Nguyên Tôn

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts .

Chương mới nhất: 343 - Đang tiến hànhMột tác phẩm mới của Thiên Tằm Thổ Đậu. Ta có một ngụm Huyền Hoàng Khí, có thể nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh. ……… Lúc đó đường về, đã là một con đường vận mệnh treo ngược. Ngày xưa vinh hoa, như thay đổi khôn lường, một giấc ác mộng dài. Thiếu niên chấp bút, Long Xà bay động. Là vì một vòng quang mang bổ ra dáng vẻ nặng nề chi loạn thế, vấn đỉnh điện ngọc thương khung. Đường báo thù, cùng ta đồng hành. Một ngụm Huyền Hoàng chân khí nhất định nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh thần, hùng thị cỏ cây thương sinh. Thiết họa tịch chiếu, vụ ải ngân câu, bút tẩu du long xông Cửu Châu. Hoành tư thiên hạ, mực vẩy thanh sơn, thôn tính biển hồ nạp trăm sông.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Nguyên Tôn 343 14.09.2021 Nguyên Tôn 342.5 9.09.2021 Nguyên Tôn 342 7.09.2021 Nguyên Tôn 341.5 2.09.2021 Nguyên Tôn 341 31.08.2021 Nguyên Tôn 340.5 26.08.2021 Nguyên Tôn 340 24.08.2021 Nguyên Tôn 339.5 19.08.2021 Nguyên Tôn 339 17.08.2021 Nguyên Tôn 338 10.08.2021 Nguyên Tôn 337.5 5.08.2021 Nguyên Tôn 336.5 1.08.2021 Nguyên Tôn 335.5 29.07.2021 Nguyên Tôn 335 29.07.2021 Nguyên Tôn 334.5 25.07.2021 Nguyên Tôn 334 24.07.2021 Nguyên Tôn 333.5 22.07.2021 Nguyên Tôn 333 20.07.2021 Nguyên Tôn 332.5 19.07.2021 Nguyên Tôn 332 17.07.2021 Nguyên Tôn 331 13.07.2021 Nguyên Tôn 330.5 11.07.2021 Nguyên Tôn 330 10.07.2021 Nguyên Tôn 329.5 8.07.2021 Nguyên Tôn 329 4.07.2021 Nguyên Tôn 329 6.07.2021 Nguyên Tôn 328 3.07.2021 Nguyên Tôn 327 29.06.2021 Nguyên Tôn 326 26.06.2021 Nguyên Tôn 325.5 24.06.2021 Nguyên Tôn 325 22.06.2021 Nguyên Tôn 324 19.06.2021 Nguyên Tôn 323.5 17.06.2021 Nguyên Tôn 323 15.06.2021 Nguyên Tôn 322 12.06.2021 Nguyên Tôn 321.5 10.06.2021 Nguyên Tôn 321 4.05.2021 Nguyên Tôn 320.5 6.06.2021 Nguyên Tôn 320 5.06.2021 Nguyên Tôn 319 1.06.2021 Nguyên Tôn 318.5 30.05.2021 Nguyên Tôn 317.5 27.05.2021 Nguyên Tôn 317 25.05.2021 Nguyên Tôn 316.5 hamtruyen.com 23.05.2021 Nguyên Tôn 316 22.05.2021 Nguyên Tôn 315.5 20.05.2021 Nguyên Tôn 315 18.05.2021 Nguyên Tôn 314.5 16.05.2021 Nguyên Tôn 313 11.05.2021 Nguyên Tôn 312.5 6.05.2021 Nguyên Tôn 311 1.05.2021 Nguyên Tôn 310.5 29.04.2021 Nguyên Tôn 310 27.04.2021 Nguyên Tôn 309.5 25.04.2021 Nguyên Tôn 308 20.04.2021 Nguyên Tôn 307.5 18.04.2021 Nguyên Tôn 307 17.04.2021 Nguyên Tôn 306.5 15.04.2021 Nguyên Tôn 306 13.04.2021 