Nguyên Tôn

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts .

Chương mới nhất: 227.2 - Đang tiến hànhMột tác phẩm mới của Thiên Tằm Thổ Đậu. Ta có một ngụm Huyền Hoàng Khí, có thể nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh. ……… Lúc đó đường về, đã là một con đường vận mệnh treo ngược. Ngày xưa vinh hoa, như thay đổi khôn lường, một giấc ác mộng dài. Thiếu niên chấp bút, Long Xà bay động. Là vì một vòng quang mang bổ ra dáng vẻ nặng nề chi loạn thế, vấn đỉnh điện ngọc thương khung. Đường báo thù, cùng ta đồng hành. Một ngụm Huyền Hoàng chân khí nhất định nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh thần, hùng thị cỏ cây thương sinh. Thiết họa tịch chiếu, vụ ải ngân câu, bút tẩu du long xông Cửu Châu. Hoành tư thiên hạ, mực vẩy thanh sơn, thôn tính biển hồ nạp trăm sông.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Nguyên Tôn 227.2 30.06.2020 Nguyên Tôn 208.2 16.06.2020 Nguyên Tôn 208 16.06.2020 Nguyên Tôn 207.2 16.06.2020 Nguyên Tôn 207 16.06.2020 Nguyên Tôn 206.2 3.04.2020 Nguyên Tôn 206 1.04.2020 Nguyên Tôn 205 20.02.2020 Nguyên Tôn 204 20.02.2020 Nguyên Tôn 203 20.02.2020 Nguyên Tôn 202 20.02.2020 Nguyên Tôn 201 20.02.2020 Nguyên Tôn 200 20.02.2020 Nguyên Tôn 199 20.02.2020 Nguyên Tôn 198 20.02.2020 Nguyên Tôn 197 20.02.2020 Nguyên Tôn 196 20.02.2020 Nguyên Tôn 195 20.02.2020 Nguyên Tôn 194 20.02.2020 Nguyên Tôn 193 20.02.2020 Nguyên Tôn 192 19.02.2020 Nguyên Tôn 191 23.01.2020 Nguyên Tôn 190 15.01.2020 Nguyên Tôn 189 8.01.2020 Nguyên Tôn 188 9.11.2019 Nguyên Tôn 188 15.11.2019 Nguyên Tôn 188 19.11.2019 Nguyên Tôn 188 20.12.2019 Nguyên Tôn 186 13.12.2019 Nguyên Tôn 185 8.12.2019 Nguyên Tôn 184 27.11.2019 Nguyên Tôn 183 18.11.2019 Nguyên Tôn 182 5.11.2019 Nguyên Tôn 181 30.10.2019 Nguyên Tôn 180 25.10.2019 Nguyên Tôn 179 22.10.2019 Nguyên Tôn 178 19.10.2019 Nguyên Tôn 177 13.10.2019 Nguyên Tôn 176 7.10.2019 Nguyên Tôn 175 2.10.2019 Nguyên Tôn 174 28.09.2019 Nguyên Tôn 173 23.09.2019 Nguyên Tôn 172 19.09.2019 Nguyên Tôn 171 14.09.2019 Nguyên Tôn 170 11.09.2019 Nguyên Tôn 169 9.09.2019 Nguyên Tôn 168 6.09.2019 Nguyên Tôn 167 29.08.2019 Nguyên Tôn 166 27.08.2019 Nguyên Tôn 165 27.08.2019 Nguyên Tôn 164 27.08.2019 Nguyên Tôn 163 24.08.2019 Nguyên Tôn 163 27.08.2019 Nguyên Tôn 162 27.08.2019 Nguyên Tôn 161 27.08.2019 Nguyên Tôn 160 27.08.2019 Nguyên Tôn 159 27.08.2019 Nguyên Tôn 158 27.08.2019 Nguyên Tôn 157 27.08.2019 Nguyên Tôn 156 27.08.2019 Nguyên Tôn 155 26.08.2019 Nguyên Tôn 154 26.08.2019 Nguyên Tôn 153 19.08.2019 Nguyên Tôn 152 13.08.2019 Nguyên Tôn 151 3.08.2019 Nguyên Tôn 150 30.07.2019 Nguyên Tôn 149 27.07.2019 Nguyên Tôn 148 22.07.2019 Nguyên Tôn 147 15.07.2019 Nguyên Tôn 146 11.07.2019 Nguyên Tôn 145 6.07.2019 Nguyên Tôn 144 4.07.2019 Nguyên Tôn 143 30.06.2019 Nguyên Tôn 142 25.06.2019 Nguyên Tôn 141 21.06.2019 Nguyên Tôn 140 14.06.2019 Nguyên Tôn 139 11.06.2019 Nguyên Tôn 138 6.06.2019 Nguyên Tôn 137 3.06.2019 Nguyên Tôn 136 1.06.2019 Nguyên Tôn 135 6.05.2019 Nguyên Tôn 134 30.04.2019 Nguyên Tôn 133 27.04.2019 Nguyên Tôn 132 24.04.2019 Nguyên Tôn 131 22.04.2019 Nguyên Tôn 130 19.04.2019 Nguyên Tôn 