61 28.07.2016 Nguyên Mục 60 28.07.2016 Nguyên Mục 59 28.07.2016 Nguyên Mục 58 28.07.2016 Nguyên Mục 57 28.07.2016 Nguyên Mục 56 28.07.2016 Nguyên Mục 55 28.07.2016 Nguyên Mục 54 28.07.2016 Nguyên Mục 53 27.07.2016 Nguyên Mục 52 27.07.2016 Nguyên Mục 51 27.07.2016 Nguyên Mục 50 27.07.2016 Nguyên Mục 49 27.07.2016 Nguyên Mục 48 27.07.2016 Nguyên Mục 47 27.07.2016 Nguyên Mục 46 27.07.2016 Nguyên Mục 45 27.07.2016 Nguyên Mục 44 27.07.2016 Nguyên Mục 43 27.07.2016 Nguyên Mục 42 27.07.2016 Nguyên Mục 41 27.07.2016 Nguyên Mục 40 27.07.2016 Nguyên Mục 39 27.07.2016 Nguyên Mục 38 27.07.2016 Nguyên Mục 37 27.07.2016 Nguyên Mục 36 27.07.2016 Nguyên Mục 35 27.07.2016 Nguyên Mục 34 27.07.2016 Nguyên Mục 33 27.07.2016 Nguyên Mục 32 27.07.2016 Nguyên Mục 31 27.07.2016 Nguyên Mục 30 27.07.2016 Nguyên Mục 29 27.07.2016 Nguyên Mục 28 27.07.2016 Nguyên Mục 27 27.07.2016 Nguyên Mục 26 27.07.2016 Nguyên Mục 25 27.07.2016 Nguyên Mục 24 27.07.2016 Nguyên Mục 23 27.07.2016 Nguyên Mục 22 27.07.2016 Nguyên Mục 21 27.07.2016 Nguyên Mục 20 27.07.2016 Nguyên Mục 19 27.07.2016 Nguyên Mục 18 27.07.2016 Nguyên Mục 17 27.07.2016 Nguyên Mục 16 27.07.2016 Nguyên Mục 15 27.07.2016 Nguyên Mục 14 27.07.2016 Nguyên Mục 13 27.07.2016 Nguyên Mục 12 27.07.2016 Nguyên Mục 11 27.07.2016 Nguyên Mục 10 26.07.2016 Nguyên Mục 9 26.07.2016 Nguyên Mục 8 26.07.2016 Nguyên Mục 7 26.07.2016 Nguyên Mục 6 26.07.2016 Nguyên Mục 5 26.07.2016 Nguyên Mục 4 26.07.2016 Nguyên Mục 3 26.07.2016 Nguyên Mục 2 26.07.2016 Nguyên Mục 1 26.07.2016