Nguyên Tôn 305.5 11.04.2021 Nguyên Tôn 305 10.04.2021 Nguyên Tôn 304.5 4.04.2021 Nguyên Tôn 304 4.04.2021 Nguyên Tôn 303.5 1.04.2021 Nguyên Tôn 303 30.03.2021 Nguyên Tôn 302.5 28.03.2021 Nguyên Tôn 301.5 25.03.2021 Nguyên Tôn 301 23.03.2021 Nguyên Tôn 300.5 21.03.2021 Nguyên Tôn 300 20.03.2021 Nguyên Tôn 299.5 18.03.2021 Nguyên Tôn 299 16.03.2021 Nguyên Tôn 298.5 14.03.2021 Nguyên Tôn 298 13.03.2021 Nguyên Tôn 297.5 11.03.2021 Nguyên Tôn 297 9.03.2021 Nguyên Tôn 296.5 7.03.2021 Nguyên Tôn 296 6.03.2021 Nguyên Tôn 295.5 4.03.2021 Nguyên Tôn 295 2.03.2021 Nguyên Tôn 295 2.03.2021 Nguyên Tôn 294.5 28.02.2021 Nguyên Tôn 294 27.02.2021 Nguyên Tôn 293 23.02.2021 Nguyên Tôn 292.5 21.02.2021 Nguyên Tôn 292 20.02.2021 Nguyên Tôn 291.5 18.02.2021 Nguyên Tôn 291 16.02.2021 Nguyên Tôn 291 16.02.2021 Nguyên Tôn 290.5 11.02.2021 Nguyên Tôn 290 11.02.2021 Nguyên Tôn 289.5 4.02.2021 Nguyên Tôn 289 2.02.2021 Nguyên Tôn 288.5 28.01.2021 Nguyên Tôn 288 26.01.2021 Nguyên Tôn 287.5 21.01.2021 Nguyên Tôn 287 20.01.2021 Nguyên Tôn 286 16.01.2021 Nguyên Tôn 285.5 16.01.2021 Nguyên Tôn 285 12.01.2021 Nguyên Tôn 284.5 10.01.2021 Nguyên Tôn 284 9.01.2021 Nguyên Tôn 284 9.01.2021 Nguyên Tôn 283.5 7.01.2021 Nguyên Tôn 283 5.01.2021 Nguyên Tôn 282.5 3.01.2021 Nguyên Tôn 282 3.01.2021 Nguyên Tôn 281.5 31.12.2020 Nguyên Tôn 281 29.12.2020 Nguyên Tôn 280.5 27.12.2020 Nguyên Tôn 280 26.12.2020 Nguyên Tôn 279 22.12.2020 Nguyên Tôn 278.5 20.12.2020 Nguyên Tôn 278 19.12.2020 Nguyên Tôn 277.5 17.12.2020 Nguyên Tôn 276.5 13.12.2020 Nguyên Tôn 276 12.12.2020 Nguyên Tôn 275.5 10.12.2020 Nguyên Tôn 275 8.12.2020 Nguyên Tôn 274.5 6.12.2020 Nguyên Tôn 274 5.12.2020 Nguyên Tôn 273.5 3.12.2020 Nguyên Tôn 273 1.12.2020 Nguyên Tôn 272.5 29.11.2020 Nguyên Tôn 272 28.11.2020 Nguyên Tôn 271.5 26.11.2020 Nguyên Tôn 270 21.11.2020 Nguyên Tôn 269.5 19.11.2020 Nguyên Tôn 269 17.11.2020 Nguyên Tôn 268.5 15.11.2020 Nguyên Tôn 268 14.11.2020 Nguyên Tôn 267.5 12.11.2020 Nguyên Tôn 267 10.11.2020 Nguyên Tôn 266 7.11.2020 Nguyên Tôn 227.2 30.06.2020 Nguyên Tôn 208.2 16.06.2020 Nguyên Tôn 208 16.06.2020 Nguyên Tôn 207.2 16.06.2020 Nguyên Tôn 207 16.06.2020 Nguyên Tôn 206.2 3.04.2020 Nguyên Tôn 206 1.04.2020 Nguyên Tôn 205 20.02.2020 Nguyên Tôn 204 20.02.2020 Nguyên Tôn 203 20.02.2020 Nguyên Tôn 202 20.02.2020 Nguyên Tôn 201 20.02.2020 Nguyên Tôn 200 20.02.2020 Nguyên Tôn 199 20.02.2020 Nguyên Tôn 198 20.02.2020 Nguyên Tôn 197 20.02.2020 Nguyên Tôn 196 20.02.2020 