129 18.04.2019 Nguyên Tôn 128 16.04.2019 Nguyên Tôn 127 14.04.2019 Nguyên Tôn 126 7.04.2019 Nguyên Tôn 125 5.04.2019 Nguyên Tôn 124 31.03.2019 Nguyên Tôn 123 29.03.2019 Nguyên Tôn 122 22.03.2019 Nguyên Tôn 121 19.03.2019 Nguyên Tôn 120 17.03.2019 Nguyên Tôn 119 12.03.2019 Nguyên Tôn 118 10.03.2019 Nguyên Tôn 117 27.02.2019 Nguyên Tôn 116 25.02.2019 Nguyên Tôn 115 20.02.2019 Nguyên Tôn 114 18.02.2019 Nguyên Tôn 112 29.01.2019 Nguyên Tôn 111 26.01.2019 Nguyên Tôn 110 24.01.2019 Nguyên Tôn 109 20.01.2019 Nguyên Tôn 108 18.01.2019 Nguyên Tôn 106 9.01.2019 Nguyên Tôn 105 4.01.2019 Nguyên Tôn 104 2.01.2019 Nguyên Tôn 103 29.12.2018 Nguyên Tôn 102 26.12.2018 Nguyên Tôn 101 21.12.2018 Nguyên Tôn 100 18.12.2018 Nguyên Tôn 99 12.12.2018 Nguyên Tôn 98 11.12.2018 Nguyên Tôn 97 5.12.2018 Nguyên Tôn 96 5.12.2018 Nguyên Tôn 95 29.11.2018 Nguyên Tôn 94 28.11.2018 Nguyên Tôn 93 20.11.2018 Nguyên Tôn 92 19.11.2018 Nguyên Tôn 91 14.11.2018 Nguyên Tôn 90 13.11.2018 Nguyên Tôn 89 8.11.2018 Nguyên Tôn 88 7.11.2018 Nguyên Tôn 87 31.10.2018 Nguyên Tôn 86 30.10.2018 Nguyên Tôn 85 24.10.2018 Nguyên Tôn 84 23.10.2018 Nguyên Tôn 83 12.10.2018 Nguyên Tôn 82 5.10.2018 Nguyên Tôn 81 28.09.2018 Nguyên Tôn 80 25.09.2018 Nguyên Tôn 79 21.09.2018 Nguyên Tôn 78 18.09.2018 Nguyên Tôn 76 13.09.2018 Nguyên Tôn 75 12.09.2018 Nguyên Tôn 74 6.09.2018 Nguyên Tôn 73 5.09.2018 Nguyên Tôn 72 28.08.2018 Nguyên Tôn 71 25.08.2018 Nguyên Tôn 70 23.08.2018 Nguyên Tôn 69 18.08.2018 Nguyên Tôn 67 10.08.2018 Nguyên Tôn 66 7.08.2018 Nguyên Tôn 64 1.08.2018 Nguyên Tôn 63 29.07.2018 Nguyên Tôn 62 26.07.2018 Nguyên Tôn 61 23.07.2018 Nguyên Tôn 60 17.07.2018 Nguyên Tôn 59 13.07.2018 Nguyên Tôn 58 10.07.2018 Nguyên Tôn 57 7.07.2018 Nguyên Tôn 56 3.07.2018 Nguyên Tôn 55 1.07.2018 Nguyên Tôn 54 28.06.2018 Nguyên Tôn 53 24.06.2018 Nguyên Tôn 52 20.06.2018 Nguyên Tôn 51 16.06.2018 Nguyên Tôn 51 16.06.2018 Nguyên Tôn 50 13.06.2018 Nguyên Tôn 49 8.06.2018 Nguyên Tôn 48 5.06.2018 Nguyên Tôn 47 1.06.2018 Nguyên Tôn 46 29.05.2018 Nguyên Tôn 45 25.05.2018 Nguyên Tôn 44 22.05.2018 Nguyên Tôn 43 18.05.2018 Nguyên Tôn 42 16.05.2018 Nguyên Tôn 41 10.05.2018 Nguyên Tôn 40 6.05.2018 Nguyên Tôn 39 3.05.2018 Nguyên Tôn 38 1.05.2018 Nguyên Tôn 37 26.04.2018 Nguyên Tôn 36 24.04.2018 Nguyên Tôn 35 19.04.2018 Nguyên Tôn 34 16.04.2018 Nguyên Tôn 33 13.04.2018 Nguyên Tôn 33 13.04.2018 Nguyên Tôn 32 9.04.2018 Nguyên Tôn 31 6.04.2018 Nguyên Tôn 30 3.04.2018 Nguyên Tôn 29 31.03.2018 Nguyên Tôn 28 27.03.2018 Nguyên Tôn 27 23.03.2018 Nguyên Tôn 26 19.03.2018 Nguyên Tôn 25 16.03.2018 Nguyên Tôn 24 14.03.2018 Nguyên Tôn 23 9.03.2018 Nguyên Tôn 22 2.03.2018 Nguyên Tôn 21 26.02.2018 Nguyên Tôn 20 21.02.2018 Nguyên Tôn 18 5.02.2018 Nguyên Tôn 17 2.02.2018 Nguyên Tôn 16 29.01.2018 Nguyên Tôn 15 29.01.2018 Nguyên Tôn 14 22.01.2018 Nguyên Tôn 13 18.01.2018 Nguyên Tôn 12 15.01.2018 Nguyên Tôn 11 15.01.2018 Nguyên Tôn 10 15.01.2018 Nguyên Tôn 9 15.01.2018 Nguyên Tôn 8 15.01.2018 Nguyên Tôn 7 15.01.2018 Nguyên Tôn 6 15.01.2018 Nguyên Tôn 5 15.01.2018 Nguyên Tôn 4 15.01.2018 Nguyên Tôn 3 15.01.2018 Nguyên Tôn 2 15.01.2018 Nguyên Tôn 1 15.01.2018