Nguyên Tôn

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts .

Chương mới nhất: 92 - Đang tiến hànhMột tác phẩm mới của Thiên Tằm Thổ Đậu. Ta có một ngụm Huyền Hoàng Khí, có thể nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh. ……… Lúc đó đường về, đã là một con đường vận mệnh treo ngược. Ngày xưa vinh hoa, như thay đổi khôn lường, một giấc ác mộng dài. Thiếu niên chấp bút, Long Xà bay động. Là vì một vòng quang mang bổ ra dáng vẻ nặng nề chi loạn thế, vấn đỉnh điện ngọc thương khung. Đường báo thù, cùng ta đồng hành. Một ngụm Huyền Hoàng chân khí nhất định nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh thần, hùng thị cỏ cây thương sinh. Thiết họa tịch chiếu, vụ ải ngân câu, bút tẩu du long xông Cửu Châu. Hoành tư thiên hạ, mực vẩy thanh sơn, thôn tính biển hồ nạp trăm sông.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Nguyên Tôn 92 19.11.2018 Nguyên Tôn 91 14.11.2018 Nguyên Tôn 90 13.11.2018 Nguyên Tôn 89 8.11.2018 Nguyên Tôn 88 7.11.2018 Nguyên Tôn 87 31.10.2018 Nguyên Tôn 86 30.10.2018 Nguyên Tôn 85 24.10.2018 Nguyên Tôn 84 23.10.2018 Nguyên Tôn 83 12.10.2018 Nguyên Tôn 82 5.10.2018 Nguyên Tôn 81 28.09.2018 Nguyên Tôn 80 25.09.2018 Nguyên Tôn 79 21.09.2018 Nguyên Tôn 78 18.09.2018 Nguyên Tôn 76 13.09.2018 Nguyên Tôn 75 12.09.2018 Nguyên Tôn 74 6.09.2018 Nguyên Tôn 73 5.09.2018 Nguyên Tôn 72 28.08.2018 Nguyên Tôn 71 25.08.2018 Nguyên Tôn 70 23.08.2018 Nguyên Tôn 69 18.08.2018 Nguyên Tôn 67 10.08.2018 Nguyên Tôn 66 7.08.2018 Nguyên Tôn 64 1.08.2018 Nguyên Tôn 63 29.07.2018 Nguyên Tôn 62 26.07.2018 Nguyên Tôn 61 23.07.2018 Nguyên Tôn 60 17.07.2018 Nguyên Tôn 59 13.07.2018 Nguyên Tôn 58 10.07.2018 Nguyên Tôn 57 7.07.2018 Nguyên Tôn 56 3.07.2018 Nguyên Tôn 55 1.07.2018 Nguyên Tôn 54 28.06.2018 Nguyên Tôn 53 24.06.2018 Nguyên Tôn 52 20.06.2018 Nguyên Tôn 51 16.06.2018 Nguyên Tôn 51 16.06.2018 Nguyên Tôn 50 13.06.2018 Nguyên Tôn 49 8.06.2018 Nguyên Tôn 48 5.06.2018 Nguyên Tôn 47 1.06.2018 Nguyên Tôn 46 29.05.2018 Nguyên Tôn 45 25.05.2018 Nguyên Tôn 44 22.05.2018 Nguyên Tôn 43 18.05.2018 Nguyên Tôn 42 16.05.2018 Nguyên Tôn 41 10.05.2018 Nguyên Tôn 40 6.05.2018 Nguyên Tôn 39 3.05.2018 Nguyên Tôn 38 1.05.2018 Nguyên Tôn 37 26.04.2018 Nguyên Tôn 36 24.04.2018 Nguyên Tôn 35 19.04.2018 Nguyên Tôn 34 16.04.2018 Nguyên Tôn 33 13.04.2018 Nguyên Tôn 33 13.04.2018 Nguyên Tôn 32 9.04.2018 Nguyên Tôn 31 6.04.2018 Nguyên Tôn 30 3.04.2018 Nguyên Tôn 29 31.03.2018 Nguyên Tôn 28 27.03.2018 Nguyên Tôn 27 23.03.2018 Nguyên Tôn 26 19.03.2018 Nguyên Tôn 25 16.03.2018 Nguyên Tôn 24 14.03.2018 Nguyên Tôn 23 9.03.2018 Nguyên Tôn 22 2.03.2018 Nguyên Tôn 21 26.02.2018 Nguyên Tôn 20 21.02.2018 Nguyên Tôn 18 5.02.2018 Nguyên Tôn 17 2.02.2018 Nguyên Tôn 16 29.01.2018 Nguyên Tôn 15 29.01.2018 Nguyên Tôn 14 22.01.2018 Nguyên Tôn 13 18.01.2018 Nguyên Tôn 12 15.01.2018 Nguyên Tôn 11 15.01.2018 Nguyên Tôn 10 15.01.2018 Nguyên Tôn 9 15.01.2018 Nguyên Tôn 8 15.01.2018 Nguyên Tôn 7 15.01.2018 Nguyên Tôn 6 15.01.2018 Nguyên Tôn 5 15.01.2018 Nguyên Tôn 4 15.01.2018 Nguyên Tôn 3 15.01.2018 Nguyên Tôn 2 15.01.2018 Nguyên Tôn 1 15.01.2018