Nguyên Tôn 195 20.02.2020 Nguyên Tôn 194 20.02.2020 Nguyên Tôn 193 20.02.2020 Nguyên Tôn 192 19.02.2020 Nguyên Tôn 191 23.01.2020 Nguyên Tôn 190 15.01.2020 Nguyên Tôn 189 8.01.2020 Nguyên Tôn 188 9.11.2019 Nguyên Tôn 188 15.11.2019 Nguyên Tôn 188 19.11.2019 Nguyên Tôn 188 20.12.2019 Nguyên Tôn 186 13.12.2019 Nguyên Tôn 185 8.12.2019 Nguyên Tôn 184 27.11.2019 Nguyên Tôn 183 18.11.2019 Nguyên Tôn 182 5.11.2019 Nguyên Tôn 181 30.10.2019 Nguyên Tôn 180 25.10.2019 Nguyên Tôn 179 22.10.2019 Nguyên Tôn 178 19.10.2019 Nguyên Tôn 177 13.10.2019 Nguyên Tôn 176 7.10.2019 Nguyên Tôn 175 2.10.2019 Nguyên Tôn 174 28.09.2019 Nguyên Tôn 173 23.09.2019 Nguyên Tôn 172 19.09.2019 Nguyên Tôn 171 14.09.2019 Nguyên Tôn 170 11.09.2019 Nguyên Tôn 169 9.09.2019 Nguyên Tôn 168 6.09.2019 Nguyên Tôn 167 29.08.2019 Nguyên Tôn 166 27.08.2019 Nguyên Tôn 165 27.08.2019 Nguyên Tôn 164 27.08.2019 Nguyên Tôn 163 24.08.2019 Nguyên Tôn 163 27.08.2019 Nguyên Tôn 162 27.08.2019 Nguyên Tôn 161 27.08.2019 Nguyên Tôn 160 27.08.2019 Nguyên Tôn 159 27.08.2019 Nguyên Tôn 158 27.08.2019 Nguyên Tôn 157 27.08.2019 Nguyên Tôn 156 27.08.2019 Nguyên Tôn 155 26.08.2019 Nguyên Tôn 154 26.08.2019 Nguyên Tôn 153 19.08.2019 Nguyên Tôn 152 13.08.2019 Nguyên Tôn 151 3.08.2019 Nguyên Tôn 150 30.07.2019 Nguyên Tôn 149 27.07.2019 Nguyên Tôn 148 22.07.2019 Nguyên Tôn 147 15.07.2019 Nguyên Tôn 146 11.07.2019 Nguyên Tôn 145 6.07.2019 Nguyên Tôn 144 4.07.2019 Nguyên Tôn 143 30.06.2019 Nguyên Tôn 142 25.06.2019 Nguyên Tôn 141 21.06.2019 Nguyên Tôn 140 14.06.2019 Nguyên Tôn 139 11.06.2019 Nguyên Tôn 138 6.06.2019 Nguyên Tôn 137 3.06.2019 Nguyên Tôn 136 1.06.2019 Nguyên Tôn 135 6.05.2019 Nguyên Tôn 134 30.04.2019 Nguyên Tôn 133 27.04.2019 Nguyên Tôn 132 24.04.2019 Nguyên Tôn 131 22.04.2019 Nguyên Tôn 130 19.04.2019 Nguyên Tôn 129 18.04.2019 Nguyên Tôn 128 16.04.2019 Nguyên Tôn 127 14.04.2019 Nguyên Tôn 126 7.04.2019 Nguyên Tôn 125 5.04.2019 Nguyên Tôn 124 31.03.2019 Nguyên Tôn 123 29.03.2019 Nguyên Tôn 122 22.03.2019 Nguyên Tôn 121 19.03.2019 Nguyên Tôn 120 17.03.2019 Nguyên Tôn 119 12.03.2019 Nguyên Tôn 118 10.03.2019 Nguyên Tôn 117 27.02.2019 Nguyên Tôn 116 25.02.2019 Nguyên Tôn 115 20.02.2019 Nguyên Tôn 114 18.02.2019 Nguyên Tôn 112 29.01.2019 Nguyên Tôn 111 26.01.2019 Nguyên Tôn 110 24.01.2019 Nguyên Tôn 109 20.01.2019 Nguyên Tôn 108 18.01.2019 Nguyên Tôn 106 9.01.2019 Nguyên Tôn 105 4.01.2019 Nguyên Tôn 104 2.01.2019 Nguyên Tôn 103 29.12.2018 Nguyên Tôn 102 26.12.2018 