Nhẫn Tây Du

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhua , Supernatural .

Chương mới nhất: 36 - Đang tiến hànhĐường Tăng và các đồ đệ của mình bị hãm hại, dẫn tới hồn phi phách tán. Linh hồn của họ bay tới một thế giới khác, trong đó linh hồn của Ngộ Không lại nhập vào thân xác một trai bánh bèo. 4 thầy trò Đường Tăng một mặt tránh né sự truy sát của các thế lực thần bí theo tới thế giới này, một mặt nghĩ cách trở về thế giới trước kia, đi hết đoạn đường thỉnh kinh cuối cùng… Chú ý: Nhẫn trong Nhẫn Tây Du là Nhẫn trong nhẫn tâm :”> Truyện đọc từ trái qua phảiTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Nhẫn Tây Du 36 2.01.2017 Nhẫn Tây Du 35 2.01.2017 Nhẫn Tây Du 34 12.08.2016 Nhẫn Tây Du 33 12.08.2016 Nhẫn Tây Du 32 12.08.2016 Nhẫn Tây Du 31 12.08.2016 Nhẫn Tây Du 30 12.08.2016 Nhẫn Tây Du 29 12.08.2016 Nhẫn Tây Du 28 12.08.2016 Nhẫn Tây Du 27 12.08.2016 Nhẫn Tây Du 26 12.08.2016 Nhẫn Tây Du 25 12.08.2016 Nhẫn Tây Du 24 12.08.2016 Nhẫn Tây Du 23 12.08.2016 Nhẫn Tây Du 22 12.08.2016 Nhẫn Tây Du 21 12.08.2016 Nhẫn Tây Du 20 6.08.2016 Nhẫn Tây Du 19 6.08.2016 Nhẫn Tây Du 18 6.08.2016 Nhẫn Tây Du 17 6.08.2016 Nhẫn Tây Du 16 6.08.2016 Nhẫn Tây Du 15 6.08.2016 Nhẫn Tây Du 14 6.08.2016 Nhẫn Tây Du 13 6.08.2016 Nhẫn Tây Du 12 6.08.2016 Nhẫn Tây Du 11 6.08.2016 Nhẫn Tây Du 10 6.08.2016 Nhẫn Tây Du 9 6.08.2016 Nhẫn Tây Du 8 6.08.2016 Nhẫn Tây Du 7 6.08.2016 Nhẫn Tây Du 6 6.08.2016 Nhẫn Tây Du 5 6.08.2016 Nhẫn Tây Du 4 6.08.2016 Nhẫn Tây Du 3 6.08.2016 Nhẫn Tây Du 2 6.08.2016 Nhẫn Tây Du 1 6.08.2016