Nhà Trọ Nhất Khắc

Tên khác: Maison Ikkoku

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Drama , Romance , School Life , Slice of Life .

Chương mới nhất: 74 - Đang tiến hành Ngày nảy ngày nay, trong một xóm trọ có tên Nhất Khắc (Ikkoku), nơi đó có chàng học trò nghèo biệt danh “thần Rớt”, một tiểu thư sexy, một gã kỳ quặc thích đục tường dòm lén, một bợm rượu tửu lượng vô đối sống chung với nhau rất hòa thuận. Một ngày nọ, có một cô gái đến và tự xưng là quản lý mới cho khu trọ. Người quản lý xinh đẹp đã khiến chàng học trò nghèo, con rơi của thần Rớt, thầm thương trộm nhớ… và câu chuyện “cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga” được bắt đầu.
Nhóm dịch: BlogTruyen.ComTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Nhà Trọ Nhất Khắc 74 19.12.2016 Nhà Trọ Nhất Khắc 73 13.09.2016 Nhà Trọ Nhất Khắc 72 6.05.2016 Nhà Trọ Nhất Khắc 71.5 1.05.2016 Nhà Trọ Nhất Khắc 71 1.05.2016 Nhà Trọ Nhất Khắc 70 28.02.2016 Nhà Trọ Nhất Khắc 69 28.02.2016 Nhà Trọ Nhất Khắc 68 28.02.2016 Nhà Trọ Nhất Khắc 67 16.11.2015 Nhà Trọ Nhất Khắc 67 17.11.2015 Nhà Trọ Nhất Khắc 67 28.02.2016 Nhà Trọ Nhất Khắc 66 3.10.2015 Nhà Trọ Nhất Khắc 65 22.09.2015 Nhà Trọ Nhất Khắc 64 14.09.2015 Nhà Trọ Nhất Khắc 63 14.09.2015 Nhà Trọ Nhất Khắc 62 26.08.2015 Nhà Trọ Nhất Khắc 60 blogtruyen.com 24.07.2015 Nhà Trọ Nhất Khắc 59 21.07.2015 Nhà Trọ Nhất Khắc 58 12.07.2015 Nhà Trọ Nhất Khắc 57 blogtruyen.com 6.07.2015 Nhà Trọ Nhất Khắc 56 25.06.2015 Nhà Trọ Nhất Khắc 55 18.06.2015 Nhà Trọ Nhất Khắc 54 11.06.2015 Nhà Trọ Nhất Khắc 53 11.06.2015 Nhà Trọ Nhất Khắc 52 11.06.2015 Nhà Trọ Nhất Khắc 51 11.06.2015 Nhà Trọ Nhất Khắc 50 8.05.2015 Nhà Trọ Nhất Khắc 49 8.05.2015 Nhà Trọ Nhất Khắc 48 8.05.2015 Nhà Trọ Nhất Khắc 47 blogtruyen.com 8.05.2015 Nhà Trọ Nhất Khắc 46 blogtruyen.com 24.04.2015 Nhà Trọ Nhất Khắc 45 blogtruyen.com 24.04.2015 Nhà Trọ Nhất Khắc 44 blogtruyen.com 24.04.2015 Nhà Trọ Nhất Khắc 43 blogtruyen.com 24.04.2015 Nhà Trọ Nhất Khắc 42 blogtruyen.com 24.04.2015 Nhà Trọ Nhất Khắc 41 blogtruyen.com 24.04.2015 Nhà Trọ Nhất Khắc 40 blogtruyen.com 24.04.2015 Nhà Trọ Nhất Khắc 38 blogtruyen.com 28.03.2015 Nhà Trọ Nhất Khắc 37 blogtruyen.com 28.03.2015 Nhà Trọ Nhất Khắc 36 blogtruyen.com 24.03.2015 Nhà Trọ Nhất Khắc 35 blogtruyen.com 24.03.2015 Nhà Trọ Nhất Khắc 34 blogtruyen.com 24.03.2015 Nhà Trọ Nhất Khắc 33 blogtruyen.com 24.03.2015 Nhà Trọ Nhất Khắc 32 blogtruyen.com 24.03.2015 Nhà Trọ Nhất Khắc 31 22.03.2015 Nhà Trọ Nhất Khắc 30 22.03.2015 Nhà Trọ Nhất Khắc 29 22.03.2015 Nhà Trọ Nhất Khắc 28 22.03.2015 Nhà Trọ Nhất Khắc 27 22.03.2015 Nhà Trọ Nhất Khắc 26 22.03.2015 Nhà Trọ Nhất Khắc 25 22.03.2015 Nhà Trọ Nhất Khắc 24 22.03.2015 Nhà Trọ Nhất Khắc 23 22.03.2015 Nhà Trọ Nhất Khắc 22 22.03.2015 Nhà Trọ Nhất Khắc 21 22.03.2015 Nhà Trọ Nhất Khắc 20 22.03.2015 Nhà Trọ Nhất Khắc 19 22.03.2015 Nhà Trọ Nhất Khắc 18 22.03.2015 Nhà Trọ Nhất Khắc 17 22.03.2015 Nhà Trọ Nhất Khắc 16 22.03.2015 Nhà Trọ Nhất Khắc 15 22.03.2015 Nhà Trọ Nhất Khắc 14 22.03.2015 Nhà Trọ Nhất Khắc 13 22.03.2015 Nhà Trọ Nhất Khắc 12 22.03.2015 Nhà Trọ Nhất Khắc 11 22.03.2015 Nhà Trọ Nhất Khắc 10 22.03.2015 Nhà Trọ Nhất Khắc 9 22.03.2015 Nhà Trọ Nhất Khắc 8 22.03.2015 Nhà Trọ Nhất Khắc 7 22.03.2015 Nhà Trọ Nhất Khắc 6 22.03.2015 Nhà Trọ Nhất Khắc 5 22.03.2015 Nhà Trọ Nhất Khắc 4 22.03.2015 Nhà Trọ Nhất Khắc 3 22.03.2015 Nhà Trọ Nhất Khắc 2 22.03.2015 Nhà Trọ Nhất Khắc 1 22.03.2015