Nguyên Tôn 101 21.12.2018 Nguyên Tôn 100 18.12.2018 Nguyên Tôn 99 12.12.2018 Nguyên Tôn 98 11.12.2018 Nguyên Tôn 97 5.12.2018 Nguyên Tôn 96 5.12.2018 Nguyên Tôn 95 29.11.2018 Nguyên Tôn 94 28.11.2018 Nguyên Tôn 93 20.11.2018 Nguyên Tôn 92 19.11.2018 Nguyên Tôn 91 14.11.2018 Nguyên Tôn 90 13.11.2018 Nguyên Tôn 89 8.11.2018 Nguyên Tôn 88 7.11.2018 Nguyên Tôn 87 31.10.2018 Nguyên Tôn 86 30.10.2018 Nguyên Tôn 85 24.10.2018 Nguyên Tôn 84 23.10.2018 Nguyên Tôn 83 12.10.2018 Nguyên Tôn 82 5.10.2018 Nguyên Tôn 81 28.09.2018 Nguyên Tôn 80 25.09.2018 Nguyên Tôn 79 21.09.2018 Nguyên Tôn 78 18.09.2018 Nguyên Tôn 76 13.09.2018 Nguyên Tôn 75 12.09.2018 Nguyên Tôn 74 6.09.2018 Nguyên Tôn 73 5.09.2018 Nguyên Tôn 72 28.08.2018 Nguyên Tôn 71 25.08.2018 Nguyên Tôn 70 23.08.2018 Nguyên Tôn 69 18.08.2018 Nguyên Tôn 67 10.08.2018 Nguyên Tôn 66 7.08.2018 Nguyên Tôn 64 1.08.2018 Nguyên Tôn 63 29.07.2018 Nguyên Tôn 62 26.07.2018 Nguyên Tôn 61 23.07.2018 Nguyên Tôn 60 17.07.2018 Nguyên Tôn 59 13.07.2018 Nguyên Tôn 58 10.07.2018 Nguyên Tôn 57 7.07.2018 Nguyên Tôn 56 3.07.2018 Nguyên Tôn 55 1.07.2018 Nguyên Tôn 54 28.06.2018 Nguyên Tôn 53 24.06.2018 Nguyên Tôn 52 20.06.2018 Nguyên Tôn 51 16.06.2018 Nguyên Tôn 51 16.06.2018 Nguyên Tôn 50 13.06.2018 Nguyên Tôn 49 8.06.2018 Nguyên Tôn 48 5.06.2018 Nguyên Tôn 47 1.06.2018 Nguyên Tôn 46 29.05.2018 Nguyên Tôn 45 25.05.2018 Nguyên Tôn 44 22.05.2018 Nguyên Tôn 43 18.05.2018 Nguyên Tôn 42 16.05.2018 Nguyên Tôn 41 10.05.2018 Nguyên Tôn 40 6.05.2018 Nguyên Tôn 39 3.05.2018 Nguyên Tôn 38 1.05.2018 Nguyên Tôn 37 26.04.2018 Nguyên Tôn 36 24.04.2018 Nguyên Tôn 35 19.04.2018 Nguyên Tôn 34 16.04.2018 Nguyên Tôn 33 13.04.2018 Nguyên Tôn 33 13.04.2018 Nguyên Tôn 32 9.04.2018 Nguyên Tôn 31 6.04.2018 Nguyên Tôn 30 3.04.2018 Nguyên Tôn 29 31.03.2018 Nguyên Tôn 28 27.03.2018 Nguyên Tôn 27 23.03.2018 Nguyên Tôn 26 19.03.2018 Nguyên Tôn 25 16.03.2018 Nguyên Tôn 24 14.03.2018 Nguyên Tôn 23 9.03.2018 Nguyên Tôn 22 2.03.2018 Nguyên Tôn 21 26.02.2018 Nguyên Tôn 20 21.02.2018 Nguyên Tôn 18 5.02.2018 Nguyên Tôn 17 2.02.2018 Nguyên Tôn 16 29.01.2018 Nguyên Tôn 15 29.01.2018 Nguyên Tôn 14 22.01.2018 Nguyên Tôn 13 18.01.2018 Nguyên Tôn 12 15.01.2018 Nguyên Tôn 11 15.01.2018 Nguyên Tôn 10 15.01.2018 Nguyên Tôn 9 15.01.2018 Nguyên Tôn 8 15.01.2018 Nguyên Tôn 7 15.01.2018 Nguyên Tôn 6 15.01.2018 Nguyên Tôn 5 15.01.2018 Nguyên Tôn 4 15.01.2018 Nguyên Tôn 3 15.01.2018 Nguyên Tôn 2 15.01.2018 Nguyên Tôn 1 15.01.2018